Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5/2018 (từ ngày 16/05 đến ngày 31/05/2018)

Thống kê Hải quan  8/06/2018 5:00 PM
Untitled 1

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 (từ 16/5 đến 31/5/2018) đạt 21,88 tỷ USD, tăng mạnh 15,6% (tương ứng tăng 2,95 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2018.

Cán cân thương mại hàng hóa đảo chiều có mức thặng dư 0,34 tỷ USD trong nửa cuối tháng 5/2018 sau khi có thâm hụt trong nửa đầu tháng 5/2018

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 185,99 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 22,69 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2017. Với kết quả  này, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu-nhập khẩu) của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5 năm 2018 có thặng dư trị giá 0,34 tỷ USD, qua đó nâng thặng dư cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến tháng 5 năm 2018 lên 2,67 tỷ USD.

Trong nửa cuối tháng 5 năm 2018, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 13,68 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 1,93 tỷ USD so với kết quả xuất nhập khẩu các doanh nghiệp này trong nửa đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết  tháng 5/2018, các doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu hàng hóa trị giá lên đến 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,84 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong cùng thời gian của năm 2017. Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa cuối tháng 5/2018 có thặng dư 1,49 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư cán cân thương mại của nhóm các doanh nghiệp FDI này từ đầu năm 2018 đến tháng 5/2018 lên 12,53 tỷ USD.

Trong 5 tháng năm 2018, xuất khẩu hàng hóa tăng 17,4% so với năm 2017

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt gần 11,11 tỷ USD, tăng mạnh 26,5%  (tương ứng tăng 2,33 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 94,33 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 13,95 tỷ USD) so với cùng thời gian năm 2017.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài-FDI (không tính dầu thô xuất khẩu) trong kỳ này đạt 7,58 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng 1,47 tỷ USD)  so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2018 trước đó  Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 66,34 tỷ USD, tăng gần 17%, tương ứng tăng 9,59 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm hơn 70% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Với tốc độ tăng 10,5% thì nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng từ đầu năm 2018 tăng chậm hơn so với xuất khẩu

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt 10,77 tỷ USD, tặng nhẹ 6% (tương ứng tăng 0,62 tỷ USD) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 91,66 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 8,74 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với cùng thời gian năm 2017.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 5/2018 đạt 6,09 tỷ USD, tăng 8%  (tương ứng tăng 0,45 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với 15 ngày đầu tháng 5/2018. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/5/2018, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 53,81 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 4,25 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 58,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Phổ biến thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan

Theo Lịch Phổ biến thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trong ngày 8/6/2018 (thứ sáu), Tổng cục Hải quan phổ biến số liệu thống kê sơ bộ về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của kỳ 2 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5) tháng 5, tháng 5 năm 2018 và 5 tháng từ đầu năm 2018 của Việt Nam.  Số liệu thống kê được phổ biến lần này bao gồm các bảng biểu thống kê sau:

- Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu của kỳ 2 tháng 5 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2018);

- Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu của tháng 5 năm 2018 (bao gồm cả số lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5);

- Nhập khẩu hàng hóa từ một số nước, vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 5 năm 2018;

- Xuất khẩu hàng hóa sang một số nước, vùng lãnh thổ chia theo mặt hàng chủ yếu tháng 5 năm 2018;

- Các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);

- Xuất khẩu, nhập khẩu theo tỉnh, thành phố tháng 5/2018;

- Đánh giá sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong nửa cuối tháng 5 và tháng 5 năm 2018.

Số liệu thống kê hải quan định kỳ (15 ngày và tháng) và các phân tích chuyên đề đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan từ năm 2009 đến năm 2018, các tổ chức, cá nhân dùng tin có thể truy cập để tham khảo tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (Trang chủ và Chuyên trang Thống kê Hải quan) tại địa chỉ: www.customs.gov.vn (tiếng Việt và tiếng Anh).

Lịch Công bố thông tin thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan hàng năm được xây dựng và thực hiện từ năm 2012.

​​
Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan