Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
3117/QĐ-BCT14/08/2017Quyết định số 3117/QĐ-BCT ngày 14/8/2017 của Bộ Công Thương v/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
5485/TCHQ-TXNK18/08/2017Công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT nguyên liệu dược NK
5487/TCHQ-TXNK 18/08/2017Công văn số 5487/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "Bánh xích"
5488/TCHQ-TXNK18/08/2017Công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại "Máy kéo thang máy"
5378/TCHQ-TXNK14/08/2017Công văn số 5378/TCHQ-TXNK ngày 14/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế suất thuế NK (mặt hàng giấy thuộc nhóm 48,02)
5368/TCHQ-TXNK14/08/2017Công văn số 5368/TCHQ-TXNK ngày 14/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Nợ thuế
5337/TCHQ-TXNK11/08/2017Công văn số 5337/TCHQ-TXNK ngày 11/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại
5313/TCHQ-TXNK10/08/2017Công văn số 5313/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp
1137/QĐ-TTg03/08/2017Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
6524/CT-BNN-KHCN07/08/2017Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
5223/TCHQ-TXNK07/08/2017Công văn số 5223/TCHQ-TXNK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại vải không dệt
5273/TCHQ-TXNK08/08/2017Công văn số 5273/TCHQ-TXNK ngày 08/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
5283/TCHQ-TXNK09/08/2017Công văn số 5283/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng nhân hạt óc chó đã qua chế biến
79/2017/TT-BTC01/08/2017Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 của Bộ Tài chính v/v Sửa đổi bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4, Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế
5201/TCHQ-TXNK07/08/2017Công văn số 5201/TCHQ-TXNK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS
5010/TCHQ-GSQL28/07/2017Công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2017 của Tổng cục Hải quan v/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
10146/BTC-CST31/07/2017Công văn số 10146/BTC-CST ngày 31/7/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương
2831/TXNK-TGHQ28/07/2017Công văn số 2831/TXNK-TGHQ ngày 28/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Trị giá hải quan hàng XK
5100/TCHQ-TXNK02/08/2017Công văn số 5100/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (mặt hàng sơ mi rơ mooc)
5101/TCHQ-TXNK02/08/2017Công văn số 5101/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Dây cáp dẫn điện
5112/TCHQ-TXNK02/08/2017Công văn số 5112/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm
5113/TCHQ-TXNK02/08/2017Công văn số 5113/TCHQ-TXNK ngày 02/8/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa tiền chậm nộp phụ thu
2596/QĐ-TCHQ31/07/2017Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XK, NK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
13525/TCHQ-CNTT07/11/2014Công văn số 13525/TCHQ-CNTT ngày 07/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia
13524/TCHQ-VP06/11/2014Công văn số 13524/TCHQ-VP ngày 6/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc tập huấn triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng Hải Phòng
5887/TCHQ-CNTT30/06/2015Công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn tra cứu giấy phép của các Bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
90/2017/NĐ-CP31/07/2017Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
4999/TCHQ-TXNK27/07/2017Công văn số 4999/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Giảm thuế xuất khẩu
5002/TCHQ-TXNK27/07/2017Công văn số 5002/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất TOREA đã qua sử dụng của Singapore
5017/TCHQ-TXNK28/07/2017Công văn số 5017/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "Hyd Crane" và chính sách quản lý liên quan
5019/TCHQ-TXNK28/07/2017Công văn số 5019/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê"
8701/BTC-TCHQ29/06/2017Công văn số 8701/BTC-TCHQ ngày 29/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế hàng hóa NK
4925/TCHQ-TXNK25/07/2017Công văn số 4925/TCHQ-TXNK ngày 25/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại tổ máy phát điện có gắn đèn chiếu sáng
2742/TXNK-PL26/07/2017Công văn số 2742/TXNK-PL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn phân loại hàng hóa
2768/TXNK-CST26/07/2017Công văn số 2768/TXNK-CST ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư
4964/TCHQ-TXNK26/07/2017Công văn số 4964/TCHQ-TXNK ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
4969/TCHQ-TXNK26/07/2017Công văn số 4969/TCHQ-TXNK ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế đối với hàng hóa NK
854/TCHQ-TXNK15/02/2017Công văn số 854/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Hemoclin
4965/TCHQ-TXNK26/07/2017Công văn số 4965/TCHQ-TXNK ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng Hemoclin
2754/QĐ-BCT20/07/2017Quyết định số 2754/QĐ-BCT ngày 20/7/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD21/08/201722.690,00 đ
EUR21/08/201726.654,42 đ
JPY21/08/2017206,02 đ
GBP21/08/201729.150,83 đ
CHF21/08/201723.401,19 đ
AUD21/08/201717.931,31 đ
CAD21/08/201717.890,12 đ
SEK21/08/20172.780,16 đ
NOK21/08/20172.825,58 đ
DKK21/08/20173.542,37 đ
RUB21/08/2017381,79 đ
NZD17/08/201716.244,82 đ
HKD21/08/20172.884,77 đ
SGD21/08/201716.589,83 đ
MYR21/08/20175.264,45 đ
THB21/08/2017670,11 đ
IDR17/08/20171,68 đ
KRW21/08/201719,42 đ
INR21/08/2017353,38 đ
TWD17/08/2017740,29 đ
CNY21/08/20173.379,22 đ
KHR17/08/20175,46 đ
LAK17/08/20172,71 đ
MOP17/08/20172.789,17 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan