Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí về tình hình công tác tháng 11 năm 2017 của Tổng cục Hải quan

29/11/2017 9:00 AM

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Hà nội, ngày 29  tháng 11  năm 2017

 Về tình hình công tác tháng 11 năm 2017 của Tổng cục Hải quan


I.      TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.        Đánh giá chung

Trong tháng 11 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 38,2 tỷ USD, giảm 0,5 % so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 4,9%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 11 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 384,74 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 193,75 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 190,99 tỷ USD, tăng 21%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2017 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2017 đạt 2,76 tỷ USD, chiếm 0,7% kim ngạch nhập khẩu

2.        Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 4,5 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 41,92 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 11/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,15 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 11 tháng/2017 lên 23,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 2,55 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 ước tính đạt hơn 23,61 tỷ USD, tăng 38,13% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 1,2 tỷ USD, tăng nhẹ 1,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 13,02 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 1,1 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 ước tính là 11,54 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 660 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 6,87 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 11/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, giảm 12,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 11 tháng/2017 lên gần 7,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 590 triệu USD, giảm 13,4% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 11 tháng/2017 lên 6,38 tỷ USD, tăng 16,2% so với 11 tháng/2016.

- Cà phê: xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 85 nghìn tấn, tăng 7,5% so với tháng trước và trị giá là 190 triệu USD, tăng 2%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 11 tháng/2017 ước đạt 1,3 triệu tấn với trị giá là 2,9 tỷ USD, giảm 22,4% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với 11 tháng/2016.

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 11/2017 ước tính đạt 440 nghìn tấn, giảm 5,8% so với tháng trước và trị giá là 196 triệu USD, giảm 4,6%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 11 tháng/2017 ước đạt 6,3 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,62 tỷ USD, xấp xỉ với mức lượng của tháng trước và tăng 22,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

3.       Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 3,5 tỷ USD, tăng 7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 34 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong 11/2017 là 2,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 30,73 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 11/2017 là 1,05 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu vải các loại đạt 10,31 tỷ USD, tăng 8% so với 11 tháng/2016.

- Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 1,6 tỷ USD, giảm 15,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,36 tỷ USD, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 11/2017 nhập khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 5,3% và trị giá là 840 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 11 tháng/2017 ước đạt 14 triệu tấn, giảm 16,7% và trị giá là 8,32 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 11/2017 là 420 nghìn tấn, trị giá là 657 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,49 triệu tấn, trị giá là 6,68 tỷ USD;  tăng 9% về lượng và tăng 17,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2017 là 460 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5 tỷ USD, tăng 8,1% so với 11 tháng/2016.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 11/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, tăng 4,3% so với tháng trước và trị giá là 633 triệu USD, tăng 4,7%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 11 tháng/2017 ước đạt hơn 11,65 triệu tấn, trị giá ước đạt 6,26 tỷ USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 39,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 11/2017 là 130 nghìn tấn, tăng 8,3% và trị giá là 525 triệu USD, tăng 14% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 11 tháng/2017 ước đạt 1,38 triệu tấn, giảm 19,2% và tổng kim ngạch ước đạt 4,95 tỷ USD, tăng 13,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Hóa chất: nhập khẩu hóa chất trong tháng 11/2017 ước tính là 360 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2017, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 3,66 tỷ USD, tăng 27% so với 11 tháng/2016.

II.   TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.     Dự toán 2017

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016.

2.     Tình hình thu NSNN

- Số thu NSNN từ ngày 01/11 đến ngày 23/11/2017 KBNN cung cấp đạt 19.550 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/11/2017 là 257.482 tỷ, đạt 90,3% dự toán, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm 2016.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 11 và ước kim ngạch XNK trong tháng 11/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 11/2017 đạt 24.500 tỷ đồng. Uớc thu 11 tháng đầu năm 2017 đạt 262.500 tỷ đồng, tăng  10% so với cùng kỳ năm 2016 (240.152 tỷ đồng), đạt 92% dự toán.

III. TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1.     Tình hình chung

Tính từ 16/10/2017 đến 15/11/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.119 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 185 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 26 tỷ 605 triệu đồng, Hải quan khởi tố 03 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 02 vụ.

2.     Các vụ việc điển hình

- Vào hồi 13h00 ngày 10/11/2017, Công an thành phố Vinh – Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục HQ Hà Tĩnh; Chi cục HQ CK Cầu Treo qua các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng (1 quốc tịch VN, 01 người quốc tịch Lào) có hành vi Vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ 4 kg nghi là ma túy đá; và 1 ô tô Hilux biển kiểm soát UN7156.

- Ngày 14/11/2017, Cục Hải quan Tp Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực Miền Bắc ( Đội 5) – Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng 7- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy(C47), phát hiện 02 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Lô hàng nhập khẩu qua đường bưu phẩm chuyển phát nhanh có nghi vấn trọng lượng 12,14 kg(cả bao bì), bên trong chứa 9 túi nilon( 05 túi màu đen, 04 màu đỏ, hình thức bên ngoài là cà phê). Qua máy soi phát hiện bên trong có chứa các viên nén hình tam giác mầu xanh da trời. Kiểm tra thực tế tang vật thu giữ gồm: 7.856,1 Gram  chất ma túy tổng hợp MDMA (trên 26.700 viên nenstam giác màu xanh da trời)

- Ngày 05/11/2017, Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài – Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Phát hiện 01 đối tượng đi xe máy nhập biên có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và phát hiện đối tượng có hành vi mang tiền qua biên giới vượt quy định và không khai báo hải quan. Tang vật thu giữ: 190.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi triệu đồng) và 1.000 USD (Một  nghìn đô la Mỹ (vụ việc đã được cục HQ Tây Ninh ra Quyết định khởi tố).

- Ngày 10/11/2017, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan CK quốc tế Cầu Treo – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo, qua kiểm tra kiểm soát phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Lào, có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật thu giữ : 634.500.000 đồng tiền Việt Nam.

- Ngày 14/11/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện 01 phương tiện tàu QN-0998-TS tại khu vực Biển Lòng Trần vận chuyển 3.120 Lít Dầu DO (nhiên liệu Diezen), trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 41.439.840 đồng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

- Ngày 26/10/2017, Đội KSHQ số 2 phát hiện, bắt giữ tàu HD-2758 vận chuyển 135,9 tấn than cám 7C từ Hạ Long đến Hải Phòng không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá 91 triệu đồng.

- Ngày 29/10/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 5.073 sản phẩm mỹ phẩm các loại, do nước ngoài sản xuất, mới 100%, trị giá 363 triệu đồng.

- Ngày 30/10/2017, Đội Kiểm soát Hải Quan số 1- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Móng Cái kiểm tra, phát hiện xe ô tô có gắn BKS số 15C - 022.93 có hành vi vận chuyển 55.000 bao  thuốc lá điếu hiệu “ BLEND NO. 555 GOLD” do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trị giá 1,65 tỷ đồng.

- Ngày 31/10/2017, Tổ Kiểm soát Hải quan Móng Cái – Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 1.293 chiếc áo, quần các loại, hàng mới 100% do nước ngoài sản xuất, trị giá 97 triệu đồng.

 

                                                                           ​TỔNG CỤC HẢI QUAN

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan