Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
5587/TCT-DNL05/12/2017Công văn số 5587/TCT-DNL ngày 05/12/2017 của Tổng cục Thuế về Chính sách thuế GTGT
8027/TCHQ-GSQL 08/12/2017Công văn số 8027/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK tại chỗ
8025/TCHQ-GSQL 08/12/2017Công văn số 8025/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục khai báo vận chuyển độc lập
8006/TCHQ-GSQL08/12/2017Công văn số 8006/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 84/2017/TT-BTC
7821/TCHQ-CNTT29/11/2017Công văn số 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không
7768/TCHQ-GSQL28/11/2017Công văn số 7768/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về quản lý nhà nước về hải quan tại KKT-TMĐB Lao Bảo
7767/TCHQ-GSQL28/11/2017Công văn số 7767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ
2686/TB-KĐ329/11/2017Thông báo số 2686-2738 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
3375/TB-KĐ213/11/2017Thông báo số 3375 đến 3549 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
202/TB-KĐ120/11/2017Thông báo số 202 đến 220 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 1 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
7893/TB-TCHQ04/12/2017Thông báo số 7893/TB-TCHQ ngày 04/12/2017 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số.
2869/BXD-VLXD27/11/2017Công văn số 2869/BXD-VLXD ngày 27/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc Xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được
7864/TCHQ-TXNK01/12/2017Công văn số 7864/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Xem xét lại mã số hàng hóa
5341/TCHQ-TXNK11/08/2017Công văn số 5341/TCHQ-TXNK ngày 11/8/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định mã số hàng hóa
4073/QĐ-TCHQ01/12/2017Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế NK đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
2666/TB-KĐ328/11/2017Thông báo số 2666-2685 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
2666/TB-KĐ327/11/2017Thông báo số 2660-2664 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
7847/TB-TCHQ30/11/2017Thông báo số 7847/TB-TCHQ ngày 30/11/2017 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số.
7770/TCHQ-GSQL28/11/2017Công văn số 7770/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2017 về việc hỗ trợ triển khai thủ tục hải quan tại CHK Phù Cát - Bình Định
45/2017/QĐ-TTg16/11/2017Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
125/2017/NĐ-CP16/11/2017Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
7781/TCHQ-TXNK28/11/2017Công văn số 7781/TCHQ-TXNK ngày 28/11/2017 của Tổng cục Hải quan về Vướng mắc phân loại hàng hóa (lò nướng bánh mì, tủ ủ bột)
7799/TCHQ-TXNK28/11/2017Công văn số 7799/TCHQ-TXNK ngày 28/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại mặt hàng Cần kéo đẩy tàu bay
7817/TCHQ-TXNK29/11/2017Công văn số 7817/TCHQ-TXNK ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan về Hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
7833/TCHQ-TXNK29/11/2017Công văn số 7833/TCHQ-TXNK ngày 29/11/2017 của Tổng cục Hải quan về Thuế bảo vệ môi trường
1654/TB-KĐ420/11/2017Thông báo số 1654-1659 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 4 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
7702/TB-TCHQ24/11/2017Thông báo số 7702/TB-TCHQ ngày 24/11/2017 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số.
2512/TB-KĐ316/11/2017Thông báo số 2512-2558 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
2627/TB-KĐ323/11/2017Thông báo số 2627-2659 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
4020/QĐ-TCHQ24/11/2017Quyết định số 4020/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận Tổng kho xăng dầu VK 102 Nhà Bè đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.
2413/QĐ-BTC23/11/2017Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính về Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế
124/2017/NĐ-CP15/11/2017Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
6156/BTNMT-TCMT13/11/2017Công văn số 6156/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 13/11/2017 về việc Áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng  LP - 250 G
15643/BTC-CST17/11/2017Công văn số 15643/BTC-CST ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu mặt hàng hoa lốp
7675/TCHQ-TXNK22/11/2017Công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Áp mã mặt hàng "Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống"
7622/TCHQ-TXNK21/11/2017Công văn số 7622/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc Hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa
01/TB-KĐ510/11/2017Thông báo số 01-03 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 5 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
2606/TB-KĐ322/11/2017Thông báo số 2606-2624 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
2585/TB-KĐ320/11/2017Thông báo số 2585-2601 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
2563/TB-KĐ317/11/2017Thông báo số 2563-2580 tháng 11/2017 của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa.
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD18/12/201722.680,00 đ
EUR11/12/201726.703,82 đ
JPY11/12/2017201,12 đ
GBP11/12/201730.266,70 đ
CHF11/12/201722.793,37 đ
AUD11/12/201717.068,42 đ
CAD11/12/201717.643,26 đ
SEK11/12/20172.663,49 đ
NOK11/12/20172.705,29 đ
DKK11/12/20173.547,15 đ
RUB11/12/2017382,86 đ
NZD14/12/201715.584,79 đ
HKD11/12/20172.886,64 đ
SGD11/12/201716.744,73 đ
MYR11/12/20175.530,27 đ
THB11/12/2017682,13 đ
IDR14/12/20171,65 đ
KRW11/12/201720,14 đ
INR11/12/2017351,28 đ
TWD14/12/2017747,74 đ
CNY11/12/20173.416,75 đ
KHR14/12/20175,58 đ
LAK30/11/20172,70 đ
MOP30/11/20172.793,03 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan