Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN- Hồng Kông: những tác động đến nền kinh tế Việt Nam

NTT  19/03/2020 9:00 AM

Hiệp định thương mại tự do giữa Hồng Kông và ASEAN có hiệu lực, đồng thời Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định này giai đoạn 2019-2022 được ban hành kèm theo Nghị định số 07/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/02/2020 sẽ tác động đến nền kinh tế, thương mại, đầu tư và thu ngân sách của Việt Nam trong thời gian tới đây.

Hiệp định thương mại tự do giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và ASEAN được ký vào cuối năm 2017. Hiệp định này chính thức có hiệu lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019. Thời gian có hiệu lực của Hiệp định này với các nước còn lại, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines sẽ được thông báo khi các nước này hoàn tất thủ tục phê chuẩn

Theo cam kết của AHKFTA, Hồng Kông và Singapore sẽ dành tiếp cận thị trường miễn thuế và sẽ ràng buộc thuế hải quan ở mức 0 ngay khi hiệp định có hiệu lực. Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines và Thái Lan sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 85% sản phẩm được giao dịch với Hồng Kông trong vòng 10 năm và giảm thêm 10% số dòng thuế trong vòng 14 năm. Indonesia và Việt Nam sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 75% sản phẩm trong vòng 10 năm và giảm thêm 10% dòng thuế trong vòng 14 năm. Trong khi đó, Campuchia, Lào và Myanmar sẽ loại bỏ thuế hải quan đối với 65% sản phẩm trong vòng 15 năm và giảm thêm 20% dòng thuế trong vòng 20 năm.

Nhiều hàng hóa của Hồng Kông thuộc diện cam kết cắt giảm thuế quan như nữ trang, các mặt hàng may mặc và phụ kiện quần áo, đồng hồ và đồ chơi.

Để thực hiện các cam kết theo Hiệp định thương mại tự do giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và ASEAN được ký vào cuối năm 2017, ngày 05/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2019 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mai Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Để được áp dụng thuế suất AHKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ điều kiện sau: (1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; (2) Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc; (3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương; (4) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương.

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và áp dụng đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 11/6/2019. Các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 11/6/2019 nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thực thi Hiệp định giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt hơn

Theo nghiên cứu, với cơ cấu kinh tế đặc trưng của Hồng Kông có tỷ trọng cao của các ngành dịch vụ (chiếm 95% GDP), cơ sở hạ tầng phát triển, hiện đại, nền hành chính tiên tiến, nhân lực chất lượng cao cùng với sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, vận tải biển, hàng không,... Hiệp định AHKFTA sẽ góp phần giảm thiểu các rào cản, khuyến khích thương mại và đầu tư. Do đó, Hiệp định có hiệu lực thi hành sẽ giúp đa số các nước ASEAN (trừ Lào) tăng GDP.

Vì vậy, hợp tác với Hồng Kông trong khuôn khổ AHKFTA có thể đem lại những hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế của Việt Nam, hỗ trợ thực hiện chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam.

Hiệp định sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư

Đến nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hồng Kông chưa cao, chủ yếu là hàng thủy sản, một số loại rau quả và gạo. Theo số liệu thống kê hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hồng Kông năm 2019 đạt khoảng 7,2 tỷ USD (chiếm khoảng 4,4%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Hồng Kông năm 2019 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; hàng dệt, may; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; giày dép các loại; thủy sản; sản phẩm từ chất dẻo;... Trong đó, hai nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt trên 1 tỷ USD gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,03 tỷ USD và điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,19 tỷ USD.
Bieu1.png

Theo cam kết của Hiệp định, Hồng Kông sẽ loại bỏ thuế hải quan ngay khi hiệp định có hiệu lực. Do đó, việc thực thi Hiệp định trong khuôn khổ AHKFTA sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Hồng Kông trong thời gian tới, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản và thực phẩm chế biến. 

Biểu đồ: kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông và tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam các năm 2016-2020

 image002.gif
 

Về nhập khẩu, các số liệu thống kê hải quan cho thấy trong năm 2017 giá trị nhập khẩu từ Hồng Kông tăng 11% so với năm 2016 (từ 1,5 tỷ USD lên 1,66 tỷ USD). Năm 2018 và năm 2019 tổng giá trị nhập khẩu từ thị trường này lần lượt đạt 1,54 tỷ USD và 1,31 tỷ USD.

Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hồng Kông chiếm tỷ trọng rất thấp (chỉ chiếm dưới 1%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Các mặt hàng chính được nhập khẩu từ Hồng Kông có giá trị từ 30 triệu USD trở lên tập trung vào các nhóm hàng sau: nguyên phụ liệu dệt, may, da giày; vải các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; phế liệu sắt thép; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; sản phẩm từ chất dẻo; sản phẩm từ giấy và hàng hóa khác (số liệu tham khảo tại Bảng 2).

 Bieu2.png
Tác động đối với thu ngân sách nhà nước

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hồng Kông: Về tổng thể, sau khi thực hiện chuyển đổi từ Danh mục AHTN 2012 sang AHTN 2017 Việt Nam dành cho Hồng Kông mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 72% số dòng thuế. Thống kê cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong Hiệp định AHKFTA theo Danh mục AHTN 2017 cụ thể như sau:

Bieu3.png 
 
Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, mức thuế suất trung bình tại Hiệp định AHKFTA sẽ giảm từ 6,97% năm 2019 xuống 4,98% năm 2022. Mức thay đổi thuế suất trung bình lớn nhất diễn ra trong năm 2021 với mức giảm từ 6,52% năm 2020 xuống 4,98% trong năm 2021 - 2022

Bieu4.png
Do gi
á trị nhập khẩu từ Hồng Kông không đáng kể, chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam nên nhìn chung việc thực hiện cắt giảm thuế trong khuôn khổ AHKFTA sẽ không tác động nhiều đến thu ngân sách nhà nước trong các năm tiếp theo.

Biểu thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được ban hành theo Nghị định số 07/2020/NĐ-CP để thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Hồng Kông giai đoạn 2019-2022 là phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đồng thời nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất giữa Việt Nam và Hồng Kông. Hiệp định AHKFTA khi được thực thi, được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường cơ hội thu hút đầu tư từ Hồng Kông vào Việt Nam, góp phần đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu cũng như tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan