Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Phát triển nguồn nhân lực hải quan dựa trên vị trí việc làm

Thanh Nguyen  5/03/2019 4:00 PM

Đổi mới phương thức quản lý, phát triển nguồn nhân lực hải quan dựa trên vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2018, ngành đã đẩy mạnh hoạt động đổi mới hướng đến việc bố trí cán bộ, công chức theo đúng năng lực, sở trường, trình độ và phù hợp với vị trí công tác…

Theo thống kê, khối lượng công việc của ngành Hải quan liên tục tăng, mỗi năm từ 10 -20%, trong khi biên chế phải cắt giảm 10% đến năm 2021. Dự tính đến năm 2020, kim ngạch XNK tăng trên 80%, số lượng tờ khai sẽ tăng gấp đôi so với năm 2015 Chính vì vậy, việc đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực (QLNNL) theo năng lực dựa trên  vị trí việc làm (VTVL) là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để đáp ứng tình hình mới và yêu cầu mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy để triển khai Nghị quyết 18-NQ/T.Ư ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC.

Trong Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016- 2020 (theo Quyết định 1614/QĐ-BTC năm 2016 của Bộ Tài chính), ngành Hải quan cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách, hiện đại hóa hải quan là đổi mới phương pháp QLNNL theo năng lực dựa trên VTVL.

Đó là, từng bước đổi mới cơ bản phương thức QLNNL theo năng lực dựa trên VTVL, trước hết là đối với các VTVL không giữ chức vụ lãnh đạo, nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất làm việc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; điện tử hóa một số hoạt động QLNNL; nâng cao tính khoa học, công bằng, minh bạch cho các hoạt động QLNNL; đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý hải quan.

Năm 2018: Lần đầu tiên tổ chức thi đánh giá năng lực công chức thừa hành

Ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch đổi mới một số hoạt động QLNNL theo năng lực dựa trên VTVL (Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2018), và thành lập Tổ chuyên môn triển khai (Quyết định số 269/QĐ-TCHQ ngày 31/01/2018) trong đó định hướng tập trung triển khai các hoạt động từ năm 2018 đến năm 2020.

Mục tiêu của Kế hoạch đổi mới được chia theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là hoàn thiện hệ thống VTVL và đánh giá năng lực công chức thừa hành trong 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính: Giám sát quản lý, điều tra chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, thuế XNK và pháp chế.

Giai đoạn 2 là đánh giá năng lực công chức tất cả các lĩnh vực của Ngành, ứng dụng trong điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, đào tạo tại một số lĩnh vực, đơn vị. Bước đầu quản lý được kết quả công việc của công chức tại một số Vụ, Cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Trong giai đoạn 3, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động đánh giá năng lực, quản lý kết quả công việc và các ứng dụng trong công tác nhân sự đối với các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chính của Ngành.

Như vậy, năm 2018 Tổng cục Hải quan đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 1. Đó là, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm bằng việc ban hành tạm thời danh mục và bản mô tả VTVL tại các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan.

Đối với việc tổ chức triển khai đánh giá năng lực công chức thừa hành trong 6 lĩnh vực nghiệp vụ chính. Đây là lần đầu tiên ngành Hải quan tổ chức kỳ thi để đánh giá năng lực công chức theo VTVL. Cụ thể: Đã có  gần 2500 công chức tại 6 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và 6 đơn vị hải quan địa phương tham gia,  bao gồm: Cục Thuế XNK, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Pháp chế, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Đà Nẵng, , Cục Hải quan Đồng Nai, Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Hà Nội và Cục Hải quan, TP. Hồ Chí Minh.

Sự thành công của kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên của Tổng cục Hải quan năm 2018 theo chuẩn mực cấp ngành mới chỉ là bước đầu tiên tạo tiền đề để thực hiện các hoạt động tiếp theo trong chuỗi hoạt động đánh giá năng lực như: hoàn chỉnh bộ đề đánh giá năng lực theo hướng tăng cường các bài tập tình huống từ các hoạt động nghiệp vụ thực tiễn, phần mềm đánh giá năng lực đi cùng với việc vận hành hệ thống đánh giá năng lực thường xuyên từ cấp Chi cục đến cấp Cục và ở cấp Tổng cục; xây dựng các phương thức đánh giá năng lực mới như tự luận trên máy tính, bài thi mô hình nghiệp vụ giả lập; xây dựng phương pháp đánh giá năng lực thực tiễn; xây dựng hồ sơ năng lực công chức; Ứng dụng kết quả đánh giá năng lực trong công tác tổ chức cán bộ như đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều động,luân chuyển,….

Theo Kế hoạch năm 2019 sẽ thực hiện đánh giá năng lực công chức tất các các lĩnh vực của ngành, ứng dụng trong điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, đào tạo tại một số lĩnh vực, đơn vị. Bước đầu quản lý được kết quả công việc của công chức tại một số đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Trên cơ sở đó hướng đến triển khai đồng bộ các hoạt động đánh giá năng lực, quản lý kết quả công việc và các ứng dụng trong công tác nhân sự đối với các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chính của ngành vào năm 2020.

 Động lực và cơ hội cho cán bộ công chức học tập, phấn đấu

Quan điểm xuyên suốt của kế hoạch đổi mới này là tạo sự đồng thuận, nhất trí và tham gia tích cực, có trách nhiệm của các đơn vị trong ngành khi triển khai thực hiện các hoạt động đổi mới QLNNL. Xác định đổi mới QLNNL là nhiệm vụ trọng tâm vừa có tính cấp thiết, vừa có tính chiến lược, lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ công chức hải quan chính quy, chuyên nghiệp, có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn tới, nhất là các nhiệm vụ mà Hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP và yêu cầu của Bộ Tài chính.

Với việc đưa ra danh mục VTVL, mô tả công việc và kết quả sản phẩm đầu ra tiến tới xây dựng sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn CBCC ở từng vị trí biết được cần phải làm gì và đánh giá năng lực toàn bộ CBCC. Qua đó, sẽ xác định nhu cầu đào tạo để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, đồng thời việc đánh giá, đào tạo này cũng phục vụ kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; phục vụ công tác tuyển dụng trên cơ sở yêu cầu của vị trí công việc. Lợi ích của kế hoạch này chính là mỗi CBCC đều có cơ hội đào tạo, học hỏi và bổ sung kiến thức vào những công việc hiện tại và những công việc mới khi được luân chuyển kể cả với CBCC chưa đạt yêu cầu…

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan