Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
4397/TCHQ-GSQL30/06/2020Công văn số 4397/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Trả lời kiến nghị tại CV số 19/HHD
4395/TCHQ-GSQL30/06/2020Công văn số 4395/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại CHK Nội Bài
4428/TCHQ-GSQL 01/07/2020Công văn số 4428/TCHQ-GSQL ngày 1/7/2020 của Tổng cục Hải quan v/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan
1616/QĐ-TCHQ19/06/2020Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động XK, NK hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19
4148/TCHQ-TXNK19/06/2020Công văn số 4148/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A
4141/TCHQ-TXNK19/06/2020Công văn số 4141/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
4140/TCHQ-TXNK19/06/2020Công văn số 4140/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Nộp dần tiền nợ
4107/TCHQ-TXNK18/06/2020Công văn số 4107/TCHQ-TXNK ngày 18/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT mặt hàng mảnh gỗ sồi
3997/TCHQ-TXNK17/06/2020Công văn số 3997/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống NK
1575/QĐ-BCT16/06/2020Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô- dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
3960/TCHQ-TXNK16/06/2020Công văn số 3960/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
3959/TCHQ-TXNK16/06/2020Công văn số 3959/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
3917/TCHQ-TXNK15/06/2020Công văn số 3917/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
67/2020/NĐ-CP15/06/2020Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
64/2020/NĐ-CP10/06/2020Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
3905/TCHQ-TXNK12/06/2020Công văn số 3905/TCHQ-TXNK ngày 12/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Mã số hàng hóa NK của Công ty XNK Hà Nội Thăng Long
3864/TCHQ-TXNK11/06/2020Công văn số 3864/TCHQ-TXNK ngày 11/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng NK
264/QĐ-QLD10/06/2020Quyết định số 264/QĐ-QLD ngày 10/6/2020 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
2405/QĐ-BYT10/06/2020Quyết định số 2405/QĐ-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
3761/TCHQ-TXNK09/06/2020Công văn số 3761/TCHQ-TXNK ngày 09/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Mã HS mặt hàng lốp xe
1493/QĐ-BCT 09/06/2020Quyết định số 1493/QĐ-BCT ngày 09/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi Quyết định số 3862/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH Thang máy - Kỹ thuật điện Hi Sa
3704/TCHQ-TXNK05/06/2020Công văn số 3704/TCHQ-TXNK ngày 05/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ngô hạt
3696/TCHQ-TXNK05/06/2020Công văn số 3696/TCHQ-TXNK ngày 05/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu
3694/TCHQ-TXNK05/06/2020Công văn số 3694/TCHQ-TXNK ngày 05/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn thời hạn nộp thuế
3690/TCHQ-TXNK05/06/2020Công văn số 3690/TCHQ-TXNK ngày 05/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế giá trị gia tăng
1589/QĐ-TCHQ16/06/2020Quyết định số 1589/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch của TCHQ triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021
1526/QĐ-TCHQ05/06/2020Quyết định số 1526/QĐ-TCHQ ngày 05/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty may thêu xuất khẩu Đà Lạt do giao, bán doanh nghiệp nhà nước
1514/QĐ-TCHQ05/06/2020Quyết định số 1514/QĐ-TCHQ ngày 05/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Xí nghiệp liên doanh cà phê Việt Xô là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể
3585/TCHQ-GSQL03/06/2020Công văn số 3585/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Công khai thủ tục hành chính
3584/TCHQ-GSQL03/06/2020Công văn số 3584/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công thương trong bộ hồ sơ Hải quan
814/QĐ-BTC03/06/2020Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
1466/QĐ-BCT: 1467/QĐ-BCT; 1469/QĐ-BCT; 1470/QĐ-BCT; 1471/QĐ-BCT; 1472/QĐ-BCT; 1473/QĐ-BCT 04/06/2020Quyết định số: 1466/QĐ-BCT: 1467/QĐ-BCT; 1469/QĐ-BCT; 1470/QĐ-BCT; 1471/QĐ-BCT; 1472/QĐ-BCT; 1473/QĐ-BCT ngày 04,05/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số Công ty nhập khẩu sản phẩm thép có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn và miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số Công ty nhập khẩu thép
1459/QĐ-BCT04/06/2020Quyết định số 1459/QĐ-BCT ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH một thành viên Tân Đức Thành
710/QĐ-BTC08/05/2020Quyết định số 710/QĐ-BTC ngày 08/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
3639/TCHQ-TXNK04/06/2020Công văn số 3639/TCHQ-TXNK ngày 04/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK phụ tùng thay thế phục vụ hoạt động đường sắt
3613/TCHQ-TXNK03/06/2020Công văn số 3613/TCHQ-TXNK ngày 03/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa NK để SXXK
3612/TCHQ-TXNK03/06/2020Công văn số 3612/TCHQ-TXNK ngày 03/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Xem xét xử lý thuế quà tặng
3550/TCHQ-TXNK02/06/2020Công văn số 3550/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK phụ tùng thay thế phục vụ hoạt động đường sắt
6399/BTC-CST29/05/2020Công văn số 6399/BTC-CST ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng xuất nhập khẩu
3495/TCHQ-TXNK 29/05/2020Công văn số 3495/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng (đối với sản phẩm saponin)
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD06/07/202023.110,00 đ
EUR06/07/202025.695,13 đ
JPY06/07/2020210,76 đ
GBP06/07/202028.477,31 đ
CHF06/07/202024.151,47 đ
AUD06/07/202015.790,78 đ
CAD06/07/202016.801,95 đ
SEK06/07/20202.441,24 đ
NOK06/07/20202.388,09 đ
DKK06/07/20203.439,52 đ
RUB06/07/2020327,94 đ
NZD02/07/202014.995,87 đ
HKD06/07/20202.947,81 đ
SGD06/07/202016.392,09 đ
MYR06/07/20205.355,82 đ
THB06/07/2020734,60 đ
IDR02/07/20201,64 đ
KRW06/07/202018,56 đ
INR06/07/2020306,78 đ
TWD02/07/2020789,02 đ
CNY06/07/20203.247,44 đ
KHR02/07/20205,73 đ
LAK02/07/20202,58 đ
MOP02/07/20202.913,48 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan