Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
1737/QĐ-TCHQ19/06/2019Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Ban hành quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của TCHQ
4050/TCHQ-TXNK19/06/2019Công văn số 4050/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
4048/TCHQ-TXNK19/06/2019Công văn số 4048/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
4042/TCHQ-TXNK19/06/2019Công văn số 4042/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Doanh nghiệp tự rà soát, kê khai nộp thuế chênh lệch
4041/TCHQ-TXNK19/06/2019Công văn số 4041/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thanh lý hàng hóa NK của dự án đầu tư
3985/TCHQ-TXNK17/06/2019Công văn số 3985/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
3965/TCHQ-TXNK14/06/2019Công văn số 3965/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế 06 tháng cuối năm
3962/TCHQ-TXNK14/06/2019Công văn số 3962/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thuế NK mặt hàng thịt bò Tây Ban Nha
3960/TCHQ-TXNK14/06/2019Công văn số 3960/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được
3936/TCHQ-TXNK13/06/2019Công văn số 3936/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
3935/TCHQ-TXNK13/06/2019Công văn số 3935/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
1736/QĐ-TCHQ19/06/2019Quyết định số 1736/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
1713/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1713/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới
1711/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1711/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
1709/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1709/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng cửa hàng và kho chứa hàng miễn thuế
443/QĐ-HQVA11/06/2019Quyết định số 443/QĐ-HQVA ngày 11/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1695/QĐ-TCHQ13/06/2019Quyết định số 1695/QĐ-TCHQ ngày 13/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của TCHQ giai đoạn 2019-2020
3820/TCHQ-GSQL11/06/2019Công văn số 3820/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại
3906/TCHQ-KDHQ13/06/2019Công văn số 3906/TCHQ-KDHQ ngày 13/6/2019 của Tổng cục Hải quan v/v giải đáp vướng mắc của Công ty tại CV số 3496/VPCP-ĐMDN
48/2018/TT-BYT28/12/2018Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
1561/QĐ-BCT05/06/2019Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
34/BXD-VLXD10/06/2019Công văn số 34/BXD-VLXD ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng
431/PVTM-P106/06/2019Công văn số 431/PVTM-P1 ngày 06/6/2019 của Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) v/v Vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá
3758/TCHQ-TXNK06/06/2019Công văn số 3758/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019 của Tổng cục Hải quan về Chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư
3761/TCHQ-TXNK06/06/2019Công văn số 3761/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế nhập khẩu
1708/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1708/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1707/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1707/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1706/QĐ-TCHQ14/06/2019Quyết định số 1706/QĐ-TCHQ ngày 14/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng quốc tế Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
1690/QĐ-TCHQ12/06/2019Quyết định số 1690/QĐ-TCHQ ngày 12/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển và mở rộng kho ngoại quan
1680/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1680/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1678/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1678/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1677/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1677/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1676/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1676/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1675/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1675/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1674/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1674/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1672/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1672/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1671/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1671/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1670/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1670/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1669/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1669/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1668/QĐ-TCHQ11/06/2019Quyết định số 1668/QĐ-TCHQ ngày 11/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD24/06/201923.245,00 đ
EUR24/06/201926.008,41 đ
JPY24/06/2019215,79 đ
GBP24/06/201929.473,90 đ
CHF24/06/201923.422,80 đ
AUD24/06/201915.950,78 đ
CAD24/06/201917.468,18 đ
SEK24/06/20192.440,03 đ
NOK24/06/20192.659,30 đ
DKK24/06/20193.467,23 đ
RUB24/06/2019365,96 đ
NZD20/06/201915.057,79 đ
HKD24/06/20192.959,56 đ
SGD24/06/201917.067,41 đ
MYR24/06/20195.578,58 đ
THB24/06/2019738,46 đ
IDR20/06/20191,62 đ
KRW24/06/201919,27 đ
INR24/06/2019334,13 đ
TWD20/06/2019735,77 đ
CNY24/06/20193.360,35 đ
KHR20/06/20195,72 đ
LAK20/06/20192,67 đ
MOP20/06/20192.861,57 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan