Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí về tình hình công tác tháng 05 năm 2018 của Tổng cục Hải quan

Tổng cục Hải quan  30/05/2018 9:00 AM

I. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1. Đánh giá chung

Trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 4/2018).

Với kết quả ước tính trên, trong 05 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu ước tính 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.

2. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

- Điện thoại các loại & linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3,4 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.      

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11,6% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,15 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,68 tỷ USD, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,4 tỷ  USD, tăng 11,2% so với tháng trước, trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700  triệu USD, tăng 1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,34 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

- Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Cà phê: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 276 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,6 tỷ USD giảm 12%  so với cùng kỳ năm trước.

- Dầu thô: trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 237 triệu USD, tăng 85% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 886 triệu USD, giảm 23,3% về  so với cùng kỳ năm trước.

3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 5/2018

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3 tỷ USD, tăng 22,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017.

- Điện thoại các loại và linh kiện: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 900 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,3% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 13% so với 5 tháng/2017.

-  Sắt thép các loại: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1 t USD, tăng 18,4% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,03 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 802 triệu USD, tăng 26,9% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 735 triệu USD, tăng 16,5% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,43 tỷ USD tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

-  Kim loại thường khác: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 594 triệu USD, tăng 17,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,75 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 600 triệu USD, tăng 20,7% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,34 tỷ USD, tăng 3,7% so với 5 tháng/2017.

- Hóa chất: trị giá nhập khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 450 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước; trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 22,9% so với 5 tháng/2017.

II. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Dự toán 2018

Năm 2018, TCHQ được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu: 6.835 tỷ đồng; thuế nhập khẩu: 62.145 tỷ đồng; thuế TTĐB: 21.500 tỷ đồng; thuế BVMT: 520 tỷ đồng; thuế GTGT: 192.000 tỷ đồng.

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước

- Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ 01- 29/05/2018 đạt 26.639 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 29/05/2018 đạt 118.391 tỷ đồng bằng 41,8% dự toán, bằng 40,4% chỉ tiêu phấn đấu.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 5 và ước kim ngạch XNK trong tháng 5/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 5/2018 đạt 28.000 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.750 tỷ đồng bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng).

III. TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1. Tình hình chung

Tính từ 16/04/2018 đến 15/05/2018, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng 1.633 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 95 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 23 tỷ 326 triệu đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 9 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 11 vụ.

2. Các vụ việc điển hình

- Ngày 20/04/2018, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Đội 5) thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu – TCHQ và PC47 Công an TP. Hà Nội phát hiện 01 bưu kiện gồm 05 túi có chứa viên nén màu hồng trọng lượng 9.350,6 gram (khoảng 26.860 viên). Test nhanh bằng thuốc thử phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp (MDMA).

- Ngày 22/04/2018, Phòng PC47 phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đội tuần tra KSGT số 3 thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Nghệ An, Đồn biên phòng Tri Lễ thuộc Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 15 bánh chất bột màu trắng, tổng trọng lương 5.117,42 gam nghi là heroin; 1.788,65 gam chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; 756,11 gam viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp; 02 điện thoại di động đã cũ không biết chất lượng bên trong; 04 tờ tiền USD mệnh giá mỗi tờ là 100 USD chưa xác định đươc tiền thật hay tiền giả.

- Ngày 22/04/2018, Trạm liên ngành khu vực cửa khẩu Cha Lo – Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện 01 hành khách nhập cảnh có hành vi vận chuyển trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã. Tang vật gồm: 41.000 Bath  tiền Thái Lan, 201 sản phẩm từ động vật hoang dã các loại (đang chờ giám định).

- Ngày 27/4/2018, Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện 3.770 kg vẩy tê tê được xếp trong 04 container nhập khẩu từ Congo, xếp hàng tại cảng Singapore, nhập cảng Cát Lái (được cất giấu tinh vi bằng cách xếp vào giữa container và dung các khúc gỗ hộp để chèn lót kín xung quanh).

- Ngày 11/5/2018, tại Cảng Nam Hải Đình Vũ - Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, Phòng cảnh sát điều tra (PC47) – Công an TP Hải Phòng phát hiện trên 2 tấn lá khô được đóng trong 302 thùng carton. Theo kết quả kiểm tra và nhận định sơ bộ ban đầu của Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an TP Hải Phòng thì nghi là lá khát.

- Ngày 15/05/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép (chôn giấu hàng hóa dưới lớp đá thạch cao trên xe ô tô tải biển kiểm soát Lào 2578+2585). Hàng hóa vi phạm gồm: 2,6258 m3 tương đương 1.090 thanh  gỗ cẩm lai xuất xứ Lào, 0,5815 m3 tương đương 28 thanh gỗ hương xuất xứ Lào.

- Ngày 17/05/2018, Đội Kiểm soát cơ động - thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh, kiểm tra, kiểm soát phát hiện 02 vụ/02 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép trong địa bàn hoạt động của Hải quan. Hàng hóa vi phạm gồm: 2.980 bao thuốc lá điếu hiệu 555 ORIGINAL, loại 20 điếu/bao, do nước ngoài sản xuất, trị giá lô hàng ước tính 89,4 triệu đồng.

- Ngày 11/05/2018, tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay, Đội thủ tục hành lý – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 01 hành khách có hành vi mang ngoại tệ vượt mức quy định mà không khai báo hải quan. Tang vật vi phạm trị giá tương đương: 24.000 USD.

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan