Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: v/v tình hình công tác tháng 4 năm 2021 của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan  4/05/2021 9:00 AM

1. Thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong tháng 4 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,9 tỷ USD, giảm 12,4% so với tháng trước (nguyên nhân chủ yếu do số ngày làm việc của tháng 4/2021 ít hơn 3 ngày so với tháng trước). Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 25 tỷ USD, giảm 15,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 25,9 tỷ USD, giảm 9%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 204,91 tỷ USD, tăng mạnh 28,5% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 103,4 tỷ USD, tăng 27,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 101,51 tỷ USD, tăng 29,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2021 ước tính thâm hụt 900 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 4 tháng/2021, cả nước dự kiến vẫn xuất siêu 1,89 tỷ USD nhưng thấp hơn con số xuất siêu 2,54 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,7 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu là 21,2 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước; nhập khẩu là 16,5 tỷ USD, giảm 9,3%.

Tính trong 4 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 146,37 tỷ USD, chiếm 71% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 36,3 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 80,15 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 66,22 tỷ USD, tăng 32,8%.

* Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 04/2021 ước tính đạt 102 triệu USD, giảm 36,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 4 tháng/2021 ước đạt 1,04 triệu tấn, trị giá ước đạt 487 triệu USD, giảm 38,4% v lượng và giảm 16,7% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2021 ước tính là 1,2 tỷ USD, giảm 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2021 ước đạt 4,98 tỷ USD, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2021 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2021 ước đạt 6,39 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 04/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 15,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2021 ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9% so cùng kỳ năm trước.

 - Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 04/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 650 triệu USD, giảm 11,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2021 ước đạt 2,38 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 04/2021 là 4 tỷ USD, giảm 12,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 04/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 18,37 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2021 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, giảm 16,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2021 ước tính đạt hơn gần 15,85 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

* Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xăng dầu các loại:nhập khẩutrong tháng 04/2021ước tính là 650 nghìn tấn, giảm 6,9% so với tháng trước và trị giá là 340 triệu USD, giảm 9,5% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 4 tháng/2021 ước tính đạt 2,69triệu tấn, trị giá ước đạt 1,38 tỷ USD, tăng 10,5% v lượng và tăng 22% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 04/2021 là 5,1 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 21,64 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

-Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 04/2021 là 3,75 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 14,58 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2020.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 04/2021 là 1,2 tỷ USD, giảm 6,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 6,12tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 04/2021 là 1,2 tỷ USD, tăng 14,8% so với tháng trước.Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 4,23 tỷ USD, tăng 18,2% so với 4 tháng/2020.

- Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2021 là 1,4 triệu tấn, giảm 2,2% và trị giá là 1,08 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 4 tháng/2021 ước đạt 5,07 triệu tấn, tăng 13,7% và trị giálà 3,73tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 04/2021 là 550 nghìn tấn, giảm 24,6% so với tháng trước và trị giá là 931 triệu USD, giảm 19,5%. Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 2,41 triệu tấn, trị giá 3,8 tỷ USD;  tăng 14,9% v lượng và tăng 39,4% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 04/2021 là 160 nghìn tấn, giảm 21,5% và trị giá là 661 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 4 tháng/2021 ước đạt 684nghìn tấn, tăng 12,8% và tổng kim ngạchước đạt 2,82 tỷUSD,tăng 41,9% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 04/2021 là 580 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 2,08 tỷ USD, tăng 21,5% so với 4 tháng/2020.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 04/2021 đạt 14 nghìn chiếc, trị giá đạt 292 triệu USD, giảm 17,6% v lượng và 24,3% v trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 04/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 49 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,1 tỷ USD, tăng 55,2% v lượng và tăng 57,2% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/04 đến ngày 28/04/2021 do KBNN cung cấp đạt 29.871 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/04/2021 đạt 120.378 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán, đạt 36,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong tháng lực lượng Hải quan toàn quốc đã bắt giữ một số vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm: đường cát, thuốc lá, bia, sữa bột, thuốc tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử mới, điện, gia cầm, sản phẩm gia cầm… được các đối tượng vận chuyển qua các tuyến: hàng không, cảng biển, bưu điện, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ.

Hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh…thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và số lượng ma túy bị bắt giữ lớn. Để chủ động kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi vận chuyển trái phép ma túy, động thực vật hoang dã, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia thể hiện vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam cũng như triển khai thực hiện thành công Chiến dịch OMD3, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch Con rồng Mê Kong 3. Cảnh báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố v tình trạng xuất, nhập khẩu thuốc thú y chứa ma túy, tin chất không có giấy phép của cơ quan chuyên ngành.

Tình hình hoạt động buôn lậu hàng giả và xâm phạm quyn sở hữu trí tuệ (SHTT) trong năm 2021 có nhiu diễn biến phức tạp cả v hình thức, tính chất, mức độ vi phạm và phương thức thủ đoạn. Tổng cục Hải quan đã ban hành: (i) Công văn số 1239/TCHQ-ĐTCBL ngày 17/3/2021 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyn SHTT năm 2021; (ii) kế hoạch phối hợp điu tra, xác minh v hoạt động xuất nhập hàng hóa Trung Quốc giả xuất xứ Việt Nam

Kết quả: Tính từ 16/03/2021 đến 15/04/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.117 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 105 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 10,18 tỷ đồng, Cơ quan hải quan khởi tố 02 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 05 vụ. Lũy kế đến ngày 22/04/2020: Số thu NSNN: hơn 63 tỷ đồng; khởi tố 07vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 28 vụ.

* Một số vụ việc điển hình:

1. Ngày 25/03/2021, Chi cục Hải quan CK Mộc Bài – Cục Hải quan Tây Ninh, kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải nhập cảnh phát hiện 01 đối tượng lái xe đầu kéo từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam có hành vi cất giấu hàng hóa trái phép dưới hộc giường của tủ đựng đồ. Hàng hóa vi phạm gồm: 2.080 Cái bật lửa ZIPPO  do USA sản xuất, tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không khai báo, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đối với hàng hóa, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 850,72 triệu đồng.

2. Ngày 08/04/2021, Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh -  Liên Chiểu- Cục hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra 02 bưu phẩm được gửi từ Anh v Việt Nam có chứa 1.448 gram nhựa cây, nghi là nhựa Cần Sa.

3. Ngày 09/04/2021, Chi cục Hải quan Tân Thanh - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-CA tỉnh Lạng Sơn, tuần tra, kiểm soát, phát hiện  một số đối tượng đang vác hàng trái phép qua biên giới, phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng vút hàng bỏ trốn. Hàng hóa vi phạm gồm: 163 kg Gỗ tự nhiên; 18 sảm phẩm mỹ nghệ làm từ gỗ các loại.

4. Ngày 10/04/2021, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện 02 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật tịch thu gồm: 01 kg Ketamin và 10 kg ma túy đá.

5. Ngày 12/04/2021, Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả - Cục HQ Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng CK cảng Cẩm phả tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng sử dụng 01 tàu vận chuyển 22,50 tấn than cám 5a5, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 27,9 triệu, tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

6. Ngày 13/04/2021, Chi cục Hải quan CKSBQT Tân Sơn Nhất- Cục Hải quan Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội 6-Cục Điu tra chống buôn lậu kiểm tra 01 lô hàng quà biếu vận chuyển từ SAN FRANCISCO  trung chuyển quan TAIPEI, phát hiện có chứa 3.680 gram thảo mộc khô (nghi là Cần sa).

7. Trong 02 ngày 14,15/04/2021, Đội kiểm soát hải quan – Cục Hải quan Quảng Ninh tuần tra kiểm soát, phát hiện 02 vụ/01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa. Hàng hóa vi phạm gồm: 880 Điếu thuốc lá điện tử, 224 sảm phẩm kem dưỡng tóc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 74,88 triệu.

8. Ngày 15/04/2021, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực min Nam (Hải đội 3) – Cục Điu tra chống buôn lậu tuần tra,kiểm soát phát hiện 02 vụ/02 đối tượng có hành vi vân chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hàng hóa vi phạm gôm: 150.000 lít dầu DO trên tàu tàu TG-92233- TS; 45.000 lít dầu DO tàu gỗ TG-91133- TS.

9. Ngày 21/04/2021, Chi cục HQCK Tân Thanh-Cục Hải quan Lạng Sơn tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng, quốc tịch TQ có hành vi mua bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan. Hàng hóa vi phạm gồm: 2.400 tuýp thuốc Trĩ nhãn hiệu Minh Tế Đường, do TQSX.

10. Chiu ngày 26/4, Cục Hải quan TP. HCM đã phối hợp với Cục Điu tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Công an Thành phố kiểm tra và thu giữ gần 36kg ma túy các loại, được ngụy trang tinh vi trong các lô hàng quà biếu nhập khẩu. Các bưu kiện có chứa ma túy nêu trên được nhập khẩu từ Mỹ, Canada và Đức theo loại hình quà biếu phi mậu dịch cá nhân. 36kg ma túy các loại gồm: ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa và ketamine được ngụy trang tinh vi trong các hộp kem dưỡng ẩm, các lon lạc rang, trà, cà phê… bằng thiếc được quấn giấy bạc bên trong, hút chân không và dập kín nắp để đối phó với máy soi và chó nghiệp vụ. Vụ việc đang được Cục Hải quan TP. HCM và Công an TP. HCM tiếp tục phối hợp điu tra.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan