Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
1817/TCHQ-GSQL15/04/2021Công văn số 1817/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie
1809/TCHQ-GSQL15/04/2021Công văn số 1809/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
1795/TCHQ-GSQL14/04/2021Công văn số 1795/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit
1784/TCHQ-GSQL14/04/2021Công văn số 1784/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử
1783/TCHQ-GSQL14/04/2021Công văn số 1783/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển
1000/QĐ-TCHQ05/04/2021Quyết định số 1000/QĐ-TCHQ ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế
787/QĐ-TCHQ23/03/2021Quyết định số 787/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
757/QĐ-TCHQ18/03/2021Quyết định số 757/QĐ-TCHQ ngày 18/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
2988/TXNK-DTQLT30/03/2021Công văn số 2988/TXNK-DTQLT ngày 30/3/2021 của Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) v/v Hóa đơn không có giá trị sử dụng
356/TB-KĐ315/04/2021Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (356--359-361--364-368 và 373--379)
342/TB-KĐ315/04/2021Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (342--344-345-348-354)
59/TB-KĐ615/04/2021Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (59-60)
1528/TCHQ-GSQL05/04/2021Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
1578/TCHQ-GSQL06/04/2021Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX
1589/TCHQ-GSQL07/04/2021Công văn số 1589/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng
1591/TCHQ-GSQL07/04/2021Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển
1604/TCHQ-GSQL08/04/2021Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
1620/TCHQ-GSQL08/04/2021Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan
1503/TCHQ-GSQL02/04/2021Công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử
1062/QĐ-TCHQ09/04/2021Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan
14/2021/QĐ-TTg26/03/2021Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v sửa đổi Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
1643/TCHQ-TXNK09/04/2021Công văn số 1643/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC
1635/TCHQ-TXNK09/04/2021Công văn số 1635/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời
1627/TCHQ-TXNK08/04/2021Công văn số 1627/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng
1612/TCHQ-TXNK08/04/2021Công văn số 1612/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế đối với hàng hóa SXXK
1580/TCHQ-TXNK06/04/2021Công văn số 1580/TCHQ-TXNK ngày 06/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng nhập khẩu để SXXK thay đổi mục đích sử dụng
1561/TCHQ-TXNK 05/04/2021Công văn số 1561/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC
1551/TCHQ-TXNK05/04/2021Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý tiền thuế nộp thừa
919/TB-TCHQ25/02/2021Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (882, 918,919)
1497/TCHQ-TXNK02/04/2021Công văn số 1497/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế CNTT ô tô
1517/TCHQ-TXNK02/04/2021Công văn số 1517/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiến nghị của Vinamilk
1433/TCHQ-TXNK29/03/2021Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung phí bản quyền
1467/TCHQ-TXNK31/03/2021Công văn số 1467/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng tàu thủy
1485/TCHQ-TXNK01/04/2021Công văn số 1485/TCHQ-TXNK ngày 01/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Bổ sung nội dung công văn số 5485/TCHQ-TXNK
591/QĐ-TCHQ10/03/2021Quyết định số 591/QĐ-TCHQ ngày 10/3/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận kho ngoại quan của Cty CP Cảng Sài Gòn.
563/QĐ-TCHQ04/03/2021Quyết định số 563/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2021 V/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ.
1289/TCHQ-GSQL19/03/2021Công văn số 1289/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
1287/TCHQ-GSQL19/03/2021Công văn số 1287/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu Cá tầm
1286/TCHQ-GSQL19/03/2021Công văn số 1286/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng
1424/TCHQ-GSQL26/03/2021Công văn số 1424/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm soát cá tầm nhập khẩu
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD19/04/202122.980,00 đ
EUR19/04/202127.089,18 đ
JPY19/04/2021207,66 đ
GBP19/04/202131.322,74 đ
CHF19/04/202124.635,88 đ
AUD19/04/202117.578,44 đ
CAD19/04/202118.166,65 đ
SEK19/04/20212.672,01 đ
NOK19/04/20212.695,90 đ
DKK19/04/20213.651,41 đ
RUB19/04/2021303,22 đ
NZD15/04/202116.504,97 đ
HKD19/04/20212.925,43 đ
SGD19/04/202117.018,14 đ
MYR19/04/20215.538,98 đ
THB19/04/2021723,48 đ
IDR15/04/20211,59 đ
KRW19/04/202119,87 đ
INR19/04/2021306,76 đ
TWD15/04/2021816,69 đ
CNY19/04/20213.496,86 đ
KHR15/04/20215,75 đ
LAK15/04/20212,47 đ
MOP15/04/20212.902,13 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan