Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Thông tư số 170/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Số hiệu: 170/2012/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Thông tư số 170/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 19/10/2012
Ngày hiệu lực: 03/12/2012
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT17012BTC.doc    

BỘ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––

 

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 170/2012/TT-BTC

 

––––––––––––––––––––––––––

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng  10 năm 2012

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10

tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

–––––––

 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và mã số 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

39.09

Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.

 

3909.10

- Nhựa ure; nhựa thioure:

 

3909.10.10

- - Hợp chất dùng để đúc

5

3909.10.90

- - Loại khác

3

3909.20

- Nhựa melamin:

 

3909.20.10

- - Hợp chất dùng để đúc

5

3909.20.90

- - Loại khác

3

3909.30

- Nhựa amino khác:

 

3909.30.10

- - Hợp chất dùng để đúc

3

 

- - Loại khác:

 

3909.30.91

- - - Nhựa Glyoxal monourein

0

3909.30.99

- - - Loại khác

0

3909.40

- Nhựa phenol:

 

3909.40.10

- - Hợp chất dùng để đúc trừ phenol formaldehyt

3

3909.40.90

- - Loại khác

3

3909.50.00

- Polyurethan

0

 

 

 

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   3    tháng   12    năm 2012./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

                        KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

          

Vũ Thị Mai

 

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD21/06/202122.860,00 đ
EUR21/06/202126.955,46 đ
JPY21/06/2021203,29 đ
GBP21/06/202131.618,66 đ
CHF21/06/202124.849,80 đ
AUD21/06/202117.225,58 đ
CAD21/06/202118.415,73 đ
SEK21/06/20212.657,66 đ
NOK21/06/20212.653,49 đ
DKK21/06/20213.633,76 đ
RUB21/06/2021315,59 đ
NZD17/06/202116.490,58 đ
HKD21/06/20212.911,85 đ
SGD21/06/202116.911,62 đ
MYR21/06/20215.495,89 đ
THB21/06/2021719,11 đ
IDR17/06/20211,62 đ
KRW21/06/202119,51 đ
INR21/06/2021310,66 đ
TWD17/06/2021833,36 đ
CNY21/06/20213.535,41 đ
KHR17/06/20215,68 đ
LAK17/06/20212,45 đ
MOP17/06/20212.890,79 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan