Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tổng cục Hải quan: Tích cực hoàn thiện đề án thí điểm Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

T.H  13/05/2019 4:00 PM

​Với sự hỗ trợ của Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF), Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đợt làm việc tập trung nhằm hoàn thiện Đề án thí điểm Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc Hội.
Theo kế hoạch, đợt làm việc tập trung sẽ diễn ra từ ngày 13-17/5/2019 dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo GATF và có sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, các công ty Bảo hiểm. Nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc thảo luận để thống nhất xây dựng chi tiết triển khai cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đề án thí điểm Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu được Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng theo yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020”. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2019 phải trình Quốc hội Đề án thí điểm thực hiện cơ chế bảo lãnh thông quan đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

​Bảo lãnh thông quan là một hình thức cam kết bảo lãnh về mặt tài chính mà cơ quan Hải quan yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi chưa hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định, nhưng mong muốn được giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa.
Cam kết bảo lãnh là một hợp đồng ba bên trong đó một bên (bên được bảo lãnh) là doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc người được ủy quyền xuất nhập khẩu hàng hóa cam kết với cơ quan Hải quan (bên nhận bảo lãnh - bên thứ hai) về thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc về thủ tục hải quan theo quy định pháp luật (như nộp các khoản thuế, phí, thu khác, chậm nộp chứng từ về quản lý và kiểm tra chuyên ngành. v.v ..) để được thông quan, giải phóng hoặc đưa hàng về bảo quản. Bên thứ ba (bên bảo lãnh là các doanh nghiệp tổ chức tín dụng/công ty bảo hiểm) đứng ra cam kết thực hiện các nghĩa vụ của chủ hàng hóa xuất nhập khẩu với cơ quan Hải quan hoặc các cơ quan quản lý chuyên ngành nếu chủ hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thủ tục hải quan, về thuế hoặc chính sách quản lý chuyên ngành
 
 Bảo lãnh thông quan trên thực tế đã được áp dụng tại nhiều quốc gia và mang lại những kết quả quan như: Mỹ, Canada, Nhật Bản… Đây không chỉ là công cụ giúp cho cơ quan hải quan nâng cao năng lực quản lý, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp mà còn giúp cho hàng hóa được thông quan nhanh chóng, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Bảo lãnh thông quan cũng sẽ góp phần mở rộng loại hình kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.
Theo đề án đang được Tổng cục Hải quan xây dựng, dự kiến lộ trình triển khai Bảo lãnh thông quan được chia thành 03 giai đoạn.
Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện trong năm 2021-2022, trong giai đoạn này sẽ lựa chọn áp dụng cơ chế bảo lãnh đối với một số loại hình trên cơ sở kế thừa các hình thức bảo lãnh đã được áp dụng và thí điểm áp dụng đối với một số loại hình mới, đồng thời mở rộng đối tượng tham gia vào hoạt động bảo lãnh.
Việc lựa chọn thí điểm sẽ dựa trên những loại hình xuất nhập khẩu hiện đang được áp dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp để thông quan, giải phóng; các mặt hàng hiện đang có nguy cơ rủi ro cao cần áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan để đảm bảo công tác thu nộp ngân sách và trong các lĩnh vực cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được thông quan, giải phóng hàng nhanh hoặc giảm chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Giai đoạn mở rộng sẽ được triển khai ngay trong giai đoạn thí điểm hoặc sau khi tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động trong giai đoạn thí điểm, việc mở rộng thí điểm dự kiến áp dụng bảo lãnh thông quan đối với các loại hình tạm nhập tái xuất khác (như: tham dự hội chợ triển lãm, sửa chữa bảo dưỡng, bảo hành; thi công công trình,…); bảo lãnh cho đưa về bảo quản để chờ cấp giấy phép nhập khẩu của các Bộ, ngành đối với một số mặt hàng, lĩnh vực; bảo lãnh trong các trường hợp có tranh chấp trong việc áp dụng chính sách quản lý, chính sách thuế giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (chờ tham vấn giá, chờ xác định mã số, thuế suất; chờ kết quả giám định chất lượng, chủng loại,…),…
Giai đoạn triển khai chính thức: Trên cơ sở tổ chức đánh giá tình hình triển khai thí điểm trong 02 giai đoạn nêu trên, Bộ Tài chính sẽ trình các cấp hoàn thiện cơ sở pháp lý (Luật, Nghị định, Thông tư) và Hệ thống công nghệ thông tin để triển khai chính thức Hệ thống bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các loại hình khác, như: gia công, chế xuất, sản xuất xuất khẩu và các trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất thuộc diện miễn áp dụng các chính sách quản lý tại khâu nhập khẩu, nhưng phải quản lý sau khi sản xuất thành sản phẩm và trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, cũng như các loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác.
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, thông lệ quốc tế cũng như áp dụng vào Việt Nam, dự kiến bảo lãnh thông quan được thực hiện tại Việt Nam dưới hai hình thức:
- Bảo lãnh dựa trên số tiền thuế phải nộp (áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải nộp thuế ngay trước khi thông quan, giải phóng hàng; hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất; hàng hóa quá cảnh và một số trường hợp chậm nộp giấy chứng nhận xuất xứ)
- Bảo lãnh dựa trên trị giá của lô hàng nhập khẩu (áp dụng đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành; chậm nộp gấy chứng nhận xuất xứ thuộc hồ sơ hải quan trong trường hợp hàng hóa có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát; hàng hóa thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ cùng là thành viên).
Xây dựng, triển khai, áp dụng cơ chế bảo lãnh thông quan không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam; giúp các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có thêm sự lựa chọn đơn vị thay mặt mình chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế, về chính sách quản lý chuyên ngành với các cơ quan quản lý nhà nước; thúc đẩy quá trình sản xuất, đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường, giúp giảm thời gian, chi phí thông quan hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp... mà còn  đảm bảo cho Việt Nam thực hiện các cam kết theo các Công ước, Hiệp định, như: Công ước Kyoto, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP, Hiệp định về Tạo thuận lợi thương mại – TF...

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan