Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
1020/GSQL-GQ219/05/2017Công văn số 1020/GSQL-GQ2 ngày 19/05/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan
1023/GSQL-GQ122/05/2017Công văn số 1023/GSQL-GQ1 ngày 22/05/2017 của Tổng cục Hải quan về hiệu lực áp dụng của giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.
1000/GSQL-GQ517/05/2017Công văn số 1000/GSQL-GQ5 ngày 17/05/2017 của Tổng cục Hải quan về việc kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai
981/GSQL-GQ315/05/2017Công văn số 981/GSQL-GQ3 ngày 15/05/2017 của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất phân bón
1678/TXNK-CST18/05/2017Công văn số 1678/TXNK-CST ngày 18/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v  Xác định phương tiện vận tải chuyên dùng
3308/TCHQ-TXNK18/05/2017Công văn số 3308/TCHQ-TXNK ngày 18/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Áp mã HS và thủ tục NK máy tạo nước từ không khí
1675/TXNK-TH17/05/2017Công văn số 1675/TXNK-TH ngày 17/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế mặt hàng Bộ đầu thu, giải mã truyền hình số mặt đất
3706/BNN-CB05/05/2017Công văn số 3706/BNN-CB ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị Nông nghiệp nhập khẩu
3232/TCHQ-TXNK15/05/2017Công văn số 3232/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Điều chỉnh mã HS từ 10 chữ số sang 8 chữ số
1652/TXNK-TGHQ16/05/2017Công văn số 1652/TXNK-TGHQ ngày 16/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc về phí CIC
3257/TCHQ-TXNK16/05/2017Công văn số 3257/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (mặt hàng sulfolane)
1656/TXNK-CST17/05/2017Công văn số 1656/TXNK-CST ngày 17/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa XK phục vụ dự án tại Lào
1673/TXNK-CST17/05/2017Công văn số 1673/TXNK-CST ngày 17/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế và TTHQ với hàng hóa gia công ở nước ngoài
923/GSQL-GQ208/05/2017Công văn số 923/GSQL-GQ2 ngày 08/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan của doanh nghiệp FDI
926/GSQL-GQ209/05/2017Công văn số 926/GSQL-GQ2 ngày 09/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan của DN FDI
929/GSQL-GQ209/05/2017Công văn số 929/GSQL-GQ2 ngày 09/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện quyền XK, NK của DNCX có vốn đầu tư nước ngoài
3065/TCHQ-GSQL09/05/2017Công văn số 3065/TCHQ-GSQL ngày 09/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chuẩn trao đổi dữ liệu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào - ra kho xăng dầu, hệ thống camera giám sát
952/GSQL-TH10/05/2017Công văn số 952/GSQL-TH ngày 10/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chuẩn trao đổi dữ liệu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào - ra kho xăng dầu, hệ thống camera giám sát
3086/TCHQ-GSQL10/05/2017Công văn số 3086/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan
3099/TCHQ-GSQL10/05/2017Công văn số 3099/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn
955/GSQL-GQ211/05/2017Công văn số 955/GSQL-GQ2 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan (xuất nhập khẩu sách hướng dẫn và việc chuyển giao nguyên vật liệu dư thừa từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác)
956/GSQL-GQ111/05/2017Công văn số 956/GSQL-GQ1 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện CV số 4451/BTC-TCHQ
969/GSQL-GQ212/05/2017Công văn số 969/GSQL-GQ2 ngày 12/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan (xử lý phế liệu, phế phẩm, thành phẩm của hợp đồng gia công)
3176/TCHQ-TXNK12/05/2017Công văn số 3176/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xác minh C/O
3177/TCHQ-TXNK12/05/2017Công văn số 3177/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thu phí hải quan theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC
3191/TCHQ-TXNK15/05/2017Công văn số 3191/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "bồn tắm trẻ em"
3192/TCHQ-TXNK15/05/2017Công văn số 3192/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Mã số hàng hóa (đối với Nhôm)
15/2017/QĐ-TTg12/05/2017Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
16/CT-TTg04/05/2017Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chỉnh phủ v/v tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
1548/QĐ-TCHQ12/05/2017Quyết định số 1548/QĐ-TCHQ ngày 12/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Xí nghiệp liên doanh Promexim Ryder
6024/BTC-CST10/05/2017Công văn số 6024/BTC-CST ngày 10/5/2017 của Bộ Tài chính v/v hính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tái xuất cho dự án viện trợ sang Lào
3144/TCHQ-TXNK11/05/2017Công văn số 3144/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo NHTM đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan
1543/QĐ-TCHQ11/05/2017Quyết định số 1543/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng hàng không
3109/TCHQ-TXNK11/05/2017Công văn số 3109/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng NK phục vụ dự án bảo vệ môi trường
1909/KBNN-THPC08/05/2017Công văn số 1909/KBNN-THPC ngày 08/5/2017 của Kho bạc Nhà nước v/v Hướng dẫn một số điều tại Thông tư số 328/2016/TT-BTC
1480/QĐ-TCHQ03/05/2017Quyết định số 1480/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế NK phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Cty CP Việt Thành do đã giao, bán doanh nghiệp nhà nước
1496/TXNK-DTQLT05/05/2017Công văn số 1496/TXNK-DTQLT ngày 05/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp thu ngân sách nhà nước với các Ngân hàng thương mại
3824/BCT-XNK 03/05/2017Công văn số 3824/BCT-XNK ngày 3/5/2017 của Bộ Công thương về biện pháp thúc đẩy xuất khẩu thịt lợn
1644/QĐ-BNN-BVTV03/05/2017Quyết định số 1644/QĐ-BNN-BVTV ngày 3/5/2017 của Bộ NN&PTNT vè việc tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ
2987/TCHQ-TXNK05/05/2017Công văn số 2987/TCHQ-TXNK ngày 05/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Trả lời kiến nghị về chính sách thuế và biện pháp tự vệ đối với sản phẩm kính đã gia công
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD22/05/201722.661,00 đ
EUR22/05/201725.163,19 đ
JPY22/05/2017203,78 đ
GBP22/05/201729.293,78 đ
CHF22/05/201723.042,50 đ
AUD22/05/201716.813,87 đ
CAD22/05/201716.526,23 đ
SEK22/05/20172.560,07 đ
NOK22/05/20172.645,24 đ
DKK22/05/20173.346,67 đ
RUB22/05/2017358,31 đ
NZD18/05/201715.424,12 đ
HKD22/05/20172.894,12 đ
SGD22/05/201716.224,04 đ
MYR22/05/20175.214,26 đ
THB22/05/2017645,26 đ
IDR18/05/20171,68 đ
KRW22/05/201719,58 đ
INR22/05/2017351,80 đ
TWD18/05/2017742,72 đ
CNY18/05/20173.248,34 đ
KHR18/05/20175,54 đ
LAK18/05/20172,73 đ
MOP18/05/20172.791,71 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8623)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan