Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Luật Quản lý ngoại thương 2017: Góp phần hoàn thiện Hệ thống pháp luật, quản lý nhà nước về thương mại quốc tế.

T.H  17/05/2018 8:00 AM

​Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại thương hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng ngày càng cao. Năm 2017 đánh dấu một mốc mới không chỉ với tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước cán mốc 400 tỷ USD mà cả trong chính sách quản lý hoạt động thương mại quốc tế với nhiều văn bản được ban hành, sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là việc ban hành Luật Quản lý ngoại thương 2017. 
Luật Quản lý ngoại thương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12/6/2017, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018. Đây là văn bản luật quan trọng, góp phần bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về ngoại thương, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động ngoại thương của thương nhân và tính cạnh tranh của nền kinh tế.

​Luật Quản lý ngoại thương bao gồm 8 Chương, 113 Điều, cụ thể như sau:
- Chương I – Những quy định chung.
- Chương II – Các biện pháp hành chính.
- Chương III – Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch.
- Chương IV – Các biện pháp phòng vệ thương mại.
- Chương V – Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương.
- Chương VI – Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương.
- Chương VII – Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.
- Chương VIII – Điều khoản thi hành.
 Luật quản lý ngoại thương có một số điểm mới, đáng lưu ý, cụ thể như sau:
Thứ nhất: về phạm vi điều chỉnh, Luật Quản lý ngoại thương điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về ngoại thương bao gồm các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế, không điều chỉnhkhông điều chỉnh đối tượng dịch vụ.
Thứ hai: về nguyên tắc quản lý nhà nước, Luật Quản lý ngoại thương đã quy định các nguyên tắc chủ yếu như : (1) Nhà nước quản lý ngoại thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. (2) bảo đảm minh bạch, công khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu, gắn với quản lý nhập khẩu.
Luật cũng quy định các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương theo đó giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Bộ Công Thương, các bộ, chính quyền địa phương phù hợp với các biện pháp quản lý quy định trong Luật này và theo nguyên tắc "một biện pháp do một cơ quan đầu mối phụ trách".
Thứ  ba, về  các biện pháp quản lý ngoại thương,  Luật Ngoại thương 2017 đã hệ thống hóa các biện pháp quản lý ngoại thương và quy định rõ tại các chương từ chương II đến chương VI. Cụ thể
Chương II : Các biện pháp hành chính bao gồm các quy định về cấm, tạm ngừng XNK; hạn chế XNK (hạn ngạch thuế quan, chỉ định cửa khẩu, chỉ định thương nhân); quản lý theo giấy phép, điều kiện; chứng nhận xuất xứ, chứng nhận lưu hành tự do; tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu; thương mại biên giới; ngoại thương đối với khu hải quan riêng…
Chương III: Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch: theo đó, Luật Quản lý ngoại thương quy định mục tiêu áp dụng và kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu của các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch nhằm thực hiện mục tiêu hệ thống hóa, minh bạch hóa các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chương IV: Các biện pháp phòng vệ thương mại: Luật  Quản lý ngoại thương quy định các nội dung cơ bản, các quy định về chống bán phá giá; chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và các quy định về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.
Chương V: Kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương: Luật Quản lý ngoại thương quy định cụ thể một số trường hợp chính cần có sự can thiệp khẩn cấp đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ một hoặc một số đối tác thương mại xuất phát từ yếu tố khách quan hoặc chủ quan.
Chương VI: Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương: Luật Quản lý ngoại thương quy định về chính sách phát triển hoạt động ngoại thương như một trong những công cụ quản lý nhà nước quan trọng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động ngoại thương theo cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu. Nhà nước thúc đẩy phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp như: các biện pháp tín dụng, xúc tiến thương mại và các hoạt động hỗ trợ phát triển khác, với trọng điểm là xúc tiến thương mại.
Thứ tư: Luật quản lý ngoại thương 2017 cũng dành chương VII để quy định các nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp và chương VIII để quy định về các điều khoản thi hành.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan