Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí về tình hình công tác tháng 4 năm 2018 của Tổng cục Hải quan

27/04/2018 5:00 PM
Untitled 1

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Hà nội, ngày 27  tháng 4  năm 2018

Về tình hình công tác tháng 4 năm 2018 của Tổng cục Hải quan

I.      TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.       Đánh giá chung

          Trong tháng 4/ 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 35,7 tỷ USD, giảm 10,8% so với tháng 3/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng 3/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng 3/2018).

          Với kết quả ước tính trên, trong 04 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 144,13 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% và nhập khẩu ước tính 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017).

          Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2018 ước tính thặng dư 700 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 4 năm 2018 đạt 3,39 tỷ USD.

2. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4/2018

- Điện thoại các loại & linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính đạt 4 tỷ USD, giảm 24,1% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,59 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước.       

          - Hàng dệt may: ước trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,7% so cùng kỳ năm trước.

          - Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính đạt 2 tỷ USD, giảm 11,1% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn gần 8,33 tỷ USD, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm trước.

          - Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính đạt 1,1 tỷ  USD, giảm 7,8% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,54 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

          - Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính là 680 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,61 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước    

          - Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính đạt 650 triệu USD, giảm 7,4% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,41 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

          - Cà phê: xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính là 160 nghìn tấn, giảm 20,1% so với tháng trước và trị giá là 304 triệu USD, giảm 21,6%. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.     

          - Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 04/2018 ước tính là 248 nghìn tấn, giảm 22,6% và trị giá là 147 triệu USD, giảm 11,3% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 668 triệu USD, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

3.     Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 4/2018

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 3 tỷ USD, giảm 18,9% so với tháng trước.  Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,42 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 2,6 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,16 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 1,1 tỷ USD, tăng 12,2% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,42 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 1 tỷ USD, tăng 12% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,66 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

-  Sắt thép các loại: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 810 triệu USD, tăng 8,6% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt trị giá là 2,99 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 04/2018 ước tính là 1 triệu tấn, giảm 18,4% so với tháng trước và trị giá là 630 triệu USD, giảm 19,6% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 707 triệu USD, giảm 10,6% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,77 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 04/2018 là 598 triệu USD, giảm 12,1% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,27 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu trong tháng 04/2018 là 500 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,74 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

- Hóa chất: nhập khẩu trong tháng 04/2018 ước tính là 420 triệu USD, giảm 5,5% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,56 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

II.  TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.     Dự toán 2018

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng.

2.     Tình hình thu ngân sách nhà nước

- Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK từ ngày 01- 25/04 đạt 19.096 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 25/4/2018 đạt 87.665 tỷ đồng bằng 31% dự toán, bằng 29,9% chỉ tiêu phấn đấu.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 4 và ước kim ngạch XNK trong tháng 4/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 4/2018 đạt 21.500 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt đạt 90.069 tỷ đồng bằng 31,83% dự toán, bằng 30,74% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 1,74% so với cùng kỳ năm 2017 (91.664 tỷ đồng).

III.    TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1.     Tình hình chung

          Tính từ 16/03 đến 15/04/2018, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng 1.252 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8,958 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 19 tỷ 236 triệu đồng; cơ quan Hải quan khởi tố 3 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ hình sự.

2.     Các vụ việc điển hình

- Ngày 02/4/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, phát hiện 02 đối tượng, quốc tịch Việt Nam có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật gồm: 270,7624 gram cần Sa.

- Ngày 09/4/2018, Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu, Cục Hải quan TP. Hà Nội  phát hiện 01 hành khách quốc tịch Trung Quốc, mang theo ngoại tệ vượt mức quy định không khai báo hải quan. Số tiền vi phạm là 160.000 (HKD) đô la Hồng Kông.

- Ngày 10/4/2018, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Điện Biên phối hợp với Công an huyện Mường Chà, Điện Biên phát hiện 03 đối tượng có nghi vấn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, tại hiện trường bắt giữ 01 đối tượng. Tang vật tịch thu gồm: 01 bánh chất bột màu trắng đục, đối tượng khai là heroin, trọng lượng khoảng: 374 gram.

- Ngày 11/04/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài phát hiện 01 hành khách xuất cảnh mang tiền USD vượt quá quy định không khai báo hải quan. Số tiền vi phạm:  49.000 USD.

- Ngày 12/4/2018, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện 01 đối tượng có hành vi tập kết, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trốn tránh lực lượng chức năng đưa vào tiêu thụ nội địa. Hàng hóa vi phạm: 600 chiếc đồng hồ đeo tay các loại do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. Trị giá ước tính: 23 triệu đồng.

- Ngày 13/04/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng phát hiện 01 hành khách nhập cảnh mang theo văn hóa phẩm có nội dung vi phạm về các hành vi bị cấm Hàng hóa vi phạm: 67 quyển có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Ngày 15/04/2018, Đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tuần tra, kiểm soát, phát hiện 02 lô hàng vô chủ, hàng hóa gồm: 500 kg sản phẩm thịt động vật đông lạnh.

 

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan