Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
4057/HQHN-GSKSHQ28/10/2019Thông báo tìm chủ sở hữu 21 lô hàng tồn đọng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
6995/TCHQ-TXNK07/11/2019Công văn số 6995/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
6889/TCHQ-GSQL01/11/2019Công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 1/11/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu XNK tại 03 kho xăng dầu của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội
6894/TCHQ-GSQL04/11/2019Công văn số 6894/TCHQ-GSQL ngày 4/11/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Đẩy nhanh thông quan nông thủy sản XK đi Trung Quốc
908/QĐ-HQĐV04/11/2019Quyết định từ số 908/QĐ-HQĐV đến Quyết định số 914/QĐ-HQĐV ngày 04/11/2019 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
7097/TCHQ-TXNK12/11/2019Công văn số 7097/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
816/QĐ-KTSTQ07/11/2019Quyết định số 816/QĐ-KTSTQ ngày 07/11/2019 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
801/QĐ-KTSTQ01/11/2019Quyết định số 801/QĐ-KTSTQ ngày 01/11/2019 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3208/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3208/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho hàng không kéo dài
3209/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3209/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
3210/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3210/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận Đại lý giám sát hải quan
3211/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3211/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
3212/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3212/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng Hưng Thái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3217/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
3222/QĐ-TCHQ04/11/2019Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
667/QĐ-QLD29/10/2019Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
666/QĐ-QLD29/10/2019Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
2025/TY-TTr,PC28/10/2019Công văn số 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
3222/QĐ-BCT25/10/2019Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
6786/TCHQ-TXNK29/10/2019Công văn số 6786/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Nhập khẩu hàng hóa SXXK
6828/TCHQ-TXNK30/10/2019Công văn số 6828/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Trả lời văn bản
6832/TCHQ-TXNK30/10/2019Công văn số 6832/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định nghĩa vụ thuế GTGT
6845/TCHQ-GSQL31/10/2019Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
3178/QĐ-TCHQ31/10/2019Quyết định số 3178/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH TM và DV Kim Ngân
3164/QĐ-TCHQ30/10/2019Quyết định số 3164/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm làm TTHQ tại cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD TBS - Tân Vạn)
3163/QĐ-TCHQ30/10/2019Quyết định số 3163/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
3153/QĐ-TCHQ29/10/2019Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3152/QĐ-TCHQ29/10/2019Quyết định số 3152/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
3121/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3121/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
3119/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3119/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3118/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3118/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu Cù Lao Tào đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
3117/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3117/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
3116/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3116/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
783/QĐ-KTSTQ25/10/2019Quyết định số 783/QĐ-KTSTQ ngày 25/10/2019 của Cục Kiểm tra sau thông quan V/v áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Cty TNHH Dệt Năm Sao.
4496/GSQL-TH25/10/2019Công văn số 4496/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
4493/GSQL-TH25/10/2019Công văn số 4493/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
4492/GSQL-TH 25/10/2019Công văn số 4492/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
3093/QĐ-TCHQ23/10/2019Quyết định số 3093/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
3092/QĐ-TCHQ23/10/2019Quyết định số 3092/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
3108/QĐ-TCHQ25/10/2019Quyết định số 3108/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ.
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD18/11/201923.140,00 đ
EUR18/11/201925.372,23 đ
JPY18/11/2019208,44 đ
GBP18/11/201929.629,14 đ
CHF18/11/201923.250,08 đ
AUD18/11/201915.626,94 đ
CAD18/11/201917.349,89 đ
SEK18/11/20192.350,33 đ
NOK18/11/20192.483,35 đ
DKK18/11/20193.363,11 đ
RUB18/11/2019360,19 đ
NZD21/11/201914.855,24 đ
HKD18/11/20192.942,23 đ
SGD18/11/201916.931,78 đ
MYR18/11/20195.546,60 đ
THB18/11/2019752,58 đ
IDR21/11/20191,64 đ
KRW18/11/201919,34 đ
INR18/11/2019321,49 đ
TWD21/11/2019758,48 đ
CNY18/11/20193.271,41 đ
KHR21/11/20195,74 đ
LAK21/11/20192,62 đ
MOP21/11/20192.876,20 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan