Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Tổng cục Hải quan tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tuấn Dũng  9/01/2019 11:00 AM

Ngày 08/01/2019, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 với 35 điểm cầu tại các hải quan địa phương. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính. Về phía Tổng cục Hải quan, có các Phó Tổng cục trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Đạt kết quả toàn diện trong các mặt công tác

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, sự phối hợp của các Bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công tác: cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại....

Công tác cải cách TTHC của ngành Hải quan đã góp phần quan trọng để tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, công khai TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan đã giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với TTHC. Bộ Tài chính xếp hạng Tổng cục Hải quan ở vị trí 1/5 đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ về chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Công tác hiện đại hóa hải quan được thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch xây dựng. Việc triển khai các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018 tác động quan trọng và tích cực đối với việc nâng cao trình độ, năng lực, năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa đặt ra của ngành Hải quan.

Trong công tác thu ngân sách, đến ngày 31/12/2018, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 314.907 tỷ đồng, bằng 111,27% dự toán, vượt 7,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 6% so với cùng kỳ 2017.

Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, với vai trò là Cơ quan thường trực, Tổng cục Hải quan đã tích cực điều phối, đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Tháng 7/2018, Tổng cục Hải quan phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề "Giải pháp thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”. Sau hội nghị chuyên đề, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.

Trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 24 tỉnh, thành phố với 11 thủ tục hành chính liên quan đến tàu, thuyền. Cơ chế một cửa quốc gia cũng đã được triển khai tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước (cho 03 thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh) nhằm đảm bảo tính sẵn sàng của Cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Năm 2018, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan. Từ ngày 01/02/2018, Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan đã cung cấp thêm 42 thủ tục hành chính, góp phần đưa số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Tổng cục Hải quan lên tổng số 171/181 thủ tục hành chính.

Trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, từ 16/12/2017 đến 15/12/2018, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 16.633 vụ vi phạm pháp luật Hải quan (tăng 9,54 % so với cùng kỳ năm 2017); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 1.702 tỷ 417 triệu đồng (tăng 115,61 % so với cùng kỳ 2017). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 350 tỷ 966 triệu đồng (tăng 4,83 % so với cùng kỳ 2017).

Phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% so với dự toán

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương một số mặt công tác quan trọng của ngành Hải quan đạt được trong năm 2018. Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá, kết quả chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2018 vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của Tổng cục Hải quan.

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đat 314.907 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán Quốc hội giao, vượt 7,5% chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 6% so với cùng kỳ 2017 trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA.

Thứ hai, năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tích cực tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, thực hiện đúng cam kết về Cơ chế một cửa ASEAN; tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về giải pháp thúc đầy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại…

Kết quả đến nay 12 bộ, ngành đã triển khai 148 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia trên 1,8 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 26 nghìn doanh nghiệp tham gia. Các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 82/87 văn bản về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 2026 của Thủ tướng Chính phủ...

Thứ ba là, công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại cũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đặc biệt trong đó có nhiều vụ bắt giữ lớn, điển hình như: Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ 100 kg cocain; Hải quan TP.HCM bắt giữ 1 vụ hơn 3,7 tấn vảy tê tê, 1 vụ hơn 3,1 tấn vảy tê tê; Hải quan Đà Nẵng bắt giữ 1,8 tấn ngà voi và 6,3 tấn vảy tê tê... và nhiều vụ việc điển hình khác.


Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của Tổng cục Hải quan.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của ngành Hải quan, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Trong công tác thu ngân sách, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5% so với dự toán được giao. Bộ trưởng đề nghị ngành Hải quan bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019.

Thứ hai, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa...theo đúng mục tiêu, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019 về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, Nghị quyết 139 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN....

Thứ ba, làm tốt hơn công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là khi Tết nguyên đán năm 2019 đang đến gần.

Thứ tư, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến", “tự chuyền hóa” trong nội bộ; về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội ngành và thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, Ủy ban kiểm tra Trung ương...

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn thay mặt toàn ngành cam kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn bày tỏ cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính đã điều hành, chỉ đạo ngành Hải quan đạt được kết quả trong năm 2018. Đồng thời, Tổng cục trưởng hứa với Lãnh đạo Bộ Tài chính năm 2019 ngành Hải quan sẽ nỗ lực thu ngân sách nhà nước đạt 316.000 tỷ đồng (tăng 5% so với chỉ tiêu 300.500 tỷ đồng) và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan