Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
487 Folder: BangMaChuan
  
Approved3/12/2014 8:47 AM3/12/2014 8:52 AMĐặng Nam Phong
394 Folder: HDSD VNACC - Nghiep vu
  
Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
191 Folder: HDSD VNACC - Phan mem
  
Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
169 Folder: VNACC
  
Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
173 Folder: Chữ ký số
  
Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
492 Danh sách cán bộ hỗ trợ triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/31/2014 3:06 PM5/8/2014 4:55 PMĐặng Nam Phong
491 Tải về
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/25/2014 9:15 AM2/21/2019 8:21 AMĐặng Nam Phong
490 Bảng mã chuẩn trong Hệ thống VNACCS/VCIS
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/25/2014 9:09 AM3/31/2014 3:03 PMĐặng Nam Phong
489 Hướng dẫn đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/21/2014 9:39 AM3/20/2019 1:55 PMĐặng Nam Phong
488 Phần mềm đầu cuối của Hệ thống VNACCS/VCIS
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/12/2014 10:17 AM3/21/2014 4:27 PMĐặng Nam Phong
486 Hướng dẫn đăng ký sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử
  
HDSD VNACCS/VCISApproved3/11/2014 3:57 PM4/16/2015 3:30 PMĐặng Nam Phong
168 Hỏi-đáp về việc vận hành thử Hệ thống VNACCS/VCIS
  
Hải quan địa phươngApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong