Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
1012/QĐ-KTSTQ30/12/2019Quyết định số 1012/QĐ-KTSTQ ngày 30/12/2019 của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Hữu.
86/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 86/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan Cty TNHH Một thành viên thương mại Vĩnh Phú Phát.
84/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 84/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
111/QĐ-TCHQ17/01/2020Quyết định số 111/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
110/QĐ-TCHQ17/01/2020Quyết định số 110/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
109/QĐ-TCHQ17/01/2020Quyết định số 109/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
106/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 106/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
105/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 105/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
104/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
103/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 103/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
102/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 102/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
101/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 101/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS)
100/QĐ-TCHQ16/01/2020Quyết định số 100/QĐ-TCHQ ngày 16/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang
96/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 96/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
95/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 95/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan
94/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 94/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
93/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 93/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
92/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 92/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
91/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 91/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
90/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 90/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
89/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 89/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
88/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 88/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
87/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 87/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
86/QĐ-TCHQ15/01/2020Quyết định số 86/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
84/QĐ-TCHQ 15/01/2020Quyết định số 84/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
69/QĐ-TCHQ14/01/2020Quyết định số 69/QĐ-TCHQ ngày 14/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
68/QĐ-TCHQ14/01/2020Quyết định số 68/QĐ-TCHQ ngày 14/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
65/QĐ-TCHQ13/01/2020Quyết định số 65/QĐ-TCHQ ngày 13/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS)
59/QĐ-TCHQ13/01/2020Quyết định số 59/QĐ-TCHQ ngày 13/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại Lô KB5, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng
47/QĐ-TCHQ09/01/2020Quyết định số 47/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
46/QĐ-TCHQ09/01/2020Quyết định số 46/QĐ-TCHQ ngày 09/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
28/QĐ-TCHQ06/01/2020Quyết định số 28/QĐ-TCHQ ngày 06/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
27/QĐ-TCHQ06/01/2020Quyết định số 27/QĐ-TCHQ ngày 06/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
15/QĐ-TCHQ03/01/2020Quyết định số 15/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
3806/QĐ-TCHQ31/12/2019Quyết định số 3806/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
3807/QĐ-TCHQ31/12/2019Quyết định số 3807/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng Hưng Thái, tỉnh Bà Rịa -- Vũng Tàu
3859/QĐ-TCHQ31/12/2019Quyết định số 3859/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
3860/QĐ-TCHQ 31/12/2019Quyết định số 3860/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3861/QĐ-TCHQ 31/12/2019Quyết định số 3861/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
3862/QĐ-TCHQ31/12/2019Quyết định số 3862/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD20/01/202023.110,00 đ
EUR20/01/202025.682,76 đ
JPY20/01/2020204,47 đ
GBP20/01/202030.042,72 đ
CHF20/01/202023.769,77 đ
AUD20/01/202015.827,47 đ
CAD20/01/202017.580,84 đ
SEK20/01/20202.403,95 đ
NOK20/01/20202.561,38 đ
DKK20/01/20203.393,62 đ
RUB20/01/2020375,64 đ
NZD16/01/202015.295,86 đ
HKD20/01/20202.959,71 đ
SGD20/01/202017.096,29 đ
MYR20/01/20205.636,85 đ
THB20/01/2020747,41 đ
IDR16/01/20201,70 đ
KRW20/01/202019,20 đ
INR20/01/2020326,15 đ
TWD16/01/2020772,86 đ
CNY20/01/20203.328,02 đ
KHR16/01/20205,78 đ
LAK16/01/20202,61 đ
MOP16/01/20202.893,30 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan