Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
6119/TCHQ-GSQL18/10/2018Công văn số 6119/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc bán hàng vào DNCX và các DN thuộc khu phi thuế quan
6121/TCHQ-GSQL18/10/2018Công văn số 6121/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC
19645/QLD-ĐK17/10/2018Công văn số 19645/QLD-ĐK ngày 17/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (kèm danh mục)
19644/QLD-ĐK17/10/2018Công văn số 19644/QLD-ĐK ngày 17/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
19643/QLD-ĐK17/10/2018Công văn số 19643/QLD-ĐK ngày 17/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Đính chính danh mục nguyên liệu thuốc dược được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (kèm danh mục)
19538/QLD-ĐK16/10/2018Công văn số 19538/QLD-ĐK ngày 16/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc v/v công bố danh mục nguyên liệu được chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
6106/TCHQ-TXNK17/10/2018Công văn số 6106/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
6123/TCHQ-TXNK18/10/2018Công văn số 6123/TCHQ-TXNK ngày 18/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón
6070/TCHQ-TXNK16/10/2018Công văn số 6070/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế hàng hóa NK
3094/QĐ-TCHQ15/10/2018Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP tổng hợp Sơn La do đã cổ phần hóa
13/2018/TT-BNNPTNT08/10/2018Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dung tại Việt Nam
2546/BXD-VLXD12/10/2018Công văn số 2546/BXD-VLXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
721/BYT-QLD10/10/2018Quyết định số 721/BYT-QLD ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
18998/QLD-ĐK08/10/2018Công văn số 18998/QLD-ĐK ngày 08/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
19049/QLD-ĐK10/10/2018Công văn số 19049/QLD-ĐK ngày 10/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
19051/QLD-ĐK10/10/2018Công văn số 19051/QLD-ĐK ngày 10/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được NK không phải thực hiện việc cấp phép NK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
6042/TCHQ-TXNK15/10/2018Công văn số 6042/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
93/2018/TT-BTC05/10/2018Thông tư 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
19050/QLD-ĐK10/10/2018Công văn số 19050/QLD-ĐK ngày 10/10/2018 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc Đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được NK không phải thực hiện việc cấp phép NK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
3720/QĐ-BCT11/10/2018Quyết định 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020
5978/TCHQ-TXNK12/10/2018Công văn số 5978/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
6010/TCHQ-TXNK12/10/2018Công văn số 6010/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế NK và thuế GTGT
6015/TCHQ-TXNK12/10/2018Công văn số 6015/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
24/2018/TT-BVHTTDL23/08/2018Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu VN
5916/TCHQ-TXNK10/10/2018Công văn số 5916/TCHQ-TXNK ngày 10/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
5914/TCHQ-TXNK09/10/2018Công văn số 5914/TCHQ-TXNK ngày 09/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC
5895/TCHQ-GSQL10/10/2018Công văn số 5895/TCHQ-GSQL ngày 09/10/2018 của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời
5880/TCHQ-GSQL08/10/2018Công văn số 5880/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2018 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39
2475/BXD-VLXD04/10/2018Công văn số 2475/BXD-VLXD ngày 04/10/2018 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng
30/2018/TT-BCT01/10/2018Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 nă 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
5874/TCHQ-TXNK08/10/2018Công văn số 5874/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Cảnh báo dấu hiệu gian lận, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại
87/2018/TT-BTC27/09/2018Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính Thuế
12247/BTC-CST05/10/2018Công văn số 12247/BTC-CST ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính v/v Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
5869/TCHQ-TXNK08/10/2018Công văn số 5869/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư
5863/TCHQ-TXNK05/10/2018Công văn số 5863/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87%
5862/TCHQ-TXNK05/10/2018Công văn số 5862/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh"
12108/BTC-CST03/10/2018Công văn số 12108/BTC-CST ngày 03/10/2018 của Bộ Tài chính v/v Thuế BVMT đối với hàng hoá nhập khẩu
5754/TCHQ-GSQL03/10/2018Công văn số 5754/TCHQ-GSQL ngày 03/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục giám sát hải quan về hàng hóa, tàu bay chuyển cảng
5826/TCHQ-TXNK05/10/2018Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
51/2018/TT-BGTVT19/09/2018Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/216/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD22/10/201823.295,00 đ
EUR22/10/201826.718,61 đ
JPY22/10/2018206,75 đ
GBP22/10/201830.439,60 đ
CHF22/10/201823.324,11 đ
AUD22/10/201816.554,67 đ
CAD22/10/201817.807,27 đ
SEK22/10/20182.571,15 đ
NOK22/10/20182.797,16 đ
DKK22/10/20183.543,27 đ
RUB22/10/2018355,31 đ
NZD18/10/201814.982,81 đ
HKD22/10/20182.956,35 đ
SGD22/10/201816.858,28 đ
MYR22/10/20185.583,97 đ
THB22/10/2018702,19 đ
IDR18/10/20181,50 đ
KRW22/10/201820,01 đ
INR22/10/2018316,46 đ
TWD18/10/2018736,95 đ
CNY15/10/20183.333,86 đ
KHR18/10/20185,58 đ
LAK18/10/20182,67 đ
MOP18/10/20182.816,49 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan