Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: v/v tình hình công tác tháng 03 năm 2021 của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan  30/03/2021 3:00 PM

1. Thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu:

Trong tháng 3 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 55,5 tỷ USD, tăng 35,9% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 28 tỷ USD, tăng 38,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, tăng 33,1%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 151,35 tỷ USD, tăng 23%  so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 76,74 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 74,61 tỷ USD, tăng 25,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3 năm 2021 đạt 2,14 tỷ USD.

* Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 03/2021 ước tính đạt 159 triệu USD, tăng 122,4% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng/2021 ước đạt 849 nghìn tấn, trị giá ước đạt 384 triệu USD, giảm 33,6% v lượng và giảm 21,6% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2021 ước tính là 1,43 tỷ USD, tăng 55,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 3,69 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2021 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 37,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 4,73 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 03/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 48,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 7,18 tỷ USD, tăng 1,1% so cùng kỳ năm trước.

 - Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 03/2021, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 685 triệu USD, tăng 74,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2021 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm trong tháng 03/2021 là 4,3 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,07 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 03/2021 ước tính đạt 4,4 tỷ USD, tăng 30,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng/2021 ước tính đạt hơn gần 11,66 tỷ USD, tăng 28,05% so với cùng kỳ năm trước.

  * Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 03/2021 ước tính là 650 nghìn tấn, tăng 32,1% so với tháng trước và trị giá là 345 triệu USD, tăng 39,8% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng/2021 ước tính đạt 1,99 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,007 tỷ USD, tăng 7,2% v lượng và tăng 2,7% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 là 5,9 tỷ USD, tăng 19,7% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 16,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 là 3,85 tỷ USD, tăng 32,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 10,66 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2020.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 là 1,32 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 4,85 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 03/2021 là 1 tỷ USD, tăng 27,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu vải các loại đạt 2,89 tỷ USD, tăng 9,2% so với 3 tháng/2020.

-  Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 03/2021 là 1,35 triệu tấn, tăng 31,6% và trị giá là 1 tỷ USD, tăng 38,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 3 tháng/2021 ước đạt 3,59 triệu tấn, tăng 8,6% và trị giá là 2,56 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 03/2021  là 750 nghìn tấn, tăng 51,5% so với tháng trước và trị giá là 1,1 tỷ USD, tăng 55,5%. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,88 triệu tấn, trị giá 2,89 tỷ USD;  tăng 18,3% v lượng và tăng 39,3% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 03/2021 là 215 nghìn tấn, tăng 48,1% và trị giá là 885 triệu USD, tăng 41,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng/2021 ước đạt 535 nghìn tấn, tăng 20% và tổng kim ngạch ước đạt 2,22 tỷ USD, tăng 48,1% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 là 560 triệu USD, tăng 58,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 1,44 tỷ USD, tăng 13% so với 3 tháng/2020.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 03/2021 đạt 17 nghìn chiếc, trị giá đạt 348 triệu USD, tăng 69,3% v lượng và 66,3% v trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 03/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 35 nghìn chiếc, trị giá đạt 771 triệu USD, tăng 31,1% v lượng và tăng 35% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN)

- Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01 - 28/03/2021 đạt 28.590 tỷ đồng.

- Lũy kế cả năm đến 28/03/2021 đạt 84.233 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán, đạt 25,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại:

 Tình hình chung: Tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong Quý I/2021 có chiu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tính chất vụ việc phức tạp, số lượng hàng hóa vi phạm bị giữ nhiu hơn. Thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn với xu hướng chuyển từ các Cục Hải quan có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn sang các Cục Hải quan có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ít hơn để tránh sự kiểm soát chặt chẽ từ lực kiểm soát hải quan. Các vụ việc bị phát hiện đa số là do các đối tượng thành lập các công ty ma, không hoạt động kinh doanh tại nơi đăng ký và lợi dụng vào hệ thống rủi ro phân luồng (xanh, vàng) để buôn lậu. Mặt hàng vi phạm chủ yếu là các hàng cấm, hàng nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như: ma túy; vũ khí; các sản phẩm động vật hoang dã nằm trong danh mục CITES như: sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê; điện thoại; thuốc lá; rượu;...

 Với quyết tâm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng. Tổng cục Hải quan đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát hải quan trong toàn Ngành, cụ thể: Cảnh báo v thủ đoạn cất giấu ma túy; Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới; Ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, pháo nổ qua biên giới; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng chống buôn lậu tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin v tình hình vi phạm, thường xuyên trinh sát, phối hợp chặt chẽ, tham gia với các ngành, các cấp trong tuần tra, kiểm soát trên địa bàn hoạt động.

Kết quả: Tính từ 15/12/2020 đến 15/03/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 3.242 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 978.829 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt 52,56 tỷ đồng, Cơ quan Hải quan khởi tố 05 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 23 vụ.

* Các vụ việc điển hình:

1. Ngày 27/01/2021 và 28/01/2021 tại Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung ICD Mỹ Đình thuộc Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình. Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp: Đội Kiểm soát chống buôn lậu min Bắc phát hiện 01 doanh nghiệp NK có hành vi nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Hàng hóa vi phạm gồm: Đèn sưởi ấm nhãn hiệu NOVA 800 chiếc; Đèn sưởi ấm, nhãn hiệu HITACHI 8.445 chiếc (thiếu 60 chiếc so với khai báo), nghi vấn vi phạm quyn sở hữu trí tuệ. Qua quá trình kiểm tra hàng hóa, các đơn vị thống nhất lẫy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác giám định. Vụ việc đang được Đội Kiểm soát chống buôn lậu min Bắc phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định.

2. Ngày 30/01/2021 tại kho hàng TCS – 46 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì và phối hợp với Đội 6 – Cục ĐTCBL phát hiện 03 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới

Vụ 1: Hàng hóa vi phạm: 07 gói nghi vấn là ma túy (cần sa), tổng trọng lượng cả bì khoảng 3.360 gam (Tang vật vi phạm được gửi đến Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an C09B tại TP.HCM để giám định theo qui định).

Vụ 2: Hàng hóa vi phạm: 12 gói nghi vấn là ma túy (cần sa), tổng trọng lượng cả bì khoảng 5.880gam (Tang vật vi phạm được gửi đến Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an C09B tại TP.HCM để giám định theo qui định).

Vụ 3: Hàng hóa vi phạm: Cất giấu ma túy trong 10 gói nylon màu trắng chứa thảo mộc khô mầu xanh, nghi vấn là ma túy (cần sa) được cất giấu trong 10 hộp kim loại màu xanh, có nhãn hiệu chữ nước ngoài (PLANTERS-DRY ROATED PEANUTS) bên trong mỗi hộp chứa 01 gói nylon chứa thảo mộc khô mầu xanh, nghi vấn là ma túy (cần sa).

3. Ngày 01/02/2021 tại Kho Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài. Đội 1- Cục ĐTCBL chủ trì và phối hợp Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thực hiện Quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính trên chuyến bay của Hãng hàng không Asiana Airlines đến sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Hàng hóa vi phạm gồm: Điện thoại di động và linh kiện điện thoại di động đã qua sử dụng (trên 1000 chiếc ). Đơn vị đã niêm phong toàn bộ số hàng  gửi lại kho hàng Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) chờ xử lý theo quy định của pháp luật.     

4. Ngày 04/3/2021 tại Kho Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS), Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cục Điu tra chống buôn lậu phối hợp Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội kiểm tra lô hàng và phát hiện hàng hóa nhập lậu. Hàng hóa vi phạm: Thuốc lá điếu (hiệu MEDLEY): 1237 cây (10 bao/ 01 cây, 20 điếu/ bao); Nguyên liệu là lá thuốc lá: 745 kg. Sau khi tiến hành khám xong, hàng hóa được đóng lại theo từng palet, niêm phong hải quan và được gửi lại kho hàng NCTS dưới sự giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

5. Ngày 08/3/2021 tai xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh. Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ 01 đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy. Hàng hóa vi phạm gồm 29.600 viên hồng phiến. Hiện tại, các lực lượng chức năng tiếp tục điu tra làm rõ khi có kết quả, Đội KSPC ma túy sẽ báo cáo theo đúng quy định.  

6. Ngày 09 tháng 3 năm 2021 trên căn cứ kết quả kiểm tra  đối với bưu phẩm. Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh -  Liên Chiểu phát hiện bưu phẩm là mặt hàng nằm trong Danh mục II của Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Hàng hóa vi phạm là thuốc gây nghiện: TRAMADOL 200mg; số lượng: 810 (Tám trăm mười) viên. Đơn vị đã lập Biên bản và thực hiện các bước xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định.

7. Ngày 10/03/2021 và 11/03/2021 tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp Hải đội 2 - Cục Điu tra Chống buôn lậu và công an thành phố Đà Nẵng đang điu tra phát hiện lô hàng có dấu hiệu vị phạm:

Vụ 1: Khám container số EGHU9411005 thuộc vận đơn số EGLV 020000461436. Hàng hóa nhập khẩu là Sản phẩm may mặc, chăn và chăn du lịch đã qua sử dụng và  Chất tẩy rửa bằng nước Ariel Bio Science (dạng lỏng).

Vụ 2: Khám 03 container. Hàng hóa nhập khẩu là Máy móc, thiết bị dùng cho nhà bếp, đồ điện gia dụng; Đồng hồ các loại; Thực phẩm, rượu đóng chai; Sản phẩm may mặc đã qua sử dụng, …

Các đơn vị đang phối hợp điu tra, xác minh để xác định hành vi vi phạm.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan