Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách

NTT  11/01/2019 2:00 PM

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 31/12/2018, Ngành Hải quan đã thu NSNN đạt 314.907 tỷ đồng, đạt 111,27% chỉ tiêu dự toán, đạt 107,5% chỉ tiêu phấn đấu mà Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh phần nào những nỗ lực của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách năm 2018.

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Chính phủ giao chỉ tiêu dự toán thu NSNN 283.000 tỷ đồng, được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu 293.000 tỷ đồng. Trong điều kiện thuế suất thuế nhập khẩu theo các Hiệp định tự do thương mại (FTA) cắt giảm mạnh, trên 90% các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA, đặc biệt là mặt hàng có trị giá lớn như ô tô có thuế nhập khẩu giảm còn 0% thì việc hoàn thành được các chỉ tiêu nêu trên là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, xác định thu NSNN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018. Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng ban hành Nghị quyết số 445-NQ/ĐU ngày 08/3/2018 về việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, từng đảng viên. Công tác thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2018 cũng được Tổng cục Hải quan quan tâm chỉ đạo sát sao, theo đó Tổng cục đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TCHQ giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn đến từng đơn vị,...

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong toàn Ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tăng kim ngạch, cụ thể: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giám sát, thu thuế xuất nhập khẩu, mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, cải cách thủ tục hành chính,...Song song với đó, ngành Hải quan cũng đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ thuế; tăng cường kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành; đặc biệt tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng nhập khẩu từ những thị trường có nghi vấn, hàng khai giảm giá hoặc giá thấp hơn cơ sở dữ liệu, hàng khai thuộc đối tượng miễn, giảm, hoàn hoặc thuế ưu đãi đặc biệt.

Kết quả là, tính đến ngày 31/12 toàn ngành đã hoàn thành vượt mức cả hai chỉ tiêu thu ngân sách mà cấp trên giao cho với 30/35 cục hải quan vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN. Trong đó, có 28/35 cục hải quan hoàn thành vượt mức cả 2 chỉ tiêu (bao gồm cả chỉ tiêu giao phấn đấu của Tổng cục Hải quan) đó là các Cục hải quan: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nam Ninh, Long An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Đắk Lắk, Quảng Trị, Hà Giang, Cao Bằng, Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình, Đồng Tháp, Điện Biên. 

Trong số các Cục Hải quan có số thu vượt mức cả 2 chỉ tiêu, có 6 đơn vị có số thu trên 10 nghìn tỷ đồng bao gồm các Cục Hải quan sau: Hồ Chí Minh đạt gần 108.367 tỷ đồng (vượt 0,34% chỉ tiêu dự toán và phấn đấu), Hải Phòng đạt trên 55.015 tỷ đồng (vượt 9,92% chỉ tiêu dự toán và vượt 8,64% chỉ tiêu phấn đấu), Bà Rịa Vũng Tàu đạt trên 18.589 tỷ đồng (vượt 24,76% chỉ tiêu dự toán và vượt 6,23 chỉ tiêu phấn đấu), Đồng Nai đạt trên 18.532 tỷ đồng (vượt 12,32% chỉ tiêu dự toán và vượt 1,83% chỉ tiêu phấn đấu), Bình Dương đạt gần 15.013 tỷ đồng (vượt 16,38% chỉ tiêu dự toán và vượt 6,47% chỉ tiêu phấn đấu), Quảng Ninh đạt trên 10.018 tỷ đồng (vượt 66,97% chỉ tiêu dự toán và vượt 0,18% chỉ tiêu phấn đấu).

Biểu đồ 1: các đơn vị có số thu NSNN năm 2018 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng

 
 
 
                                                                               Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2018, có 6 đơn vị có số thu trên 800 tỷ, đồng thời vượt mức chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu phấn đấu ở mức trên 10% đó là các Cục Hải quan sau: Hà Nam Ninh đạt trên 6.024 tỷ đồng (vượt 43,43% chỉ tiêu dự toán và vượt 11,56% chỉ tiêu phấn đấu), Long An đạt trên 2.764 tỷ đồng (vượt 20,18% chỉ tiêu dự toán và vượt 10,57% chỉ tiêu phấn đấu), Lào Cai đạt trên 2.304 tỷ đồng (vượt 77,55% chỉ tiêu dự toán và vượt 15,20% chỉ tiêu phấn đấu), Tây Ninh đạt gần 859 tỷ đồng (vượt 43,11% chỉ tiêu dự toán và vượt 14,49% chỉ tiêu phấn đấu), Quảng Ngãi đạt trên 3.312 tỷ đồng (vượt 394,39% chỉ tiêu dự toán và vượt 10,41% chỉ tiêu phấn đấu), Đắk Lắk đạt gần 838 tỷ đồng (vượt 44,46% chỉ tiêu dự toán và vượt 11,72% chỉ tiêu phấn đấu).

Biểu đồ 2: Một số đơn vị có số thu vượt chỉ tiêu phấn đấu trên 10%

 
                                                                                                                                    Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nhìn lại một năm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, có thể nói công tác đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa tạo thuận lợi cho thương mại và chống thất thu hiệu quả là những yếu tố quan trọng giúp ngành Hải quan sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Cải cách hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp góp phần tăng thu ngân sách

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, nhóm giải pháp đầu tiên mà các đơn vị trong toàn ngành đã xây dựng chi tiết, phối hợp chặt chẽ với nhau và thực hiện có hiệu quả là đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu: mở rộng triển khai các đề án trọng tâm lớn của ngành như: Đề án quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng hàng không; Đề án quản lý hàng gia công, sản xuất XK; Đề án thu thuế và thông quan 24/7;…, cải cách thủ tục hành chính đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Với mục tiêu vừa tạo thuận lợi vừa phải đảm bảo yêu cầu quản lý việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, trong năm 2018 ngành Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nghiệp vụ. Trong đó, nổi bật là Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) được mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đến hết năm, Hệ thống VASSCM đã được triển khai tại: 28/35 Cục HQ tỉnh, thành phố, với sự tham gia của 306 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng biển, kho ngoại quan, kho hàng không;...

Đồng thời, công tác thu nộp ngân sách được cải tiến mạnh mẽ, số lượng ngân hàng phối hợp thu tăng từ 35 ngân hàng năm 2017 lên thành 39 ngân hàng tham gia thu thuế XNK trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Đặc biệt tập trung mở rộng triển khai Đề án thu thuế điện tử và thông quan 24/7, nâng tổng số ngân hàng tham gia Đề án này từ 5 ngân hàng năm 2017 lên thành 24 ngân hàng trong năm 2018. Việc mở rộng triển khai Đề án Nộp thuế điện tử 24/7 đã tạo điều kiện cho DN có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, không phụ thuộc vào giờ làm việc của kho bạc, ngân hàng thương mại,...

Không những thế, việc thu nộp thuế điện tử 24/7 còn đảm bảo thông tin nộp tiền chính xác, giảm thời gian nộp thuế và đặc biệt tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài, các doanh nghiệp lớn, mở nhiều tờ khai cần nộp thuế ngay làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc để lấy hàng gấp kịp thời phục vụ sản xuất.

Tính đến 31/12//2018, số thu thuế của ngành Hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan đạt trên 297.500 tỷ đồng, chiếm 94,5% tổng thu (314.907 tỷ đồng). Trong đó thu qua Hệ thống thu thuế điện tử và thông quan 24/7 đạt trên 16.822 tỷ đồng.

Nhờ nỗ lực của các đơn vị trong toàn ngành, cùng với sự tăng trưởng của thương mại quốc tế, năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 482,23 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017 (xuất khẩu: 244,72 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu: 237,51 tỷ USD, tăng 11,5%) đã góp phần đáng kể cho việc tăng thu NSNN của ngành Hải quan.

Chống thất thu hiệu quả

Để chống thất thu thuế, ngành Hải quan đã tập trung chỉ đạo, điều hành đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác phân loại, áp dụng mức thuế, xác định trị giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại qua giá, mã số, C/O, đồng thời quản lý tốt nợ thuế.

Thứ nhất, đối với công tác phân loại: Năm 2018, thực hiện áp dụng Danh mục hàng hóa XK, NK mới; Biểu thuế XK, NK mới có nhiều mặt hàng thay đổi mã số, thuế suất nên các đơn vị trong toàn ngành đã trú trọng công tác phân loại. Trong năm, riêng Cục Thuế xuất nhập khẩu đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ban hành 775 Thông báo kết quả phân loại và 145 Thông báo kết quả xác định trước mã số, nhờ đó việc phân loại hàng hóa được chính xác và thống nhất trong toàn ngành.

Đồng thời, quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XK, NK được hoàn thiện theo nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018.

Cũng trong năm, Tổng cục Hải quan đã Ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế để thống nhất thực hiện trong toàn ngành nhằm ngăn chặn gian lận thương mại qua mã số HS, áp dụng ưu đãi, ưu đãi đặc biệt về thuế sai quy định.

Thứ hai, tập trung rà soát kiểm tra trường hợp miễn thuế, đặc biệt là các trường hợp miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp áp dụng sai do áp dụng Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11.

Thứ ba, về công tác quản lý nợ: ngày 18/5/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu đối với hàng hóa XNK. Nhờ đó, công tác quản lý nợ của các đơn vị trong toàn Ngành được thực hiện hiệu quả, số nợ thuế mới phát sinh trong năm 2018 thấp. Tính đến 31/12/2018 tổng số chuyên thu phát sinh trong năm là 5.289,44 tỷ đồng (giảm 77 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017, tương đương giảm 1,45%) chiếm khoảng 1,68 % so với tổng số thu NSNN, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ Chính phủ giao là 5%.

Thứ tư, công tác quản lý giá: ngày 15/6/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ và Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan Quyết định số 1811/QĐ-TCHQ nhằm quản lý tốt những rủi ro phát sinh về giá để xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan có hiệu quả.

Kết quả, đến 31/12/2018 toàn ngành đã tăng thu từ công tác chống thất thu và thu hồi, xử lý nợ thuế đạt 4.569 tỷ đồng. Trong đó: thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 1.521 tỷ đồng, xác định trị giá tính thuế tăng 230 tỷ đồng, phân loại và xác định mã số HS tăng 425 tỷ đồng, kiểm tra sau thông quan đạt 2.043 tỷ đồng, chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt 350,97 tỷ đồng, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ đạt 152,7 tỷ đồng.

Có thể nói, công tác chống thất thu được áp dụng đã mang lại nhiều tác động tích cực, các doanh nghiệp tự động tuân thủ pháp luật, tự động khai báo chính xác mã số, trị giá, mức thuế đã góp phần tăng thu NSNN cho ngành Hải quan.

Bên cạnh những nhân tố chính mang tính chủ quan kể trên, không thể không kể đến một nhân tố khách quan góp phần không nhỏ giúp ngành Hải quan hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 đó là: kim ngạch nhập khẩu mặt hàng xăng dầu tăng mạnh cả về số lượng và trị giá. Giá dầu thô đã tăng mạnh so với thời điểm xây dựng dự toán: thời điểm xây dựng dự toán giá dầu khoảng 50 USD/thùng, giá thực tế 10 tháng đầu năm giao động ở mức 70 USD/thùng; cùng với nhu cầu tiêu thụ tăng cũng làm tăng lượng nhập khẩu. Do đó, trong năm 2018 số thu từ xăng dầu nhập khẩu tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với dự toán.

Năm 2018 đã khép lại, nhờ nỗ lực của các đơn vị trong toàn Ngành, đặc biệt là nhờ có sự tham mưu kịp thời của Cục Thuế xuất nhập khẩu, ngành Hải quan đã hoàn thành xuất xắc những chỉ tiêu về thu ngân sách, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan