Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: ĐINH THU THẢO
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Nhập khẩu
Tiêu đề: Tư vấn thuế nhập khẩu bộ quần áo đi mưa
Câu hỏi: Xin chào!
Công ty tôi cần nhập khẩu bộ quần áo mưa bằng vải cán nhựa 170 sợi và áo mưa cánh dơi bằng vải cán nhựa 170 sợi. Xin cho tôi hỏi 2 loại mặt hàng này áp dụng mã HS code nào? và thuế nhập khẩu là bao nhiêu % ạ?
Mong nhận phản hồi sớm nhất từ Hải Quan!
Xin cảm ơn!
Thời gian gửi: 22/06/2018 10:30 AM
Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Thời gian trả lời: 2/10/2018
Tệp nội dung trả lời:
Văn bản liên quan: Nghị định số 125/2017/NĐ-CP Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:

Việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế phải căn cứ vào hàng hóa thực tế, hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu đó. Hai loại mặt hàng do Cty hỏi không nêu cụ thể thông tin về hàng hóa, không có tài liệu kỹ thuật nên không đủ cơ sở để xác định mã số và áp dụng mức thuế.
 
Đề nghị Cty nghiên cứu Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
 
Cty có thể tham khảo các nhóm 39.26, 62.01, 62.02 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính để xác định mã số và áp dụng mức thuế chính xác cho mặt hàng.
 
Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
 
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.

Trân trọng.