Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
Tư vấn Hải quan trực tuyến
Đối với các yêu cầu tư vấn liên quan đến vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, đề nghị đặt câu hỏi tại đây.

Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng tra cứu các nội dung tương tự.

Để tra cứu/tìm kiếm các nội dung tương tự, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tại hộp tìm kiếm phía trên măng-sét hoặc sử dụng chức năng tra cứu nội dung tương tự.

Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể.

Chú ý: Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn.
Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: CTY TNHH TIEP VAN PHUONG LINH
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: Đề nghị hướng dẫn về Giấy ủy quyền
Câu hỏi: Kính gửi Ban Tư Vấn:

Hiện nay bên em đang thực hiện dịch vụ khai thuê cho 1 số khách hàng và có gặp một số vướng mắc sau về mặt thủ tục hành chính, kính được quý Ban tư vấn giải đáp và hướng dẫn.

Đối với 1 số doanh nghiệp đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia, do cơ cấu quản lý nội bộ nên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( ÔNG A) phải quan lý và giám sát chung nhiều chi nhánh khác nhau ở nhiều nước nên thường xuyên đi công tác ở các nước, không có mặt thường xuyên tại Việt Nam, do đó người đại diện theo pháp luật cho công ty đã kí giấy ủy quyền cho giám đốc điều hành tại Việt Nam ( ÔNG B) được thay mặt mình trực tiếp kí các giấy tờ liên quan để doanh nghiệp được thực hiện các thủ tục thông quan cho hàng hóa như : Kí kết các hợp đồng thương mại với đối tác, kí các bản chính/ hoặc bản sao các hồ sơ, kí giấy giới thiệu để thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành, thông quan Hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên trong quá trình thông quan hàng hóa, thì có 1 số trường hợp hàng hóa cần phải thực hiện các thủ tục tham vấn giá, kiểm tra sau thông quan, thực hiện các việc kiểm tra theo yêu cầu từ phía cơ quan Hải quan. Theo yêu cầu thì doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải nộp giấy ủy quyền nếu như người đại diện cho doanh nghiệp ko trực tiếp tới cơ quan Hải quan làm việc được. Như vậy để người đại diện hợp lệ của doanh nghiệp lên làm việc với cơ quan Hải quan để giải quyết các quyết định hành chính thì ngoài Bộ hồ sơ nhập khâu, các chứng từ của hàng hóa theo quy định cho các hồ sơ tham vấn, kiểm tra sau thông quan, thì về thể thức ủy quyền cho người trực tiếp làm việc với cơ quan, doanh nghiệp thực hiện như sau thì có được coi là hợp lệ hay không:

1- Doanh nghiệp xuất trình giấy chứng nhận đầu tư.
2- Doanh nghiệp xuất trình giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật ( ÔNG A), ủy quyền cho giám đốc điều hành( ÔNG B), Trong giấy ủy quyền này có ghi rõ nội dung là Ông A cho phép và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho ÔNG B được phép thay mặt cho ông A để kí các giấy ủy quyền cho người thứ 3, trong phạm vi trao đổi, giải quyết và thực hiện các thủ tục, quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải Quan.
3- Doanh nghiệp xuất trình giấy ủy quyền của Giám Đốc điều hành cho nhân viên phụ trách trực tiếp thực hiện việc đối thoại và trao đổi các vấn đề về kiểm tra trị giá, kiểm tra sau thông quan, và thực hiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
4- Kèm theo là chứng minh nhân dân của người trực tiếp thực hiện trao đổi.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ Ban tư vấn và xin trân trong cảm ơn
Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời
Đơn vị phụ trách: Vụ Pháp chế
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:

​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:
Do không có hồ sơ vụ việc cụ thể, nên Tổng cục Hải quan có ý kiến về nguyên tắc như sau:
Theo quy định của Luật Hải quan, người khai hải quan là người làm các thủ tục hải quan với cơ quan hải quan. Khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan quy định:
Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
Điều 85 Luật Dân sự năm 2015 quy định đại diện của pháp nhân như sau: Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền.
Điều 15 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:
"Điều 15. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức
1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;
b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.
3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;
d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.
5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định."
Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp cần giải đáp, hướng dẫn cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi giải quyết thủ tục hải quan.
Trân trọng!

Nguyên tệNgày hiệu lựcTỷ giá
USD27/05/201923.330,00 đ
EUR27/05/201925.966,75 đ
JPY27/05/2019207,06 đ
GBP27/05/201929.450,41 đ
CHF27/05/201923.051,53 đ
AUD27/05/201915.949,80 đ
CAD27/05/201917.250,07 đ
SEK27/05/20192.397,60 đ
NOK27/05/20192.629,18 đ
DKK27/05/20193.439,68 đ
RUB27/05/2019362,21 đ
NZD23/05/201915.004,43 đ
HKD27/05/20192.958,51 đ
SGD27/05/201916.856,52 đ
MYR27/05/20195.542,70 đ
THB27/05/2019716,97 đ
IDR23/05/20191,59 đ
KRW27/05/201918,90 đ
INR27/05/2019335,35 đ
TWD23/05/2019733,79 đ
CNY27/05/20193.348,11 đ
KHR23/05/20195,72 đ
LAK23/05/20192,67 đ
MOP23/05/20192.852,94 đ
LIÊN KẾT
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan