Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: v/v tình hình công tác tháng 12 năm 2019 của Tổng cục Hải quan

6/01/2020 5:00 PM

1. Thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%.

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Như vậy, tính chung trong  năm 2019, cả nước xuất siêu 9,94 tỷ USD.

* Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

- Quặng và khoáng sản khác: xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 250 nghìn tấn, tăng 105,3% so với tháng trước và trị giá là 12 triệu USD, giảm 2,5%.  Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 2.891 nghìn tấn, trị giá ước đạt  214 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Clanhke và xi măng: xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 3.600 nghìn tấn, giảm 1% so với tháng trước và trị giá là 140 triệu USD, giảm 3,5%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 33.955 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.395 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Than đá: xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 1500 nghìn tấn, giảm 16,8% so với tháng trước và trị giá là 20 triệu USD, giảm 21,2%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 1.199 nghìn tấn, trị giá ước đạt 176 triệu USD, giảm 49,8% về lượng và giảm 45,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 490 nghìn tấn, tăng 120% so với tháng trước và trị giá là 180 triệu USD, tăng 59,9%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 12 tháng/2019 ước đạt 4.104 nghìn tấn, trị giá ước đạt 2.025 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính là 1.000  triệu USD, tăng 4,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 10.526 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

* Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Than đá: nhập khẩu trong tháng 12/2019 ước tính là 4.000 nghìn tấn, tăng 30,6% so với tháng trước và trị giá là 314 triệu USD, tăng 32,1%. Như vậy, lượng nhập khẩu trong 12 tháng/2019 ước tính đạt 43,5 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,79 tỷ USD, tăng 90,7% v lượng và tăng 48,1% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Dầu thô: nhập khẩu trong tháng 12/2019 ước tính là 600 nghìn tấn, trị giá là 273 triệu USD tương đương so với tháng trước. Như vậy, lượng nhập khẩu trong 12 tháng/2019 ước tính đạt 7,68 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 48,2% v lượng và tăng 31,6% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 12/2019 ước tính là 900 nghìn tấn, trị giá là 526 triệu USD tương đương so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 12 tháng/2019 ước tính đạt 9,76 triệu tấn, trị giá ước đạt 5.929 tỷ USD, giảm 14,5% v lượng và giảm 22,4% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 12/2019 đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 140 triệu USD, giảm 32 % v lượng và giảm 47,5% v trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 142 nghìn chiếc, trị giá đạt 3,1 tỷ USD, tăng 71% v lượng và tăng 69,4% v trị giá so với cùng kỳ năm trước.

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà  nước, số thu NSNN từ hoạt động XNK tháng 12/2019 là 30.860 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2019: 349.921 tỷ đồng bằng 116,45% dự toán, bằng 110,9% phấn đấu, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2018.

3. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tình hình chung: Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, địa bàn cả nước diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và manh động. Trước tình hình đó với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

Chỉ đạo toàn lực lượng triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng, trong đó tập trung vào: xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý như ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong lĩnh vực Hải quan và có cơ chế phối hợp liên ngành qua việc ký Quy chế phối hợp số 3229/QC-BĐBP-TCHQ ngày 04/9/2019 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách chống buôn lậu; đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại duy trì triển khai hoạt động trực ban, giám sát trực tuyến trong toàn ngành Hải quan, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng nhạy cảm thông qua việc ban hành các kế hoạch: triển khai công tác kiểm soát Hải quan năm 2019; tăng cường kiểm soát đối với hàng quá cảnh, tạm nhập- tái xuất từ Việt Nam sang Campuchia; kiểm tra, giám sát, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới; kiểm tra, xác minh, đấu tranh với hoạt động giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng, chuyển tải bất hợp pháp,hoạt động gian lận thương mại đối với mặt hàng sợi có nguồn gốc Trung Quốc, Ấn Độ, mặt hàng đường cát…

Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan (thông tin tình báo) luôn được coi là một trong những kênh thông tin hữu hiệu phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ về kiểm soát Hải quan đồng thời cũng thể hiện thái độ tích cực và cam kết của Hải quan Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hoạt động hợp tác quốc tế về Hải quan.

Kết quả: Tính từ 16/11/2019 đến 15/12/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.065 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 177 tỷ 066 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt hơn 24 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 8 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 15.

Lũy kế từ ngày 16/12/2018 đến 15/12/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 16.663 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.691 tỷ 807 triệu đồng; số thu NSNN đạt 370 tỷ 388 triệu đồng; cơ quan Hải quan đã ban hành 44 quyết định khởi tố, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 101 vụ.

Một số vụ việc điển hình năm 2019:

Ma túy:

1. Ngày 23-24/01/2019 C04 Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì và phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 5); Đội KSPC ma túy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phá án thành công, bắt quả tang 07 đối tượng vận chuyển trái phép trái phép chất ma túy theo đường dây từ Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Cao Băng, thu giữ 370 bánh Heroin.

2.Ngày 20/3/2019, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuy khu vực Miền Nam (Đội 6) đã phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án 218L (chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Việt – Lào do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu) phát hiện 13 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam đã có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới Lào -Việt và Việt Nam - Đài Loan. Tang vật thu giữ: 300 kg ma túy đá.

3. Ngày 13/04/2019, Đội 6 chủ trì và phối hợp với Phòng 4 - C04 - Bộ Công An, PC04 – Công an An Giang, Đoàn 3 – Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục HQ An Giang, Đội Kiểm soát hải quan  - Cục HQ An Giang, Chi cục HQ Cửa khẩu Khánh Bình – Cục HQ An Giang bắt quả tang 06 đối tượng có hành vi cất giấu ma túy trong 01 túi xách mang từ  Campuchia qua Cửa khẩu Khánh Bình – An Giang để đưa vào Tp. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm: 31.850 viên ma túy tổng hợp, 17,8 kg ma túy đá và 01 kg ma túy Ketamine; (các đối tượng đều khai nhận là các chất ma túy), và 5.000 USD, 50 triệu đồng Việt Nam.

4. Ngày 06/05/2019 tại kho lô số 2, KCN Mỹ Tho, tỉnh lộ 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì và phối hợp với C04 – Bộ Công an, Đội 6, Cục ĐTCBL, Đội Kiểm soát hải quan  – Cục Hải quan tỉnh Bình Dương qua thông tin và kiểm tra thủ công phát hiện hành vi cất giấu ma túy nghi là Cocain chứa trong Cont số hiệu TCNU5869923, số seal WHLE657047 (khai hải quan mặt hàng là Bột cá - Nguyên liệu dùng sản xuất thức ăn thủy sản) đi bằng đường biển từ Peru qua Đài Loan rồi đến cảng cát Lái – Tp.HCM, Tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần – Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Hàng hóa vi phạm:  04 (bốn) túi xách trong suốt, bên trong khoảng 119 kg (cả bì), nghi là Cocain.

5. Ngày 11/5/2019 tại kho ấp 4, khu 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh. Chuyên án M918 do Cục HQ tp. Hồ Chí Minh xác lập, thành phần Ban chuyên án: Đội KSMT Cục HQ tp. Hồ Chí Minh, Đội 6 Cục ĐTCBL, P7 - C04 – Bộ Công an qua công tác phối hơp và đấu tranh chuyên án phát hiện 04 đối tượng, quốc tịch Đài Loan, có hành vi  Mua bán, vân chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vat vi phạm 500kg Ketamin, 01 xe ô tô Innova 7 chỗ.

6. Ngày 29/09/2019, Trước nhà số 01 đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đội 6 – Cục Điều tra chống buôn lậu và Phòng 4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy  – Công an quận Tân Phú bắt giữ 04 đối tượng Buôn bán, vận chuyển và cất giấu trái phép chất ma túy.Tang vật thu giữ tổng cộng khoảng 30 kg Ma túy các loại (gồm: khoảng gần 50.000 viên ma túy tổng hợp (15kg) và gần 15 kg ma túy Ketamine).

7. Vào hồi 22h30’ ngày 02/10/2019, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: 04 gói có tổng khối lượng là 3.956 gam chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng đá)

8. Vào hồi 18h20’, ngày 04/10/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuần tra kiểm soát phát hiện 07 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Tang vật vi phạm gồm: 45kg ma túy đá, 30 bánh Heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 02 khẩu súng quân dụng, 50 viên đạn.

9. Ngày 11/10/2019, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục HQ tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phá thành công Chuyên án QN 419, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, phường Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Tang vật thu giữ gồm: 05 kg ma túy (đang chờ kết quả giám định) , 01 khẩu súng ngắn, 06 viên đạn kim loại.

Động, thực vật hoang dã

1. Ngày 16/01/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03 chủ trì và  phối hợp Biên phòng Hà Tĩnh, Kiểm Lâm huyện ,Công an huyện, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 01 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Hàng hóa vi phạm: 215 cá thể nghi là tê tê, thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm II B).

2. Ngày 25 và ngày 30/01/2019, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) đã phối hợp với Cục Hải quan TP Hải Phòng  kiểm tra 02 container có biểu hiện nghi vấn, theo khai báo trên vận đơn hàng hóa là Gỗ Gõ. Kết quả kiểm tra, phát hiện 2.800 kg Vầy Tê Tê, 609 kg Ngà Voi hàng hóa thuộc danh mục Công ước CITES 

3. Ngày 20/3/2019, Chi cục Hải quan cảng Tiên Sa Đà Nẵng – Cục Hải quan TP Đà Nẵng kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 đói tượng doanh nghiệp có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Hàng hóa vi phạm gồm: 1548 khúc Ngà voi (9.124 kg) được cất dấu trong 2527 thanh gỗ xẻ (42,34 m3).

4.Ngày 23/5/2019 tại: Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) – Bà Rịa Vũng Tàu. Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp: Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) – Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm tra Giám sát Hải quan – Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu; Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, phát hiện 01 doanh nghiệp giấu hàng cấm trong container. 151 (một trăm năm mươi mốt) bao bằng 5.264 kg (Năm nghìn hai trăm sáu mươi bốn) là vẩy Tê Tê.

5. Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Tại kho hàng của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS), Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và các bên có liên quan tiến hành khám 2 lô hàng phát hiện:

      + Kiện thứ nhất: 08 kiện hàng, phát hiện bên trong có các khối thạch cao, đục các khối thách cao ra phát hiện bên trong có chứa Sừng động vật (nghi là Sừng tê giác), cụ thể: Tổng số 30 khúc sừng, với tổng trọng lượng là 77,8kg.

      + Kiện thứ hai: 06 kiện hàng, phát hiện bên trong có các khối thạch cao, đục các khối thách cao ra phát hiện bên trong có chứa Sừng động vật (nghi là Sừng tê giác), cụ thể: Tổng số 25 khúc sừng, với tổng trọng lượng là 48,7kg.

Ngoại tệ, tiền Việt nam đồng:

1.Ngày 08/01/2019, Chi cục HQCK Móng Cái – Cục HQ tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 01đối tượng quốc tịch Trung Quốc quấn trong người 47.100 Nhân dân tệ và 12,5 triệu Việt Nam đồng (tổng giá trị tương đương 171.839.300 đồng). Chi cục đã ra Quyết định khởi tố vụ án, chuyển cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2.Ngày 28/01/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh phát hiện 01 đối tượng mang theo số tiền: 40.000 USD (Bốn mươi nghìn đô la Mỹ) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không khai báo hải quan theo quy định.

3.Ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại Bốt giao thông Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- BTDT. Trạm Kiểm soát liên hợp Km15- BTDT phát hiện 02 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi thuê xe ô tô chở người và hành lý qua Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-BTDT để di chuyển vào trong nội địa. Hàng hóa vi phạm: 2.009.800 (Hai triệu lẻ chín nghìn tám trăm) đồng Nhân dân tệ (trị giá quy đổi tạm tính: 7.034.300.000 Việt Nam đồng). Các đối tượng có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối. Đơn vị đã chuyển giao hồ sơ, tang vật, đối tượng cho Công an thành phố Móng Cái để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

4. Ngày 19/9/2019, Chi cục Hải quan CK Móng Cái - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 300 tờ tiền polyme mệnh giá 500.000 VNĐ, trị giá 150.000.000 triệu VNĐ. Chi cục Hải quan CK Móng Cái đã tiến hành khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Rượu, Bia, Thuốc lá, Đường (Hàng bách hóa), đồ dùng

1. Ngày 07/01/2019, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 kiểm tra lô hàng vận chuyển trên tàu Pacita chuyến nhập cảnh cảng Tân Cảng 128 Hải Phòng ngày 18/10/2018 doanh nghiệp đã từ chối nhận hàng trước thời điểm Đội Kiểm soát Hải quan ra quyết định khám. Kết quả kiểm tra, hàng hóa là: 998 kiện carton Thuốc lá điếu nhãn hiệu: 888 và Yee Yee, tương đương 99.800 bao.

2.Ngày 26/12/2018, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Tổ công tác thuộc Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 01 đối tượng có hành vi "tàng trữ hàng cấm"; tang vật vi phạm gồm 9.490 bao thuốc lá điếu hiệu BLEND NO.555 GOLD, trị giá 332,15 triệu đồng.

3. Ngày 10/01/2019, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam (Đội 3) – Cục ĐTCBL  phối hợp Chi Cục HQ Sân bay Quốc tê Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 2.859 Điếu Xì gà các loại  và 161 lọ thuốc Vidatox 30CH  tuyến Cuba quá cảnh Moscow về Việt Nam.

4. Ngày 24/3/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng – Cục Hải quan Tp Đà Nẵng đã phát hiện 01 đối tượng quốc tịch CuBa có hành vi vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Hàng hóa vi phạm gồm:  3.032 điếu xì gà không dán nhãn mácvà tem dán điếu xì gà (2.731 điếu xì gà loại dài 15 cm và 301 điếu xì gà loại dài 16 cm) và 1.500 tem dán điếu xì gà.

5. Ngày 25/9/2019, tại bãi kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm, Hải quan Trạm KSLH Km15-BTDT đã bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 4000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Gold, trị giá 125 triệu VNĐ.

Thuốc tân dược

1.Ngày 30/01/2019, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc – Cục ĐTCBL phối hợp với Cục HQ Tp Hà Nội kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 lô hàng vi phạm, hàng hóa gồm: 48 hộp Nhụy hoa nghệ tây, nhãn hiệu Tashrifat các loại.

2.Ngày 02/4/2019, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) – Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục hải quan thành phố Hà Nội phát hiện  03 vụ /01 DN có hành vi nhập khẩu hàng hóa bao gồm hàng hóa nhập khẩu có điều kiện không khai báo. Hàng hóa vi phạm gồm: 6.786 hộp thuốc Tân dược các loại.

  3. Ngày 17/9/2019, Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ - Bộ Công an, kiểm tra hàng lô hàng NK phát hiện 1.196 Lọ thực phẩm chức năng Osteocare liquid 200ml/lọ. Xuất xứ: Anh. Sản xuất: 5/2018. Hạn sử dụng: 4/2020; 36 Lọ thực phẩm chức năng Wellbaby Multi-Vitamin &Minerals 150ml/lọ. Xuất xứ Anh; Sản xuất: 8/2018. Hạn sử dụng: 7/2020 Nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục Hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo.

Đồ điện tử đã qua sử dụng

1. Ngày 22/3/2019, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, tiến hành khám 01 lô hàng của  01 doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn lợi dụng việc khai báo các mặt hàng không thuộc dạnh mục hàng có điều kiện để nhập khẩu bao gồm hàng hóa nhập khẩu có điều kiện và hàng cấm nhập khẩu. Phát hiện, hàng hóa vi phạm: Tổng cộng có 204 chiếc máy tính các loại (trong đó có 16 chiếc máy tính mới 100%, 188 chiếc máy tính các loại đã qua sử dụng); dầu gội, dầu xả, quần áo, bánh kẹo và sữa…

2. Ngày 20/4/2019 tại địa bàn biên giới Bình Hiệp, tỉnh Long An. Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Long An qua thu thập thông tin từ cộng tác viên và kết hợp các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan phát hiên 02 đối tượng  điều khiển xe ô tô vận chuyển hàng cấm: 170 cục nóng máy lạnh các loại đã qua sử dụng và 172 cục máy lạnh các loại đã qua sử dụng (chi tiết chờ kết quả giám định của Công ty giám định Vina Control) và 182 bao tải dứa chứa quần áo, giày dép đã qua sử dụng (chi tiết chờ kết quả giám định của Công ty giám định Vina Control).

Tất cả số hàng hóa trên đã được Đội 3 ra quyết định tạm giữ hàng hóa số 01; 02 ngày 01/6/2019. Từ ngày 03/6/2019, Đội 3 sẽ tiếp tục điều tra xác minh mở rộng để có hướng báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đội, Lãnh đạo Cục xin ý kiến xử lý.

3. Ngày 25/7/2019 tại Địa điểm cảng Green Port - Hải Phòng. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP Hải Phòng phát hiện   lô hàng hóa vi phạm được đóng trong container số KMTU9340102, hàng hóa thể hiện trên Manifest là 01 container GENERAL CARGO HS CODE: 3304, 8518, 8471, 8544 (theo mã số HS nêu trên, hàng hóa được hiểu là: mỹ phẩm các loại, loa đài, tai nghe, máy tính xách tay, dây điện). Kết quả khám cho thấy hàng hóa là: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện, điện tử (máy tính bảng, Ipad đã qua sử dụng)... và mai, yếm rùa, ba ba được đóng gói trong các thùng cartoon bên ngoài bọc bao dứa.

Pháo các loại

1. Ngày 05/9/2019 tại Bãi tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Phòng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, Chi cục Hải quan Tân Thanh, Phòng PC 04, PA 06, PA 07 thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Duy Đức Bắc Giang đã đăng ký mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo khai báo là Hành tây củ, số lượng: 20 tấn và được hệ thống phân luông vàng. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa các lực lượng chức năng phát hiện: 375 thùng bìa carton mỗi thùng 25 kg có chứ pháo tổng trọng lượng 9.000 kg; 125 thùng bìa carton mỗi thùng 26 kg có chứ pháo tổng trọng lượng 3.125 kg.

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan