Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
32/GP-BTTTT11/01/2021Giấy phép số 32/GP-BTTTT ngày 11/01/2021 nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
330/TCHQ-GSQL22/01/2021Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
333/TCHQ-GSQL22/01/2021Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
234/TCHQ-GSQL18/01/2021Công văn số 234/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng
235/TCHQ-GSQL18/01/2021Công văn số 235/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
236/TCHQ-GSQL 18/01/2021Công văn số 236/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc EVFTA
289/TCHQ-GSQL21/01/2021Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thể thức C/O
29/QĐ-TCHQ08/01/2021Quyết định số 29/QĐ-TCHQ ngày 08/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021
37 & 38/GSQL-TH07/01/2021Công văn số 37/GSQL-TH và 38/GSQL-TH ngày 07/01/2021 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
24/GSQL-TH06/01/2021Công văn số 24/GSQL-TH ngày 06/01/2021 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
23/GSQL-TH06/01/2021Công văn số 23/GSQL-TH ngày 06/01/2021 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
3729/QĐ-TCHQ31/12/2020Quyết định số 3729/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2020 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
31/GP-BTTTT11/01/2021Giấy phép số 31/GP-BTTTT ngày 11/01/2021 nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
30/GP-BTTTT11/01/2021Giấy phép số 30/GP-BTTTT ngày 11/01/2021 nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
128/TCHQ-GSQL12/01/2021Công văn số 128/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
122/TCHQ-GSQL12/01/2021Công văn số 122/TCHQ-GSQL ngày 12/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật
120/TCHQ-GSQL11/01/2021Công văn số 120/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan
119/TCHQ-GSQL11/01/2021Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan
215/CT-TCHQ15/01/2021Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021
169/NQ-CP11/11/2020Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ v/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020
14650/BTC-TCHQ30/11/2020Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) v/v Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông NK
02/QĐ-HQGA 07/01/2021Quyết định 02/QĐ-HQGA ngày 07/01/2021 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
493/QĐ-HQAG30/12/2020Quyết định 493/QĐ-HQAG ngày 30/12/2020 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
15881/BTC-CST25/12/2020Công văn số 15881/BTC-CST ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính v/v Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
2433/TXNK-CST31/12/2020Công văn số 2433/TXNK-CST ngày 31/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v cập nhật biểu thuế suất thuế bảo về môi trường
961/QĐ-HQĐNg24/12/2020Quyết định 961/QĐ-HQĐNg ngày 24/12/2020 về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
02/2021/NĐ-CP07/01/2021Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
43/TCHQ-GSQL06/01/2021Công văn số 43/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP
47/TCHQ-GSQL06/01/2021Công văn số 47/TCHQ-GSQL ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX, gửi Kho ngoại quan
54/TCHQ-GSQL07/01/2021Công văn số 54/TCHQ-GSQL ngày 07/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai báo đơn vị tính
8069/TCHQ-GSQL24/12/2020Công văn số 8069/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2020 của Tổng cục Hải quan v/v khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu
85/TCHQ-TXNK08/01/2021Công văn số 85/TCHQ-TXNK ngày 08/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo
41/TCHQ-TXNK 06/01/2021Công văn số 41/TCHQ-TXNK ngày 06/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ
61/BTC-CST05/01/2021Công văn số 61/BTC-CST ngày 05/01/2021 của Bộ Tài chính v/v Thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm
09/TCLN-KL05/01/2021Công văn số 09/TCLN-KL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP
07/QĐ-BKHCN05/01/2021Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 05/01/2021 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định (đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh)
18/TCHQ-TXNK04/01/2021Công văn số 18/TCHQ-TXNK ngày 04/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại
16/TCHQ-TXNK04/01/2021Công văn số 16/TCHQ-TXNK ngày 04/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân tích phân loại hàng hóa
3072/QĐ-BTNMT31/12/2020Quyết định số 3072/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chứng nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trườngđối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
7415/BYT-YDCT 31/12/2020Công văn số 7415/BYT-YDCT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế v/v Nhập khẩu hàng hóa có nguồn gôc thực vật
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD25/01/202122.985,00 đ
EUR25/01/202127.364,89 đ
JPY25/01/2021218,14 đ
GBP25/01/202131.027,46 đ
CHF25/01/202125.532,94 đ
AUD25/01/202117.601,16 đ
CAD25/01/202117.993,99 đ
SEK25/01/20212.710,61 đ
NOK25/01/20212.666,81 đ
DKK25/01/20213.688,09 đ
RUB25/01/2021314,29 đ
NZD21/01/202116.525,36 đ
HKD25/01/20212.930,91 đ
SGD25/01/202117.140,11 đ
MYR25/01/20215.651,41 đ
THB25/01/2021756,34 đ
IDR21/01/20211,65 đ
KRW25/01/202120,16 đ
INR25/01/2021315,61 đ
TWD21/01/2021827,16 đ
CNY25/01/20213.531,58 đ
KHR21/01/20215,72 đ
LAK21/01/20212,49 đ
MOP21/01/20212.899,30 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan