Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công ty tnhh xnk
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Nhập khẩu hàng kiểm tra chuyên ngành
Câu hỏi: Công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng là hệ thống nâng hạ container thuộc danh mục kiểm tra chất lượng của bộ gtvt. Nhưng khi đi đăng ký ktcl thì bộ gtvt yêu cầu phải có giấy kết quả ktcl của trung quốc nhưng mặt hàng này bên trung quốc không yêu cầu phải kiểm tra chất lượng. Do vậy công ty chúng tôi không thể làm thủ tục nhập khẩu dc và phải trả lại hàng cho đối tác trung quốc. Vậy công ty tôi phải làm thủ tục gì để trả hàng và có bị xử phạt không? Nếu bị xử phạt thì bị xử phạt như thế nào
Thời gian gửi: 24/02/2019 12:36 PM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Vụ Pháp chế
Thời gian trả lời: 6/03/2019
Tệp nội dung trả lời:
Văn bản liên quan: 127/2013/NĐ-CP 45/2016/NĐ-CP 08/2015/NĐ-CP 59/2018/NĐ-CP 35/2011/TT-BGTVT
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
- Về chính sách mặt hàng: theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải thì “Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm: 1. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục III và bản kê chi tiết thiết bị nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục III.1 của Thông tư này;
2. Bản sao chụp tờ khai hàng hoá nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;
3. Bản sao chụp hóa đơn mua bán hoặc chứng từ tương đương;
4. Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật cơ bản về thiết bị nhập khẩu của cơ sở sản xuất (bản chính hoặc bản sao chụp) hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật thiết bị nhập khẩu do tổ chức, cá nhân nhập khẩu lập theo mẫu tại Phụ lục III.2 của Thông tư này;
5. Bản chính giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) của cơ sở sản xuất cấp đối với thiết bị chưa qua sử dụng nhập khẩu”.
- Về xử phạt vi phạm hành chính: Trường hợp nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 7 điểm b, khoản 12 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).
- Về thủ tục tái xuất hàng hóa: thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018).
Do không có hồ sơ cụ thể và nội dung thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời chính xác nội dung Công ty đề nghị. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để giải đáp, hướng dẫn cụ thể.
Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.
Trân trọng!