Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông báo điều chỉnh lớn, không thường xuyên đối với số liệu thống kê của doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ tháng 4/2019 đến hết tháng 9/2020

11/11/2020 4:00 PM
Untitled 1

Căn cứ vào quy định tại Điều 22 của Thông tư số 52/2020/TT-BTC ngày 10/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số biện pháp thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo việc điều chỉnh lớn đối với số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã phổ biến trước đó như sau:

1. Số liệu xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ tháng 4/2019 đến hết tháng 9/2020 trong các biểu sau:

- Biểu số 1N/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

- Biểu số 1N/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 1N/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020;

- Biểu số 1X/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

- Biểu số 1X/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 1X/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa theo kỳ của kỳ 1, kỳ 2 từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020;

- Biểu số 2N/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

- Biểu số 2N/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 2N/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020;

- Biểu số 2X/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

- Biểu số 2X/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 2X/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa theo tháng từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020;

- Biểu số 3N/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

- Biểu số 3N/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 3N/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020;

- Biểu số 3X/TCHQ (chính thức) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 4/2019 đến hết tháng 12/2019;

 - Biểu số 3X/TCHQ (sơ bộ) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 7/2020 đến hết tháng 9/2020;

- Biểu số 3X/TCHQ (điều chỉnh) Nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2020.

2. Lý do điều chỉnh: Bổ sung các doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp mới do Tổng cục Thuế thông báo theo Công văn số 1057/TCT-KK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thuế.

Bảng: Tổng thay đổi trị giá của doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi thống kê theo nhóm mã loại hình doanh nghiệp mới 

Nội dung

Năm 2019

9 tháng 2020

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Nhập khẩu

1. Trị giá của DN FDI đã phổ biến (Tỷ USD)

179,17

144,71

129,82

103,85

2. Trị giá của DN FDI theo mã loại hình mới (Tỷ USD)

183,23

149,41

142,38

117,66

3. Chênh lệch (Tỷ USD) ((2) – (1))

4,06

4,7

12,56

13,81

Tỷ lệ của chênh lệch/trị giá của DN FDI đã phổ biến (%) ((3)/(1))

2,3

3,2

9,7

13,2

Biểu đồ 1: So sánh thay đổi của trị giá xuất khẩu của DN FDI theo tháng từ tháng 4/2019 đến hết tháng 9/2020


Biểu đồ 2: So sánh thay đổi của trị giá nhập khẩu của DN FDI theo tháng từ tháng 4/2019 đến hết tháng 9/2020

      

3. Phổ biến thông tin đi​ều chỉnh: số liệu thống kê điều chỉnh nêu tại Điểm 1 của Thông báo này được phổ biến vào ngày 12/11/2020 tại chuyên mục “Thống kê Hải quan” trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) và các kênh thông tin khác.

Các biểu điều chỉnh được đăng tải thay thế biểu đã phổ biến trước đó tại Chuyên trang Thống kê Hải quan trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), tại mục Số liệu thống kê/Số liệu định kỳ.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan