Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Tư vấn Hải quan trực tuyến
Đối với các yêu cầu tư vấn liên quan đến vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, đề nghị đặt câu hỏi tại đây.

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu các nội dung tương tự.

Để tra cứu/tìm kiếm các nội dung tương tự, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tại hộp tìm kiếm phía trên măng-sét hoặc sử dụng chức năng tra cứu nội dung tương tự.

Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chú ý: Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn.
Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TM TRƯỜNG THỊNH
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu, Hồ sơ HQ
Tiêu đề: Thắc mắc về mã HS của tổ hợp dây chuyền hàng ngang
Câu hỏi: công ty chúng tôi sắp nhập lô hàng Tổ hợp máy cho dây chuyền hàng ngang từ trung quốc có c/o E. HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, MỚI 100 % chi tiết như sau: ( có đính kèm catalogue và tkhq mẫu), NHẬP VỀ 1 LẦN.
1/ MÁY ĐÍNH GÁ, MODEL: WZ0515( WZ0515 END ASSEMBLY MACHINE,TỔNG CÔNG SUẤT: 7 KW, HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, THUỘC TỔ HỢP CỦA DÂY CHUYỀN HÀNG NGANG, HÀNG MỚI 100 %, CHI TIẾT MÓC THEO CATALOGUE ĐÍNH KÈM ) mã hs: 85153100.

2/ TRẠM HÀN TRƯỚC, MODEL: WH0515A, ( WH0515A FRONT WELDING MACHINE, TÔNG CÔNG SUẤT: 15 KW + 75 KVA * 2, HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, THUỘC TỔ HỢP CỦA DÂY CHUYỀN HÀN NGANG, HÀNG MỚI 100 %, CATALOGUE ĐÍNH KÈM) mã hs: 85153100.

3/ MÁY LẬT 2 LẦN 90 ĐỘ, MODEL: WF0515 ( WF0515 DOUBLE 90 DEGREES OVERTURNING MACHINE, TỔNG CÔNG SUẤT 15 KW, HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, THUỘC TỔ HỢP DÂY CHUYỀN HÀNG NGANG, HÀNG MỚI 100 %,CATALOGUE ĐÍNH KÈM ) mã hs: 84289090.

4/ TRẠM HÀN SAU, MODEL: WH0515B( WH0515BBLACK WELDING MACHINE , TÔNG CÔNG SUẤT: 15 KW + 75 KVA * 2, HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, THUỘC BỘ PHẬN CỦA DÂY CHUYỀN HÀN NGANG, HÀNG MỚI 100 %, CATALOGUE ĐÍNH KÈM ) mã hs: 85153100.

5/ MÁY NẮN CÁNH DẦM, MODE: JZJ - 800 ( JZJ - 800 H - BEAM STRAIGHTENING MACHINE, TỔNG CÔNG SUẤT: 24,2 KW, HÀNG ĐỒNG BỘ THÁO RỜI, THUỘC TỔ HỢP DÂY CHUYỀN HÀNG NGANG, HÀNG MỚI 100 %, CATALOGUE ĐÍNH KÈM) mã hs: 84622910.

6/ MÁY LÀM SẠCH VÀ PHUN BI DẦM H, MODEL: HGP0816 - 8( HGP0816 - 8 BEAM SHOT BLASTING AND CLEANING MACHINE,TỔNG CÔNG SUẤT: 140 KW, HÀNG ĐỒNG BỘP THÁO RỜI,THUỘC TỔ HỢP DÂY CHUYỀN HÀNG NGANG, HÀNG MỚI 100%) mã hs: 84243000
.
câu hỏi như sau:

1/ CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ THỂ ÁP CHUNG 1 MÃ HS CHO TỔ HỢP MÁY DÂY CHUYỀN HÀNG NGANG : 85153100 ĐƯỢC HAY KHÔNG CHO CẢ 6 MỤC MÁY MÓC ???
HÀNG CÓ BẮT BUỘC ĐI GIÁM ĐỊNH KHÔNG ????

2, NẾU ÁP DỤNG RIÊNG CÔNG TY CHÚNG TÔI CẦN XIN GIẤY PHÉP GÌ , Ở ĐÂU ???
THEO TÔI THẤY CÓ 2 MÃ HS PAHIR KIỂM TẢ CHUYÊN NGÀNH : LÀ: 84289090 VÀ 84243000

TRƯỜNG HỢP 2 MÁY ( MÁY MỤC 3 VÀ 6) CHÚNG TÔI CÓ PHẢI ĐI GIÁM ĐỊNH KHÔNG?

3/ TKHQ IN THỬ CÓ CẦN BỔ SUNG THÊM ĐIỀU GÌ NỮA KHÔNG ?????

CÓ TKHQ MẪU ĐÍNH KÈM VÀ CATALOGUE ĐÍNH KÈM.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BỘ PHẬN HỖ TRỢ HẢI QUAN.
Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời
Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
1. Về việc phân loại
Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: "Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;
Do thông tin của Công ty cung cấp chưa đầy đủ thông tin nên cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác.
Căn cứ Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm:
Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.
Trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 14/2015/TT-BTC.
2. Về việc giám định
Căn cứ Khoản 14 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:
“Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu cơ quan kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định để xác định các nội dung trên.
Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện để xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan thì cơ quan hải quan trưng cầu giám định của tổ chức giám định theo quy định của pháp luật và căn cứ kết quả giám định để quyết định việc thông quan hàng hóa.”
3. Về việc khai báo tờ khai hải quan:
Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:
Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên, căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để khai báo mã số phù hợp hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Công ty có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.
Trân trọng!

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD27/05/201923.330,00 đ
EUR27/05/201925.966,75 đ
JPY27/05/2019207,06 đ
GBP27/05/201929.450,41 đ
CHF27/05/201923.051,53 đ
AUD27/05/201915.949,80 đ
CAD27/05/201917.250,07 đ
SEK27/05/20192.397,60 đ
NOK27/05/20192.629,18 đ
DKK27/05/20193.439,68 đ
RUB27/05/2019362,21 đ
NZD23/05/201915.004,43 đ
HKD27/05/20192.958,51 đ
SGD27/05/201916.856,52 đ
MYR27/05/20195.542,70 đ
THB27/05/2019716,97 đ
IDR23/05/20191,59 đ
KRW27/05/201918,90 đ
INR27/05/2019335,35 đ
TWD23/05/2019733,79 đ
CNY20/05/20193.353,79 đ
KHR23/05/20195,72 đ
LAK23/05/20192,67 đ
MOP23/05/20192.852,94 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan