Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  TIẾNG VIỆT
About Us      Public Services      News & Events
TRA CỨU BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU TỔNG HỢP
Mã số:
Nhập vào chuỗi mã số để tìm kiếm theo mã số HS (phải nhập tối thiểu 4 số). Có thể tìm kiếm đồng thời theo nhiều mã HS khác nhau.
Ví dụ: 0101 0105 7010
Mô tả (Tiếng Việt):
Mô tả (Tiếng Anh):
Nhập từ khoá để tìm kiếm trong mô tả hàng hoá. Sử dụng dấu ngoặc kép (") để đánh dấu tìm kiếm theo cụm từ,nếu không sử dụng dấu ngoặc kép hệ thống sẽ tự động tìm kiếm theo từng từ. Đặt dấu cộng (+) trước cụm từ hoặc từ để chỉ định bắt buộc phải có trong mô tả.
Nếu nhập mô tả ở cả hai ngôn ngữ, hệ thống sẽ tìm kiếm đồng thời trong mô tả tiếng Việt và mô tả tiếng Anh.
Ví dụ: "gia cầm" ngựa +"nhân giống"
Chọn các thông tin dưới đây để hiển thị trên danh sách kết quả:
CurrencyEffective dateExchange rate
USD06/07/202023,110.00 đ
EUR06/07/202025,695.13 đ
JPY06/07/2020210.76 đ
GBP06/07/202028,477.31 đ
CHF06/07/202024,151.47 đ
AUD06/07/202015,790.78 đ
CAD06/07/202016,801.95 đ
SEK06/07/20202,441.24 đ
NOK06/07/20202,388.09 đ
DKK06/07/20203,439.52 đ
RUB06/07/2020327.94 đ
NZD02/07/202014,995.87 đ
HKD06/07/20202,947.81 đ
SGD06/07/202016,392.09 đ
MYR06/07/20205,355.82 đ
THB06/07/2020734.60 đ
IDR02/07/20201.64 đ
KRW06/07/202018.56 đ
INR06/07/2020306.78 đ
TWD02/07/2020789.02 đ
CNY06/07/20203,247.44 đ
KHR02/07/20205.73 đ
LAK02/07/20202.58 đ
MOP02/07/20202,913.48 đ
LINKS
Hotline 19009299 for Vietnam Customs.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
CUSTOMS CAPACITY BUILDING WORKING GROUP (CCBWG)
Home  |  About Us  |  Sitemap  |  TIẾNG VIỆT
©Copyright 2005-2013 General Department of Vietnam Customs
Address: Block E3 - Duong Dinh Nghe street, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam   -   Phone: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
License no. 97/GP-BC issued by MIC (Ministry of Information & Communication) on 13/03/2007
Notes: must specify "Source: General Department of Vietnam Customs" and link to the original content when re-publish information from this portal
Total visits: