Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Quý I/2021 ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 88.458 tỷ đồng

NTT  15/04/2021 4:00 PM

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 31/03/2021, tổng thu ngân sách nhà nước  (NSNN) trong toàn ngành đạt 88.458 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán được giao, bằng 26,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9.595 tỷ đồng, tăng tương đương 12,17% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315.000 tỷ đồng. Trong đó: Thuế xuất khẩu: 6.222 tỷ đồng; Thuế nhập khẩu: 55.023 tỷ đồng; Thuế TTĐB: 21.925 tỷ đồng; Thuế BVMT: 1.830 tỷ đồng; Thuế GTGT: 230.000 tỷ đồng. 

Dự toán 2021 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6%; giá dầu thô 45$/thùng; các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục trong giai đoạn cắt giảm sâu, một số FTA mới được ký kết. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 tăng 5% so với dự toán (331.000 tỷ đồng).

Tính từ đầu năm đến ngày 31/03/2021, tổng thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 88.458 tỷ đồng. Trong đó, số thu trong Quý I/2021 của 08 Cục Hải quan tỉnh, thành phố (chiếm 80% tổng dự toán toàn ngành gồm có Cục HQ: TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nam Ninh) đạt 68.213 tỷ đồng, bằng 26,91% dự toán, bằng 25,71% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,01% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước đạt được trong quý đầu năm 2021 của ngành Hải quan cho thấy số thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước nhờ tác động của cả các yếu tố khách quan lẫn yếu tố chủ quan.

Yểu tố khách quan

Nhờ kiểm soát được dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi tạo đà cho kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm hàng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tăng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong Quý I/2021 đạt 153,65 tỷ USD, tăng 24,9%. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 78,17 tỷ USD, tăng 23,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt 75,47 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 31,06 tỷ USD, tăng 21,51% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 29,57 tỷ USD, tăng 22,9%. 

Kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng ở một số nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện đạt 750 triệu USD, tăng 141,9%; ô tô nguyên chiếc các loại đạt 794 triệu USD, tăng 41,8%; sắt thép các loại đạt 2,08 tỷ USD, tăng 38%; linh kiện phụ tùng ô tô đạt 1,099 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu lớn như: ô tô nguyên chiếc các loại tăng thu khoảng 2.500 tỷ đồng; điện thoại các loại tăng gần 1.000 tỷ đồng; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng gần 2.500 tỷ đồng; sắt thép và kim loại thường tăng 2.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước... 

Ngoài ra, trong Quý I, giá dầu thô tăng lên gần 60$/1 thùng, giá cả một số nguyên liệu và chi phí vận tải tăng cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến tăng thu Ngân sách Nhà nước. 

Số thu tăng mạnh ở một số Cục Hải quan có kim ngạch nhập khẩu ô tô, sắt thép các loại tăng nhiều như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; kim ngạch nhập khẩu điện thoại tăng như Hà Nội, Bắc Ninh; một số Cục Hải quan tăng thu từ nguồn máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư như Cục Hải quan Quảng Trị, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Bình,...

Yếu tố chủ quan

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính tại Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021, ngay từ đầu năm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. 

Nhờ vậy, các đơn vị Vụ, Cục, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến số nợ thuế đến ngày 28/02/2021 đã giảm 0,47% so với thời điểm 31/12/2020; xây dựng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về giá thay thế danh mục theo Quyết định số 1707/QĐ-TCHQ ngày 30/06/2020 và Quyết định số 3075/QĐ-TCHQ ngày 11/11/2020;...

Trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành 205 thông báo phân loại hàng hóa, 28 thông báo xác định trước mã số và một số văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa để thống nhất việc phân loại hàng hóa trong toàn ngành.

Chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới cũng được tăng cường; đồng thời phát hiện các vụ việc do các đối tượng thành lập các công ty ma; không hoạt động sản xuất kinh doanh tại nơi đăng ký và lợi dụng hệ thống rủi ro phân luồng (vàng, xanh) để thực hiện hành vi buôn lậu. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, cảnh báo, hướng dẫn thực hiện kiểm soát hải quan, ngăn chặn chống buôn lậu có hiệu quả như cảnh báo thủ đoạn cất giấu ma túy, phương thức buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới. Kết quả tăng thu ngân sách từ công tác này đạt trên 52 tỷ đồng. 

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, kiểm tra chỉ đạo hoạt động kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc và trả lời vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch định hướng và kế hoạch chi tiết để triển khai các chuyên đề như chuyên đề đấu tranh chống giạn về C/O, chuyển tải bất hợp pháp hàng xuất khẩu vào EU, Ấn Độ; chuyên đề kiểm tra sau thông quan các mặt hàng xe máy nhập khẩu, đá xây dựng, ô tô con nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Kết quả tăng thu ngân sách từ công tác này đạt trên 53 tỷ đồng. 

Kết quả tăng thu ngân sách từ công tác thanh tra kiểm tra cũng đạt gần 38 tỷ đồng. Trong công tác này, Tổng cục Hải quan đã ban hành và hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Tổng cục; kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan 

Năng lực kiểm tra, kiểm soát hải quan của Ngành cũng được nâng cao. Toàn Ngành đã tăng cường áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro trên toàn quốc; áp dụng tiêu chí kiểm tra thực tế hàng hóa 100% đối với 210 doanh nghiệp trọng điểm nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng tại các Cục Hải quan khu vực phía Bắc, 143 doanh nghiệp khu vực phía Nam và 9 doanh nghiệp nhập khẩu loại hình A12, hàng bách hóa, tiêu dùng có C/O từ Trung Quốc, Thái Lan....

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã triển khai chuyên đề kiểm soát rủi ro và khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ về C/O, ghi nhãn hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời từ phía Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai công tác nghiệp vụ, tích cực triển khai công tác đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ thuế. Các đơn vị đều ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. 

Kết quả một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kết quả thu ngân sách nhà nước nổi bật trong Quý I/2021 như Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,05%, Cục Hải quan Hà Nội tăng 29,5%, Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu tăng 41,38%, Cục Hải quan Đồng Nai tăng 24,76%, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tăng 35,23% so với cùng kỳ năm trước.....

Mặc dù số thu ngân sách Quý I/2021 tăng cao so với năm trước nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thúc. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 215/CT-TCHQ.

Tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các trường hợp áp dụng mã số, thuế suất không đúng với quy định nhằm hưởng mức thuế suất thấp; rà soát, kiểm tra, chỉ đạo để thực hiện phân loại thống nhất trong toàn ngành, tránh thất thu ngân sách; bổ sung quy trình kiểm soát việc phân loại và áp dụng mức thuế tại 3 cấp: Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan.

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, giảm tình trạng nợ đọng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-TCHQ giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố…

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ phía Tổng cục Hải quan, cùng với sự quyết tâm đồng lòng của tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, ngành Hải quan sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao đạt mức cao nhất có thể.


Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan