Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Kế hoạch hành động của Ngành Hải quan nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

NTT  10/02/2020 4:00 PM

Năm 2020, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 338.000 tỷ đồng. Đây là một thách thức lớn đối với toàn ngành do trong năm nhiều dòng hàng có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0% và tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, vì vậy Tổng cục đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ này.

Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan đưa ra lần này rất cụ thể, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong toàn ngành nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được đặt lên hàng đầu.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

Kiện toàn, tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục thực hiện giảm đầu mối các tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả mô hình dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công của những đối tượng khó khăn, đặc thù.

Tập trung triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực một cửa Quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Xây dựng và trình duyệt Đề án tổng thể vể xây dựng và phát triển CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung.

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu công nghệ, nhất là công nghệ đã qua sử dụng, khuyến khích nhập khẩu công nghệ cao...

Đổi mới và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; từng bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số. Nâng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 5-10 bậc.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh cải cách quy định hành chính, thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; cải cách mạnh mẽ hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng xã hội hóa, chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan.

Cải cách thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ đơn giản hóa. Với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính

Rà soát cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết ngay các vướng mắc kéo dài trong áp dụng thuế cho nguyên liệu vật tư dư thừa từ sản xuất xuất khẩu và gia công xuất khẩu

Xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an nin, quốc phòng, kiểm dịch,...).

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, yêu cầu toàn ngành cần cơ cấu lại các khoản thu, quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan liên qua tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Tài chính – Thuế - Hải quan Kho bạc nhà nước.

Phối hợp với các ngân hàng thương mại để phối hợp thu thuế qua qua hệ thống ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 3% so với dự toán.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu

Tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập vào các thị trường mới. Thực hiện nghiêm Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước.

Tăng cường xuất khẩu chính ngạch, đặc biệt là nông sản; phòng ngừa rủi ro do mất cân đối xuất khẩu, nhập khẩu ở một số địa bàn; việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập khẩu sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc của nền kinh tế đất nước vào một số thị trường.

Tất cả các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức đồng lòng quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch đề ra sẽ giúp ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan