Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

23/10/2020 11:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Số 9, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.39440833.

- Fax: 024.39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ ngày 20/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Bên mời thầu: Cục Tài vụ Quản trị.                          

5. Giá gói thầu:

+ Gói thầu số 1:  Tư vấn thiết kế kỹ thuật – lập tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020”: 221.233.533 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, năm trăm ba mươi ba đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí trượt giá (nếu có), chi phí giám sát tác giả, bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020.

+ Gói thầu số 2: “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020”: 99.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, chi phí trượt giá (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020.

+ Gói thầu số 3: “Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020: 99.500.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí trượt giá (nếu có) và các chi phí có liên quan đến việc tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn thiết kế kỹ thuật – lập tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

221.233.533

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/ 2020

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán (trong đó hồ sơ thiết kế kỹ thuật được Đăng kiểm Hải quân phê duyệt theo quy định)

02

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

99.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/ 2020

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 15 ngày kể từ ngày Bên mời thầu bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán đóng mới tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

03

Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị tàu, ca nô trang bị cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan năm 2020

99.500.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV/ 2020

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày Bên mời thầu bàn giao đầy đủ hồ sơ có liên quan.

Tổng giá các gói thầu

419.733.533 đồng

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan