Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ được giải thể trước 1/12/2019

Thanh Nguyen  18/10/2019 5:00 PM

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ thực hiện giải thể trước ngày 1/12/2019. Các hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 sẽ được bàn giao lại cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm.

Để triển khai Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ Tài chính về việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cụ thể Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trước ngày 1/12/2019. Trong quá trình triển khai giải thể cần thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, thông báo cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về Quyết định 1863/QĐ-BTC; thông báo cho các hãng tàu, đại lý biết việc chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phổ biến, quán triệt về Quyết định 1863/QĐ-BTC cho cán bộ công chức và người lao động thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực; bố trí sắp xếp theo quy định và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

 Về trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 thực hiện bàn giao lại cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm. Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan xử lý số liệu, hồ sơ đã và đang xử lý trên hệ thống công nghệ thông tin. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tiến hành khảo sát, xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức mới.

Cùng với Quyết định số 1863/QĐ-BTC, Bộ Tài chính còn ban hành 18 Quyết định để thành lập mới, đổi tên, sáp nhập 21 Chi cục tại 19 Cục Hải quan tỉnh thành phố. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.  

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan