Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Tư vấn Hải quan trực tuyến
Đối với các yêu cầu tư vấn liên quan đến vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, đề nghị đặt câu hỏi tại đây.

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu các nội dung tương tự.

Để tra cứu/tìm kiếm các nội dung tương tự, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tại hộp tìm kiếm phía trên măng-sét hoặc sử dụng chức năng tra cứu nội dung tương tự.

Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chú ý: Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn.
Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Công Ty TNHH Gvlink
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
Câu hỏi: Kính gửi Bộ Phận Tư Vấn Trực Tuyến Tổng Cục Hải Quan

Doanh Nghiệp chúng tôi có thắc mắc như sau:

Ngày 14/01/2021 vào lúc 10h43 AM, Doanh Nghiệp chúng tôi có mở 01 tờ khai loại hình A12 tại Chi cục Hải Quan Thủy An tỉnh Thừa Thiên Huế với số tờ khai: 103784235920 , sau khi truyền tờ khai và có kết quả phân luồng xong, Doanh Nghiệp chúng tôi rà soát lại có phát hiện sai sót ở tiêu chí xuất xứ. Chúng tôi đã tiến hành lấy thông tin tờ khai sửa (IDD) ngay tại thời điểm vừa có kết quả phân luồng lần đầu và truyền lại thông tin tờ khai sửa (IDE) với số tờ khai 103784235921 với thông tin sửa dữ liệu :
Trước bổ sung: Nước xuất xứ: CN-CHINA-B01
Sau bổ sung: Nước xuất xứ: TW-TAIWAN-B01 .

Sau đó, đến 16h31 PM cùng ngày, Doanh Nghiệp chúng tôi nhận được phản hồi xử phạt vi phạm hành chính theo điều 8 Nghị định 128/2020/NĐ/CP với lí do: “Khai sai so với thực tế về xuất xứ hàng hóa không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải thu”.

Tuy nhiên, Doanh Nghiệp chúng tôi nhận thấy căn cứ vào chính Nghị định 128/2020/NĐ/CP mà cơ quan hải quan sử dụng để xử phạt công ty chúng tôi có qui định:
“ Điều 6: Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
1. Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
2. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính”
Trích dẫn khoản 4 Điều 29 Luật Hải Quan năm 2014 như sau:
“ Người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
Doanh Nghiệp chúng tôi chưa nhận thông báo về việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan từ cán bộ Hải quan Chi Cục Thủy An vì thế căn cứ theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015:
“12. Khoản 1 Điều 23 sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Căn cứ thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan của Hệ thống, quyết định của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa, thông tin khai hải quan, thông tin chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống và hồ sơ hải quan điện tử người khai hải quan gửi thông qua Hệ thống, công chức hải quan thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa.
Chậm nhất 01 giờ làm việc kể từ thời điểm đăng ký tờ khai, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ của hồ sơ hải quan và phản hồi cho người khai hải quan thông qua Hệ thống. Quá thời hạn trên, hồ sơ hải quan điện tử được coi là đã nộp đầy đủ cho cơ quan hải quan.”

Vậy trường hợp Doanh Nghiệp chúng tôi, truyền tờ khai có kết quả phân luồng, chưa nhận thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan, lấy tờ khai sửa IDD trong thời hạn chưa đến 1 giờ làm việc kể từ thời điểm truyền tờ khai chính thức thì có bị xem là hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan không ?

Doanh Nghiệp chúng tôi có được xem xét thuộc những trường hợp không bị xử lý hành chính tại Điều 6 NĐ 128/2020/NĐ/CP ? Và cơ quan Hải Quan Thủy An xử lý vi phạm hành chính công ty chúng tôi theo điều 8 NĐ 128/2020/NĐ/CP có đúng theo qui định pháp luật hay chưa ?

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và rất mong nhận phúc đáp từ quí cơ quan.
Trân trọng !
Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời
Đơn vị phụ trách: Vụ Pháp chế
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do không có hồ sơ vụ việc cụ thể nên Tổng cục Hải quan có ý kiến về nguyên tắc đối với vấn đề Công ty hỏi như sau:

- Điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định trách nhiệm của người khai hải quan trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. 

- Trường hợp chưa khai đầy đủ hồ sơ, pháp luật hải quan cho phép doanh nghiệp được khai bổ sung như sau:

+ Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan cho phép được thực hiện khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan (đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan) hoặc  trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm (đối với hàng hóa đã được thông quan).

+ Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) cũng quy định về khai bổ sung như sau: Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định thời điểm thông báo kết quả phân luồng như sau: Tờ khai hải quan được cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký thông tin trên tờ khai hải quan.

 Thủ tục khai bổ sung và trách nhiệm của người khai hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 20 Thông tư này.

  - Trường hợp quá thời hạn quy định, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

  Đối với hành vi khai sai so với thực tế về xuất xứ hàng hóa nhưng không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-NĐ ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã quy định mức phạt cụ thể theo từng loại hàng hóa.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc thì Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn. 

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD22/02/202122.910,00 đ
EUR22/02/202127.135,37 đ
JPY22/02/2021213,24 đ
GBP22/02/202131.404,29 đ
CHF22/02/202125.220,18 đ
AUD22/02/202117.565,84 đ
CAD22/02/202117.843,27 đ
SEK22/02/20212.709,43 đ
NOK22/02/20212.656,20 đ
DKK22/02/20213.658,96 đ
RUB22/02/2021311,77 đ
NZD18/02/202116.613,16 đ
HKD22/02/20212.921,67 đ
SGD22/02/202117.064,90 đ
MYR22/02/20215.645,43 đ
THB22/02/2021753,54 đ
IDR18/02/20211,65 đ
KRW22/02/202120,00 đ
INR22/02/2021315,23 đ
TWD18/02/2021826,35 đ
CNY22/02/20213.526,75 đ
KHR18/02/20215,70 đ
LAK18/02/20212,48 đ
MOP18/02/20212.895,68 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan