Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công ty TNHH Quốc tế CF
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu
Tiêu đề: C/O FORM D
Câu hỏi: Kính gửi bộ phận hỗ trợ tổng cục Hải quan.

Công ty TNHH Quốc tế CF có vướng mắc như sau xin được hỗ trợ ạ.

Công ty em nhận được thông tin từ nhà cung ứng từ Malaysia thông báo là sắp tới mẫu FORM D của họ sẽ không cần in bản gốc bằng giấy. mà khi hệ thống FORM D ở bên Malaysia được phê duyệt thì sẽ gửi trực tiếp lên hệ thống ở Việt Nam. Điều này có đúng không ạ? bên em có cần yêu cầu bên cung ứng in FORM D bản gốc nữa không?
Thời gian gửi: 12/10/2019 8:14 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Thời gian trả lời: 7/11/2019
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:
Hiện nay, có các nước Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brunei, Campuchia, Indonesia và Thái Lan đang áp dụng đồng thời cơ chế cấp C/O mẫu D bản giấy và C/O mẫu D cấp điện tử. C/O mẫu D điện tử được các nước tham gia gửi qua Hệ thống một cửa ASEAN đến Hệ thống một cửa quốc gia và cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận thông tin dữ liệu được truyền từ các nước tham gia để kiểm tra và xử lý theo quy định.
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 hướng dẫn Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).
Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên để thực hiện.
Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.
Trân trọng!