Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công ty sản xuất tổng hợp An Thành
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Chính sách hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu dùng để gia công sản xuất xuất khẩu
Câu hỏi: Kính gửi Tổng Cục Hải Quan,

Công ty tôi nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về và sau đó bán lại cho một Công ty trong nước,
Đơn vị mua lại nguyên liệu của chúng tôi thuê 1 đơn vị gia công sản phẩm, sau đó bán lại sản phẩm cho Công ty tôi.

Vậy trường hợp trên, Công ty tôi có được hoàn thuế nhập khẩu không? sản phẩm được gia công có hàm lượng nguyên liệu 99%.

Trân trọng cảm ơn
Thời gian gửi: 10/01/2019 4:27 PM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 23/01/2019
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công xuất khẩu.
Căn cứ Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế được quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP;
Do nội dung vướng mắc của Công ty nêu chưa rõ nên chúng tôi chưa đủ cơ sở để trả lời. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ lô hàng nhập khẩu để thực hiện. Trường hợp vướng mắc thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.
Trân trọng!