Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
7357/TCHQ-GSQL13/12/2018Công văn số 7357/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc tại Thông tư 39
7363/THCQ-GSQL14/12/2018Công văn số 7363/THCQ-GSQL ngày 14/12/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý C/O mẫu E của Công ty CP Dược Hậu Giang
7305/TCHQ-TXNK11/12/2018Công văn số 7305/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NL, VT, LK trong thời hạn 05 năm
7307/TCHQ-TXNK11/12/2018Công văn số 7307/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc mặt hàng thép
7310/TCHQ-TXNK 11/12/2018Công văn số 7310/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
7311/TCHQ-TXNK11/12/2018Công văn số 7311/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá
7312/TCHQ-TXNK11/12/2018Công văn số 7312/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế hàng hóa NK
7342/TCHQ-TXNK13/12/2018Công văn số 7342/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng nhôm XK
7348/TCHQ-TXNK13/12/2018Công văn số 7348/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá
7352/TCHQ-TXNK13/12/2018Công văn số 7352/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (mặt hàng cầu trục)
3347/QĐ-HQHP05/12/2018Quyết định số 3347/QĐ-HQHP ngày 05/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
22478/QLD-ĐK11/12/2018Công văn số 22478/QLD-ĐK ngày 11/12/2018 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (22478....22481)
15/2018/TT-BNNPTNT29/10/2018Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
22469/QLD-ĐK07/12/2018Công văn số 22469/QLD-ĐK ngày 07/12/2018 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Triển khai thực hiện NĐ 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018
7209/TCHQ-GSQL06/12/2018Công văn số 7209/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC
7217/TCHQ-GSQL06/12/2018Công văn số 7217/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2018 của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho
7225/TCHQ-GSQL07/12/2018Công văn số 7225/TCHQ-GSQL ngày 07/12/2018 của Tổng cục Hải quan về đưa hàng về bảo quản đối với sắt, thép phế liệu NK.
7130/TCHQ-TXNK04/12/2018Công văn số 7130/TCHQ-TXNK ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa
7135/TCHQ-TXNK04/12/2018Công văn số 7135/TCHQ-TXNK ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phúc đáp công văn 111/WC-HQ ngày 01/11/2018
7136/TCHQ-TXNK04/12/2018Công văn số 7136/TCHQ-TXNK ngày 04/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế và vi phạm hành chính đối với hàng hóa NK để sản xuất xuất khẩu
65/2018/TT-BTC31/07/2018Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
2239/QĐ-BTC27/11/2018Quyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính
4440/QĐ-BCT30/11/2018Quyết định số 4440/QĐ-BCT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Thu hồi mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 23/BCT (MS-TPĐL) của CÔng ty TNHH Kinh doanh thương mại Tổng hợp A&Q
01/2018/TT-VPCP23/11/2018Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của NĐ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
43/2018/TT-BCT 15/11/2018Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
3620/QĐ-TCHQ07/12/2018Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
3591/QĐ-TCHQ04/12/2018Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP Hàng hải Bình Định do đã cổ phần hóa
3618/QĐ-TCHQ07/12/2018Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ ngày 07/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với Công ty Liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Rolin - Hà Tĩnh
7067/TCHQ-TXNK30/11/2018Công văn số 7067/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
7161/TCHQ-TXNK05/12/2018Công văn số 7161/TCHQ-TXNK ngày 05/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC
7197/TCHQ-TXNK06/12/2018Công văn số 7197/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018
7198/TCHQ-TXNK 06/12/2018Công văn số 7198/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp thời gian làm việc
6889/TCHQ-GSQL23/11/2018Công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc Kiểm tra và chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest
6962/TCHQ-GSQL26/11/2018Công văn số 6962/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng hóa sau khi giải thể Chi cục
42/2018/TT-BCT12/11/2018Thông tư số 42/2018/TT-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
49/2018/TT-BCT21/11/2018Thông tư số 49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.
48/2018/QĐ-TTg29/11/2018Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chinh phủ về bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
72/2018/QH1412/11/2018Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
15/2018/TT-BTTTT15/11/2018Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
2958/BXD-VLXD23/11/2018Công văn số 2958/BXD-VLXD ngày 23/11/2018 của Bộ Xây dựng v/v XK cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH MTV Hợi Trần
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD17/12/201823.240,00 đ
EUR17/12/201826.378,68 đ
JPY17/12/2018201,13 đ
GBP17/12/201829.366,83 đ
CHF17/12/201823.325,12 đ
AUD17/12/201816.755,27 đ
CAD17/12/201817.355,52 đ
SEK17/12/20182.543,72 đ
NOK17/12/20182.687,46 đ
DKK17/12/20183.496,86 đ
RUB17/12/2018350,41 đ
NZD13/12/201815.600,88 đ
HKD17/12/20182.959,74 đ
SGD17/12/201816.904,53 đ
MYR17/12/20185.537,62 đ
THB17/12/2018698,03 đ
IDR13/12/20181,56 đ
KRW17/12/201820,12 đ
INR17/12/2018324,29 đ
TWD29/11/2018737,01 đ
CNY03/12/20183.323,38 đ
KHR13/12/20185,67 đ
LAK13/12/20182,67 đ
MOP13/12/20182.831,65 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan