Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Số hiệuNgày ban hànhNội dung tóm tắt
04/2017/TT-BKHCN22/05/2017Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điện và nhiên liệu sinh học
3803/TCHQ-TXNK12/06/2017Công văn số 3803/TCHQ-TXNK ngày 12/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế suất thuế NK
3858/TCHQ-TXNK13/06/2017Công văn số 3858/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (mặt hàng infulgan)
252/CP-KTTH05/06/2017Công văn số 252/CP-KTTH ngày 05/6/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
3631/TCHQ-TXNK01/06/2017Công văn số 3631/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế mặt hàng "Collagen Gold"
3641/TCHQ-TXNK02/06/2017Công văn số 3641/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại
3650/TCHQ-TXNK02/06/2017Công văn số 3650/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế nhập khẩu và thuế GTGT
3661/TCHQ-TXNK02/06/2017Công văn số 3661/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Xin hướng dẫn áp mã HS
3662/TCHQ-TXNK02/06/2017Công văn số 3662/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại "Beam cuốn sợi của máy dệt kim"
3664/TCHQ-TXNK02/06/2017Công văn số 3664/TCHQ-TXNK ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm chức năng Reviv
7095/BTC-CST30/05/2017Công văn số 7095/BTC-CST ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Thuế GTGT đối với thiết bị phân tích sữa
55/2017/TT-BTC19/05/2017Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
1931/QĐ-BCT31/05/2017Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương v/v áp dụng biện pháp tự vệ
942/QĐ-BTC24/05/2017Quyết định số 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung, Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2015/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4851/BCT-KV202/06/2017Công văn số 4851/BCT-KV2 ngày 02/6/2017 của Bộ Công Thương v/v Thuế suất thuế nhập khẩu
50/2017/TT-BTC15/05/2017Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
846/QĐ-TTg09/06/2017Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
09/2017/TT-BXD05/06/2017Thông tư 09/2017/TT-BXD ngày 05/06/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
876/HQHG-NV29/05/2017Công văn số 876/HQHG-NV ngày 29/5/2017 của Cục Hải quan Hà Giang về việc xây dựng Danh mục cải cách hiện đại hóa trọng tâm năm 2017
3684/TCHQ-GSQL05/06/2017Công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
3604/TCHQ-GSQL31/05/2017Công văn số 3604/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2017 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục NK phế liệu.
3580//TCHQ-TXNK30/05/2017Công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê"
6922/BTC-CST26/05/2017Công văn số 6922/BTC-CST ngày 26/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Vướng mắc ưu đãi thuế đối với dự án cơ khí trọng điểm
3540/TCHQ-TXNK29/05/2017Công văn số 3540/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Biểu thuế XK
3541/TCHQ-TXNK29/05/2017Công văn số 3541/TCHQ-TXNK ngày 29/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế đối với tờ khai chuyển mục đích sử dụng
02/2017/TT-BNV12/05/2017Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ v/v Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
66/2017/NĐ-CP19/05/2017Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ v/v quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
51/2017/TT-BTC19/05/2017Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ về thuế
67/2017/NĐ-CP25/05/2017Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
44/2017/TT-BTC12/05/2017Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
1754/TXNK-CST24/05/2017Công văn số 1754/TXNK-CST ngày 24/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Chính sách thuế và TTHQ với hàng hóa gia công ở nước ngoài
6751/BTC-TCHQ24/05/2017Công văn số 6751/BTC-TCHQ ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3392/TCHQ-TXNK23/05/2017Công văn số 3392/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại hàng hóa (Pin dùng cho máy ảnh, có thể sạc lại)
3396/TCHQ-TXNK23/05/2017Công văn số 3396/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện TB số 1886/TB-TCHQ và 1887/TB-TCHQ ngày 22/3/2017 về phân loại mặt hàng Dây cáp điện
3410/TCHQ-TXNK23/05/2017Công văn số 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn trả tiền thuế tự vệ theo QĐ 3914/QĐ-BCT của Bộ Công thương
3436/TCHQ-TXNK24/05/2017Công văn số 3436/TCHQ-TXNK ngày 24/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Trả lời CV số 17/2017/CV-TGĐ (phân loại mặt hàng nước tăng lực Bacchus)
35/2017/TT-BTC25/04/2017Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Tài chính v/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
6519/BTC-TCHQ19/05/2017Công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính v/v Xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu Phi thuế quan
3370/TCHQ-TXNK22/05/2017Công văn số 3370/TCHQ-TXNK ngày 22/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Mã HS của mặt hàng Regelle dạng gel
3386/TCHQ-TXNK 23/05/2017Công văn số 3386/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017 của Tổng cục Hải quan v/v Áp dụng thuế suất mặt hàng đường NK từ Lào
Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD26/06/201722.690,00 đ
EUR26/06/201725.253,07 đ
JPY26/06/2017203,40 đ
GBP26/06/201728.667,05 đ
CHF26/06/201723.215,63 đ
AUD26/06/201717.092,54 đ
CAD26/06/201716.947,78 đ
SEK26/06/20172.564,69 đ
NOK26/06/20172.623,60 đ
DKK26/06/20173.358,79 đ
RUB26/06/2017342,96 đ
NZD22/06/201716.217,69 đ
HKD26/06/20172.891,90 đ
SGD26/06/201716.281,51 đ
MYR26/06/20175.270,66 đ
THB26/06/2017655,76 đ
IDR22/06/20171,69 đ
KRW26/06/201719,36 đ
INR26/06/2017351,30 đ
TWD22/06/2017737,38 đ
CNY19/06/20173.322,07 đ
KHR22/06/20175,52 đ
LAK22/06/20172,72 đ
MOP15/06/20172.792,97 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+844) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan