Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí về tình hình công tác tháng 02 năm 2018 của Tổng cục Hải quan

28/02/2018 9:00 AM
Untitled 1

I.  TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.  Đánh giá chung

Trong tháng 02/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 25,9 tỷ USD, giảm 35,7% so với tháng 01/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 13,4 tỷ USD, giảm 33,7% và trị giá nhập khẩu ước đạt 12,5 tỷ USD, giảm 37,6% so với tháng 01/2018).

Với kết quả ước tính trên, trong 02 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 66,16 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% và nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2018 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 02/2018 đạt 1,08 tỷ USD.

2.  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 02/2018

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 là 2,7 tỷ USD, giảm 31,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết 02/2018, đạt 6,63 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 02/2018 trị giá xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 27,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 22,3% so cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, giảm 32,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 ước tính đạt hơn gần 4 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 ước tính đạt 850 triệu USD, giảm 40% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 ước đạt 2,27 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 ước tính là 500 triệu USD, giảm 35,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 ước đạt 1,27 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 02/2018, trị giá xuất khẩu là 420 triệu USD, giảm 37,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng/2018 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Cà phê: trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 ước tính là 135 nghìn tấn, giảm 32,8% so với tháng trước và trị giá là 260 triệu USD, giảm 33,7%. Trong 2 tháng/2018 ước đạt 336 triệu tấn với trị giá là 652 triệu USD, tăng 17,6% về lượng tăng 0,8% về trị giá so với 2 tháng/2017.

- Dầu thô: trị giá xuất khẩu trong tháng 02/2018 ước tính là 380 nghìn tấn, giảm 1,6% và trị giá là 190 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước. Trong 2 tháng/2018 ước đạt 766 nghìn tấn, trị giá ước đạt 395 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 12,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

3.  Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 02/2018

-  Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng 02/2018 là 2,6 tỷ USD, giảm 29,7% so với tháng trước.  Ước tính đến hết tháng 2/2018 kim ngạch đạt 6,3 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính trị giá nhập khẩu trong tháng 02/2018 là 2 tỷ USD, giảm 31,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018 đạt 4,92 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng 02/2018 là 750 triệu USD, giảm 52,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018 đạt 2,33 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 02/2018 là 700 triệu USD, giảm 33% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018, đạt 1,74 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 02/2018 ước tính là 950 nghìn tấn, giảm 26,4% và trị giá là 624 triệu USD, giảm 21,1% so với tháng trước. Trong 2 tháng/2018 ước tính đạt  hơn 2,24 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,42 tỷ USD, tăng 35% về lượng và tăng 50,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Sắt thép các loại: ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng 02/2018 là 800 nghìn tấn, giảm 31,2% và trị giá là 558 triệu USD, giảm 31% so với tháng trước. Trong 2 tháng/2018 ước đạt 1,96 triệu tấn, giảm 27,3% và trị giá là 1,37 tỷ USD, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính giá trị nhập khẩu trong tháng 02/2018  là 270 nghìn tấn, giảm 45,6% so với tháng trước và trị giá là 420 triệu USD, giảm 44,5%. Ước tính đến hết tháng 2/2018 đạt 767 nghìn tấn, trị giá 1,18 tỷ USD;  tăng 7,6% về lượng và tăng 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 02/2018 là 25 nghìn tấn, giảm 80,4% và trị giá là 353 triệu USD, giảm 30,8% so với tháng trước. Trong 2 tháng/2018 ước đạt 153 nghìn tấn, giảm 36,5% và tổng kim ngạch ước đạt 863 triệu USD, tăng 9,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

-  Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính giá trị nhập trong tháng 02/2018 là 260 triệu USD, giảm 40,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018 đạt 697 triệu USD, giảm 3,2% so với 2 tháng/2017.

- Hóa chất: Trong tháng 02/2018 ước tính kim ngạch là 250 triệu USD, giảm 40% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2018 kim ngạch đạt 667 triệu USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

II. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Dự toán 2018

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 283.000 tỷ đồng.

2. Tình hình thu NSNN

- Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu NSNN từ ngày 01/02 đến 27/02/2018 đạt 17.426 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 01/01 đến 27/02/2018 đạt 41.839 tỷ đồng bằng 14,78% dự toán, bằng 14,3% chỉ tiêu phấn đấu.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 02/2018 và ước kim ngạch XNK trong tháng 02/2018, ước thu tháng 02/2018 đạt 18.100 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 02 tháng đầu năm 2018 ước đạt 42.500 tỷ đồng, bằng 15 % dự toán, bằng 14,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017.

III. TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1. Tình hình chung

Tính từ 16/01/2018 đến 15/02/2018, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 857 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 5 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 7 tỷ 128 triệu đồng.

2.  Các vụ việc điển hình

- Ngày 24/01/2018 trên vùng biển Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Hải đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 01 xuồng máy cao tốc với 03 đối tượng vận chuyển 10 thùng caton pháo hoa, bên ngoài các thùng có ghi chữ Trung Quốc, trọng lượng khoảng 200kg.

- Ngày 26/01/2018 Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Kiểm lâm Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển sản phẩm từ động vật hoang dã.Tang vật thu giữ: 316 kg vẩy động vật (nghi vẩy Tê tê), trị giá ước tính khoảng: 1.264 triệu đồng.

- Ngày 27/01/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát - Cục Hải quan Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát qua kiểm tra, giám sát phát hiện 01 đối tượng nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam mang theo tiền tệ vượt định mức 9.790 USD và 96.890.000 Riel (tiền Campuchia) không khai báo hải quan.Tổng giá trị quy đổi sang đồng Việt Nam tương đương khoảng 772,323 triệu đồng.

- Ngày 30/01/2018, tại khu vực sông biên giới mốc 1367(2)-350 thuộc khu vực Hồng Hà, phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Công an TP. Móng Cái chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; Đồn Biên phòng Bắc Sơn, phát hiện 01 đối tượng có hành vi sử dụng đò sắt vận chuyển hàng cấm nhập lậu qua sông. Tang vật thu giữ gồm: 27 bánh hình tròn nghi là pháo nổ dạng bánh, trọng lượng 49,5 kg.

- Ngày 02/02/2018, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, thông qua soi chiếu phát hiện 02 lô hàng quà biếu nhập khẩu dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra phát hiện 29 gói nylon chứa thảo mộc khô màu xanh, trọng lượng tịnh 4,6093 kg lá và hoa Cần Sa khô (đã có kết luận của Phân viện khoa học hình sự).

- Ngày 02/02/2018, Chi cục Hải quan của khẩu quốc tế Bờ Y – Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum đã phát hiện 01 đối tượng vận chuyển trái phép pháo qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 24 hộp; chủng loại nghi là pháo hoa; trọng lượng 32 kilôgam; nhãn hiệu CHONGKOL; xuất xứ China.

- Ngày 05/02/2018, Phòng 9 - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm và ma túy (C47) chủ trì, Đội kiểm soát Chống buôn lậu Khu vực miền Trung – Cục Điều tra Chống buôn lậu phối hợp qua tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 190 viên ma túy tổng hợp; 02 bánh (770 gram/01 bánh) heroin.

- Ngày 07/02/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh – Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (chủ trì) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật vi phạm gồm: 23,46g nghi là Heroin; 1,93g nghi là ma túy đá; 5.730 Nhân dân tệ; 429,150 triệu đồng.

- Trong tháng 02/2018, Đội Kiểm tra bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm khai thác và vận chuyển - Bưu điện TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện 04 vụ/ 04 bưu phẩm gồm 05 cuốn sách có nội dung nhạy cm về chính trị.

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan