Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
2272/TCHQ-TXNK18/04/2019Công văn số 2272/TCHQ-TXNK ngày 18/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Mã số hàng hóa NK, thuế NK và thuế GTGT
2252/TCHQ-TXNK18/04/2019Công văn số 2252/TCHQ-TXNK ngày 18/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa xác định trước mã số
2289/TCHQ-TXNK19/04/2019Công văn số 2289/TCHQ-TXNK ngày 19/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định ngày vận hành thương mại
2147/TCHQ-TXNK 12/04/2019Công văn số 2147/TCHQ-TXNK ngày 12/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phúc đáp CV 01-SBS/2019 ngày 21/3/2019
2190/TCHQ-TXNK16/04/2019Công văn số 2190/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan
2139/TCHQ-TXNK11/04/2019Công văn số 2139/TCHQ-TXNK ngày 11/4/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để SXXK
5198/QLD-ĐK09/04/2019Công văn số 5198/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
5197/QLD-ĐK09/04/2019Công văn số 5197/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
4315/BTC-CST11/04/2019Công văn số 4315/BTC-CST ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
2119/BKHĐT-KTCN03/04/2019Công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Vướng mắc xác định vật tư trong nước đã sản xuất được
1004/QĐ-TCHQ11/04/2019Quyết định số 1004/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
1005/QĐ-TCHQ11/04/2019Quyết định số 1005/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
2030/TCHQ-GSQL08/04/2019Công văn số 2030/TCHQ-GSQL ngày 08/4/2019 của Tổng cục Hải quan về nộp bổ sung C/O quá thời hạn
1907/TCHQ-GSQL03/04/2019Công văn số 1907/TCHQ-GSQL ngày 04/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
1065/QĐ-TCHQ12/04/2019Quyết định số 1065/QĐ-TCHQ ngày 12/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
994/QĐ-TCHQ10/04/2019Quyết định số 994/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
998/QĐ-TCHQ11/04/2019Quyết định số 998/QĐ-TCHQ ngày 11/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
991/QĐ-TCHQ09/04/2019Quyết định số 991/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với Xí nghiệp Liên doanh sản xuất Lâm hóa Hà Châu
4789/QLD-ĐK03/04/2019Công văn số 4789/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
4786/QLD-ĐK03/04/2019Công văn số 4786/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
4031/BTC-CST05/04/2019Công văn số 4031/BTC-CST ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục
10442/TCHQ-TXNK04/11/2016Công văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2016 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi
2075/TCHQ-TXNK10/04/2019Công văn số 2075/TCHQ-TXNK ngày 10/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phúc đáp công văn 08-2019/CV.FU ngày 06/3/2019
962/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 962/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
963/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 963/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
964/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 964/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
965/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 965/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
967/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 967/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
969/QĐ-TCHQ 08/04/2019Quyết định số 969/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
970/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 970/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
971/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 971/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
972/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 972/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
973/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 973/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
983/QĐ-TCHQ08/04/2019Quyết định số 983/QĐ-TCHQ ngày 08/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
2020/TCHQ-TXNK08/04/2019Công văn số 2020/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế NK
2031/TCHQ-TXNK08/04/2019Công văn số 2031/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Nhập khẩu hàng hóa xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm
2045/TCHQ-TXNK09/04/2019Công văn số 2045/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại mặt hàng "Self-loading mobile concrete mixer"
2046/TCHQ-TXNK09/04/2019Công văn số 2046/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
2048/TCHQ-TXNK09/04/2019Công văn số 2048/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Áp dụng biện pháp chống bán phá giá
1979/TB-TCHQ09/04/2019Thông báo số 1979/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD15/04/201923.150,00 đ
EUR15/04/201926.046,76 đ
JPY15/04/2019203,89 đ
GBP15/04/201930.248,15 đ
CHF15/04/201923.003,38 đ
AUD15/04/201916.532,56 đ
CAD15/04/201917.314,19 đ
SEK15/04/20192.474,97 đ
NOK15/04/20192.691,05 đ
DKK15/04/20193.451,51 đ
RUB15/04/2019360,20 đ
NZD18/04/201915.498,23 đ
HKD15/04/20192.938,43 đ
SGD15/04/201917.065,77 đ
MYR15/04/20195.612,78 đ
THB15/04/2019715,85 đ
IDR18/04/20191,63 đ
KRW15/04/201919,80 đ
INR15/04/2019334,67 đ
TWD18/04/2019745,90 đ
CNY08/04/20193.421,92 đ
KHR18/04/20195,70 đ
LAK18/04/20192,67 đ
MOP18/04/20192.845,42 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan