Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử: Ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2018

MP  4/10/2018 5:00 PM

Thủ tướng Chính phủ, mới đây đã ký Quyết định số 401/QĐ-UBQGCPĐT ngày 27/9/2018, phê duyệt  Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử  trong 4 tháng cuối năm 2018.

Theo đó,  Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (viết tắt là Ủy ban) sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, Ủy ban cũng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương một số công việc gồm:

Thứ nhất, xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Thứ hai, ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử/ Kiến trúc Chính quyền điện tử phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0).

Thứ ba, triển khai hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Thứ tư, triển khai hiệu quả Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ có ý kiến về một số đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương như: xây dựng Nghị định về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng Nghị định về định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức; xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban sẽ có ý kiến về một số Đề án như: Đề án về hệ thống thông tin Chính phủ không giấy tờ (eCabinet); Đề án cổng Dịch vụ công quốc gia; Đề án về giải pháp tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Đề án về hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation).

Đồng thời, Ủy ban cũng sẽ có ý kiến về một số Dự thảo như: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025; cơ chế bảo đảm thực thi; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Một số lĩnh vực khác như: Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu,... cũng sẽ được Ủy ban cho ý kiến.

Việc tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 4 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ đến 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2018.


Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan