Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng/2020

Thống kê Hải quan  18/08/2020 5:00 PM
Untitled 1

1.  Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 47 tỷ USD, tăng mạnh 8,5% so với tháng 6 năm 2020, tương ứng tăng 3​,69 tỷ USD.

Tháng 7/2020, hoạt động xuất nhập khẩu diễn biến tích cực hơn so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 24,87 tỷ USD, tăng 10,2%, tương ứng tăng 2,31 tỷ USD và là tháng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau trị giá xuất khẩu của tháng 8/2019; nhập khẩu đạt gần 23 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 1,38 tỷ USD).

Biểu đồ 1: Trị giá và tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của cả nước 7 tháng giai đoạn 2015-2020


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính đến hết tháng 7/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 286,82 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 2,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% và nhập khẩu đạt 139,21 tỷ USD, giảm 3%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 7/2020 thặng dư 2,78 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 8,39 tỷ USD, cao gấp hơn 4 lần so với 1,98 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7/2020 đạt 27,46 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2020 đạt 172,86 tỷ USD, giảm 5,1%, tương ứng giảm 9,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 15,65 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 7 tháng/2020 lên 95,4 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

 Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2020 đạt 11,81 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 7 tháng/2020 đạt 77,46 tỷ USD, giảm 6,2% so với 7 tháng/2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2020 có mức thặng dư trị giá 3,84 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 7 tháng tính từ đầu năm 2020 lên mức thặng dư trị giá 17,94 tỷ USD.

2. Thị trường xuất nhập khẩu

Trong 7 tháng/2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,2%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 7 tháng/2020 với thị trường này đạt 183,76 tỷ USD, giảm 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu là 72,86 tỷ USD, tăng 1,5% và trị giá nhập khẩu là 110,9 tỷ USD, giảm 1,7%.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 58,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 và là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng/2020 nay.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 35,47 tỷ USD, giảm 5,8%; châu Đại Dương: 5,47 tỷ USD, tăng 8,2% và châu Phi: 3,76 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Bảng 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 7 tháng/2020

Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ
năm 2019
 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá  
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ
năm 2019
(%)

 Tỷ trọng (%)

 Châu Á 

        72.86  

1.5

49.4

        110.90  

-1.7

79.7

 - ASEAN

       12.81  

-8.2

8.7

         16.65  

-11.2

12.0

 - Trung Quốc 

       23.14  

22.1

15.7

         42.03  

-1.6

30.2

 - Nhật Bản 

       10.84  

-1.0

7.3

         11.05  

-4.6

7.9

 - Hàn Quốc

       10.85  

5.3

7.3

         24.76  

11.8

17.8

 Châu Âu

        24.72  

-11.3

16.7

          10.75  

9.3

7.7

 - EU(28)

       22.14  

-10.3

15.0

           8.44  

9.2

6.1

 Châu Đại Dương 

          2.43  

2.8

1.6

            3.04  

13.2

2.2

 Châu Mỹ 

        45.75  

12.9

31.0

          12.46  

2.2

9.0

 - Hoa Kỳ

       39.01  

12.9

26.4

           8.13  

10.5

5.8

 Châu Phi

          1.71  

-5.2

1.2

            2.04  

-4.1

1.5

 Tổng 

      147.61  

2.0

100.0

        139.21  

-0.3

100.0

3. Mặt hàng xuất khẩu

Xuất khẩu của cả nước trong tháng 7/2020 đạt 24,87 tỷ USD tăng mạnh 10,2% so với tháng trước.

Trong đó, có những nhóm hàng có mức tăng cao như: nhóm hàng là điện thoại các loại và linh kiện tăng 637 triệu USD; hàng dệt may tăng 439 triệu USD; tiếp theo; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 379 triệu USD...

Tính đến hết tháng 7/2020, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 2 nhóm hàng có mức tăng trên 1 tỷ USD là: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 4,96 tỷ USD); máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng (tăng 2,93 tỷ USD). Các nhóm hàng có mức giảm trên 1 tỷ USD bao gồm: hàng dệt may (giảm 2,15 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 1,24 tỷ USD); máy ảnh, máy quay phim & linh kiện (giảm 1,1 tỷ USD);

Biểu đồ 2: 10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng/2020 so với cùng kỳ năm 2019


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện:

Tháng 7/2020 xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 4,29 tỷ USD, tăng 17,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 26,24 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 7 tháng/2020, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 5,81 tỷ USD, giảm 19,8%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị gần 5 tỷ USD, tăng 2,3%; sang thị trường Trung Quốc đạt 4,16 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,95 tỷ USD, tăng 4,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 7 đạt 4,06 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 23,52tỷ USD tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 2 quý/2020 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 6,27 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ đạt 5,33 tỷ USD, tăng 1,8 lần; sang thị trường sang EU đạt 3,18 tỷ USD, tăng 12,7%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7 đạt 3,04 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Tính đến hết  tháng  7/2020, xuất khẩu nhóm này đạt 16,25 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 7,66 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với 2,02 tỷ USD, giảm 18,3%; đứng thứ ba là Nhật bản với 1,97 tỷ USD, giảm 8,3%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 12,7 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, nhóm hàng này được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường: Hoa Kỳ với 4,84 tỷ USD, tăng 1,9 lần; sang EU (28 nước) đạt trị giá 1,84 tỷ USD, tăng 28,4%; Nhật Bản với 1,19 tỷ USD tăng 2,7%; Hàn Quốc với 1,1 tỷ USD, tăng 28,02% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhóm hàng nông sản (bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn và sản phẩm sắn, cao su)

-  Xuất khẩu nhóm hàng nông sản trong 7 tháng/2020 đạt 9,4 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng/2020, hàng rau quả giảm mạnh nhất trong nhóm hàng nông sản với trị giá xuất khẩu 7 tháng/2020 đạt 1,98 tỷ USD, giảm 298 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%.

Xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường chủ lực là Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019, đạt 2,88 tỷ USD giảm 14,7%, tương ứng giảm 494 triệu USD, trong đó giảm mạnh ở hàng rau quả (giảm 469 triệu USD); sang Hoa Kỳ đạt 957 triệu USD, tăng 0,2%; sang Philipin đạt 809 triệu USD, tăng 11,3%...

Giày dép các loại:

Xuất khẩu giày dép tháng 7/2020 đạt 1,37 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng/2020, xuất khẩu giày dép đạt trị giá 9,5 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong  7 tháng qua, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 3,43 tỷ USD giảm 8,6% và sang EU đạt 2,47 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Gỗ và sản phẩm gỗ:

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt trị giá 1,13 tỷ  USD, tăng 19,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 6,17 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ trong 7 tháng/2020 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; sang Trung Quốc với 739 triệu USD, tăng 16,1%;  sang Nhật Bản với hơn 703 triệu USD, giảm 1,7%…

Hàng thủy sản:

Xuất khẩu thủy sản trong tháng đạt 796 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước. Đặc biệt trị giá xuất khẩu tháng 7/2020 đã vượt tháng 7/2019 và đang tăng khá sang Hoa Kỳ, EU trong 3 tháng gần đây.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 7, cả nước đã xuất khẩu 4,4 tỷ USD hàng thủy sản, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng thủy sản xuất khẩu đi các thị trường chính trong 7 tháng/2020 đều giảm so với cùng kỳ năm trước ngoại trừ Hoa Kỳ, cụ thể: Hoa Kỳ đạt  838 triệu USD, tăng 4,5%, Nhật Bản đạt 789 triệu USD, giảm 2,5%; EU đạt 686 triệu USD, giảm 8,3%.

4. Mặt hàng nhập khẩu

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 7/2020 đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, đạt 22,1 tỷ USD, tăng 6,7% về số tương đối và tăng 1,38 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước.

Trong đó, tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 464 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 197 triệu USD, điện thoại các loại & linh kiện tăng 145 triệu USD, sắt thép các loại & sản phẩm tăng 134 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu & sản phẩm tăng 120 triệu USD, dầu thô tăng 94 triệu USD…

Tính đến hết quý II/2020, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 139,21 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, trị giá nhập khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất đạt 93,48 tỷ USD, chiếm gần 70% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Biểu đồ 3: Trị giá nhập khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng/2020 so với cùng kỳ năm 2019


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 là 5,6 tỷ USD, tăng 9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7/2020, cả nước nhập khẩu gần 32,72 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 14,6% (tương ứng tăng 4,16 tỷ USD) so với 7 tháng/2019.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu trong 7 tháng/2020 là 9,43 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là các thị trường: Trung Quốc với 8,31 tỷ USD, tăng 20,7%. Nhập khẩu từ Đài Loan (với 3,87 tỷ USD, tăng mạnh 32,3%) đã vượt Nhật bản (với 2,84 tỷ USD, tăng 29,5%) để trở thành thị trường đứng thứ 3 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 là 3,16 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 lên 19,87 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 7 tháng/2020 với trị giá gần 8,4 tỷ USD, tăng 4,3%; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc với 3,5 tỷ USD, giảm 6,4%; Nhật Bản với 2,54 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may, da giày:

Nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành dệt may, da giày (bao gồm bông các loại; vải các loại; xơ sợi dệt các loại và nguyên phụ liệu dệt may da giày) trong tháng 7/2020 tiếp tục xu hướng tăng đạt 1,76 tỷ USD, tăng nhẹ 1,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung trong 7 tháng đầu năm nay, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này là 12,02 tỷ USD, vẫn giảm mạnh 16% (tương ứng giảm 2,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nhóm hàng có mức giảm mạnh nhất trong số các nhóm hàng chủ lực nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng qua.

Trong 7 tháng qua, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng tới 49%, với 5,88 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại:  Lượng nhập khẩu trong tháng là 1,11 triệu tấn, giảm 1,2% so với tháng trước. Lượng xăng dầu nhập khẩu tính đến hết tháng 7/2020 là 5,4 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.  Trong đó, nhập khẩu từ Malaixia với 1,6 triệu tấn, giảm 1%; từ Hàn Quốc với 1,5 triệu tấn, tăng 15%; từ Singapore với hơn 1 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019.

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2020

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng năm 2020 sẽ được phổ biến từ ngày 12/8/2020.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Số 9 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8621)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan