Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: v/v tình hình công tác tháng 05 năm 2021 của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan  2/06/2021 2:00 PM

1. Công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC):

* Về hoàn thiện cơ chế chính sách:

Trong tháng 5, Tổng cục Hải quan tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng, hoàn thiện các Nghị định, Thông tư quan trọng của Ngành, cụ thể:  Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Ban cán sự Bộ Tài chính trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp trực tuyến ngày 17.5.2021); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (hiện đang lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về nội dung dự thảo Nghị định); Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (Đang xây dựng nội dung dự thảo Nghị định); Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia (Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 4985/BTC-TCHQ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên CP đối với đề nghị xây dựng Nghị định);...

* Công tác cải cách hành chính:

Triển khai việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Tổng cục Hải quan theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tham gia ý kiến với một số đơn vị thuộc Bộ đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL);...

2. Thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu:

Trong tháng 5 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 1%..

Với kết quả ước tính trên thì trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, tăng 35,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong 5 tháng/2021, cả nước dự kiến xuất siêu 131triệu USD

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 36,9 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 19,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,8 tỷ USD, giảm 0,5%.

Tính trong 5 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI  có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, chiếm 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 38,2 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 97,41 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 85,41 tỷ USD, tăng 39,7%.

* Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 144 triệu USD, tăng 45,9% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 5 tháng/ 2021 ước đạt 1.280 triệu tấn, trị giá ước đạt 631 triệu USD, giảm 39,1% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 1,4 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/ 2021 ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩutrong tháng 5/2021ước tính đạt 1,95 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 5/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, tương đương tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng/2021 ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 5/2021 là 3,7 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 21,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước tính đạt 3,7 tỷ USD, giảm 5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng/2021 ước tính đạt 19,5 tỷ USD, tăng 26,05% so với cùng kỳ năm trước.

* Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 5/2021 ước tính là 800 nghìn tấn, tăng 9,1% so với tháng trước và trị giá là 450 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng/2021ước tính đạt 3,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 41,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 5,2 tỷ USD, giảm 8,5% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 27,43 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 3,9 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 18,65 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2020.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 1,3 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,46 tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 5/2021 là 1,6 tỷ USD, tăng 13,3% so với tháng trước.Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 6 tỷ USD, tăng 33% so với 5 tháng/2020.

- Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 5/2021 là 1 triệu tấn, giảm 25,8% và trị giá là 0,9 tỷ USD, giảm 16,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 5 tháng/2021 ước đạt 6,02 triệu tấn, tăng 9,2% và trị giá là 4,65 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 5/2021 là 650 nghìn tấn, tăng 7,8% so với tháng trước và trị giá là 1,05 tỷ USD, tăng  0,5%. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 3,11 triệu tấn, trị giá 4,9 tỷ USD; tăng 19,9% về lượng và tăng 50,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 5/2021 là 170 nghìn tấn, giảm 1,2% và trị giá là 697 triệu USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 5 tháng/2021 ước đạt 865 nghìn tấn, tăng 17% và tổng kim ngạch ước đạt 3,55 tỷUSD, tăng 50,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 là 660 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 2,8 tỷ USD, tăng 32,5% so với 5 tháng/2020.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2021 đạt 15 nghìn chiếc, trị giá đạt 341 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và 10,1% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 5/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 65 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng 76,5% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

3. Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN):

Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01/5 đến 31/5/2021 do KBNN cung cấp đạt 34.751 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến 31/5/2021 đạt 158.693 tỷ đồng đạt 50,3% dự toán, đạt 47,94% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2020.

4. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại:

Trong tháng sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm. Cụ thể: 

Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp việc kiểm tra, giám sát kiểm soát hành lý của khách nhập cảnh qua tuyến đường bộ gặp nhiều rủi do lây nhiễm dịch Covid-19 các đối tượng đã vận chuyển trái phép ngoại tệ, vàng vào trong nước tiêu thụ.

Đặc biệt trong tháng tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua các đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước Châu Âu về Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng cất giấu ma túy qua tuyến đường này ngày càng tinh vi như cất trong: quà biếu; thuốc tân dược, sữa hộp… nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trước những diễn biến phức tạp cả về hình thức, tính chất, mức độ vi phạm và phương thức thủ đoạn nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số kế hoạch, công văn hướng dẫn, chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm: Công văn số 2170/TCHQ-ĐTCBL ngày 11/5/2021 yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử lý hàng hóa tồn tại cảng Cái Mép; kế hoạch phối hợp điều tra, xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động nhập khẩu thuốc tân dược.

Kết quả: Tính từ 16/4/2021 đến 15/5/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.228 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 154 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng, Cơ quan hải quan khởi tố 02 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ. Lũy kế đến ngày 15/5/2021: Số thu NSNN: hơn 82 tỷ đồng; khởi tố 09 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 38 vụ.

* Một số vụ việc điển hình:

- Ngày 29/04/2021, Đội kiểm soát số 2- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển 3.011 lít Dầu Diezel (0,05S-II) không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá ước tính 42 triệu đồng.

-Ngày 08/05/2021, Công an huyện mường Chà phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điển Biên tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt quả tang 01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật gồm: 01 bành Heroin(358 gram) và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

- Ngày 05/05/2021, Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh -  Liên Chiểu-Cục Hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra 02 bưu phẩm, trong đó 01 bưu kiện được gửi từ Nhật Bản về Việt Nam phát hiện bên trong có chứa 55 quyển sách có nội dung cấm và 01 bưu phẩm chuyển từ USA về Việt Nam có chứa 03 tấm bản đồ Bản đồ thế giới in vùng biển của Việt Nam là South China Sea.

- Ngày 07/05/2021, Chi cục HQCK SB Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh làm thủ tục cho lô hàng quà biếu được gửi từ Houston-USA trung chuyển qua TAIPEI về Việt Nam phát hiện 01 khẩu súng ký tự EKA98 và 06 viên đạn kim loại màu vàng.

-  Ngày 07/05/2021, Chi cục HQCK QT Tịnh Biên – Cục HQ An Giang đã phối hợp với Đồn Biên phòng CK Tịnh Biên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 05 miếng kim loại màu vàng (nghi là vàng có trọng lượng 05 kg), 1.040.000 Riel và 4.000.000 tiền Việt Nam.

- Ngày 08/05/2021, Chi cục HQCK Chi Ma-Cục Hải quan Lạng Sơn tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 lô hàng vô chủ gồm: 01 thùng chưa 14 kg Kim loại rắn màu trắng (nghi là Bạc).

5. Công tác hiện đại hóa hải quan: 

5.1. Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia một cửa ASEAN

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia: Tiếp tục hoàn thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Từ 15/4/2021-15/5/2021, đã triển khai 04 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia; số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia là 69.440 với 752 doanh nghiệp tham gia. Đến ngày 15/05/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46,9 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: Tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN[1] thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Từ 15/4 - 15/5/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 20.107; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 94.772. Đến ngày 15/05/2021: tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

5.2. Triển khai công tác kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng (KTCL), kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

- Trình Bộ Tài chính ký ban hành: (i) Quyết định số 922/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc ban hành Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định; (ii) Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc thành lập Tổ triển khai Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; (ii) Quyết định số 924/QĐ-BTC ngày 05/5/2021 về việc thành lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp tại Hà Nội và Hải Phòng bàn về nội dung dự thảo Nghị định.

5.3. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

Triển khai thực hiện hải quan số theo Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính: Ngày 27/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ-TCHQ ngày 22/3/2021 ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số. Theo đó đang khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số. Ngày 29/4/2021, Tổng cục Hải quan đã ký thừa lệnh Bộ Công văn số 460/BTC-TCHQ gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Hồ sơ đề xuất cấp độ của Tổng cục Hải quan. Hiện đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan: Ngày 14/5/2021, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2246/TCHQ-CNTT gửi Cục Tin học và Thống kê Tài chính đề nghị tham gia ý kiến đối với Kiến trúc tổng thể hướng tới Hải quan số.

Về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp đảm bảo việc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến đối với 197 TTHC đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4.

                                                                           


[1] Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan