Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: về Họp báo chuyên đề “Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” và “Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan”

31/10/2017 4:00 PM
Untitled 1

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Họp báo chuyên đề “Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”“Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan”.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

I. Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã phối hợp với KBNN và các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp để rút ngắn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Đến nay, việc nộp tiền tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là 36 ngân hàng thương mại phối hợp thu với TCHQ đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ cho việc nộp tiền của người nộp thuế. Tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước năm 2016 tương đối cao (chiếm khoản 90% tổng thu NSNN của ngành Hải quan).

Tuy nhiên, việc nộp thuế qua ngân hàng phối hợp thu vẫn chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch (cut off time: COT) tức sau giờ làm việc và ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, chưa thuận tiện khi giao dịch nộp tiền, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của nộp thuế điện tử là mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, vẫn phụ thuộc vào hoạt động giao dịch trực tiếp giữa người nộp thuế với nhân viên hải quan, kho bạc, ngân hàng; chưa rút ngắn thời gian nộp thuế cho tất cả các giao dịch nộp tiền.

Để khắc phục một số hạn chế nêu trên, căn cứ các văn bản luật và dưới luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của ngành Hải quan; căn cứ Quyết định 168/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2017 của TCHQ về chương trình trọng tâm năm 2017 của TCHQ, ngày 21/6/2017 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ0TCHQ về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, ngay sau đó ngày 22/6/2017 TCHQ đã ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TCHQ thành lập Tổ xây dựng, triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 và chính thức xây dựng kế hoạch chi tiết đưa vào triển khai, thiết kế trên hệ thống, trong đó TCHQ giao Cục Thuế XNK là đơn vị chủ trì phối hợp với Cục CNTT & TKHQ và một số đơn vị liên quan triển khai thực.

1. Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 về việc phê  duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

2. Mục tiêu của Đề án

2.1. Mục tiêu chung

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Đối với người nộp thuế:

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

- Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

- Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan.

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

3. Điều kiện để người nộp thuế tham gia

3.1. Có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế.

3.2. Ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

4. Mô hình và Quy trình thực hiện

4.1. Mô hình tổ chức thu:

Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

4.2. Mô tả quy trình thực hiện:

Bước 1:

a. Người nộp thuế đăng ký nộp thuế và thông quan 24/7:

- Sử dụng chữ ký số khai báo thủ tục hải quan để nộp thuế: cung cấp cho ngân hàng và cơ quan hải quan;

- Cập nhật thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản ngân hàng khi sử dụng nộp thuế và thông quan 24/7;

- Đăng ký Email, số điện thoại người giao dịch.

b. Người nộp thuế kê khai thủ tục hải quan tại hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan, sau khi khai báo hệ thống xác định số tiền phải nộp chi tiết cho từng sắc thuế, tài khoản nộp tiền, mã và tên cơ quan hải quan, mã và tên Kho bạc nơi mở tờ khai.

Bước 2: Kê khai thông tin nộp thuế chi tiết theo từng tờ khai hải quan:

a. Đăng nhập hệ thống bằng “user ID” vào hệ thống VNACCS, cập nhật mã số thuế và số tờ khai cần nộp tiền. Trường hợp hệ thống đã định danh chữ ký số của từng doanh nghiệp thì chỉ kê khai số tờ khai.

b. Hệ thống cung cấp cho người nộp thuế toàn bộ thông tin nộp tiền chi tiết cho từng tờ khai hải quan (theo mẫu bảng kê nộp thuế do Bộ Tài chính quy định).

Trường hợp người nộp thuế đã khai chính thức tờ khai hải quan nhưng không có thông tin nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan, thì liên hệ lại với bộ phận hỗ trợ để được xử lý.

c. Người nộp thuế kiểm tra các thông tin nộp tiền theo số tờ khai đăng ký nộp tiền: được phép lựa chọn số tiền thuế sẽ nộp, lựa chọn ngân hàng ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

d. Kiểm soát nội bộ nộp tiền của người nộp thuế, ký số thanh toán nộp tiền trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

đ. Sau khi người nộp thuế ký số vào chứng từ nộp tiền, hệ thống của cơ quan hải quan gắn ID cho chứng từ nộp tiền của người nộp thuế.

 Bước 3: Cơ quan hải quan chuyển ngân hàng thông điệp trích tiền nộp thuế.

a. Căn cứ ngân hàng người nộp thuế đề nghị trích tiền từ tài khoản, hệ thống của Hải quan ký chữ ký số điện tử, gửi yêu cầu của người nộp thuế theo ID chứng từ nộp tiền đề nghị trích tiền từ tài khoản đến Ngân hàng được người nộp thuế chỉ định;

 b. Thông điệp dữ liệu nộp thuế bằng ID chứng từ nộp tiền gửi qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan, trong ID chứng từ nộp tiền chi tiết các nội dung liên quan đến chỉ tiêu thanh toán trên giấy nộp tiền như: mã hải quan, mã kho bạc nơi cơ hải quan mở tài khoản, số tiền chi tiết theo từng sắc thuế, mục lục ngân sách nhà nước,.. và một số chỉ tiêu khác liên quan đến hệ thống.

Bước 4: Ngân hàng trích tài khoản, chuyển tiền nộp thuế:

Ngân hàng phối hợp thu nhận thông điệp đề nghị thanh toán của người nộp thuế do Cổng thanh toán điện tử hải quan gửi: kiểm tra chữ ký số của người nộp thuế và chữ ký số của Tổng cục Hải quan đã đăng ký với ngân hàng, và xử lý như sau: 

a. Nếu các chữ ký số phù hợp và ngân hàng chấp nhận lệnh thanh toán của người nộp thuế, thì thực hiện:

a1. Trường hợp thông điệp nộp tiền vào thời điểm trước giờ dừng giao dịch (COT), ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế: chuyển tiền và thông tin nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước đặt tại ngân hàng ủy nhiệm thu hoặc qua kênh thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời chuyển thông tin nộp tiền của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử hải quan theo đúng ID chứng từ nộp tiền do cơ quan hải quan đã cấp.

a2. Trường hợp thông điệp nộp tiền vào thời điểm sau giờ dừng giao dịch (COT), ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế, chuyển tiền vào tài khoản trung gian của ngân hàng, chuyển ngay thông tin nộp tiền của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; Chậm nhất vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo (trừ ngày làm việc cuối cùng của năm), chuyển ngay tiền và thông tin nộp tiền vào tài khoản thu của Kho bạc Nhà nước. Đối với ngày làm việc cuối cùng của năm phải phối hợp ngân hàng ủy nhiệm thu để hạch toán và truyền chứng từ ngay trong ngày làm việc cuối cùng của năm.

Sau khi ngân hàng đã thực hiện lệnh thanh toán của người nộp thuế, truyền thông tin nộp tiền bằng ID chứng từ nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, được hệ thống của hải quan chấp nhận là thời điểm ngân hàng cam kết chấp nhận thanh toán với ngân sách thay cho người nộp thuế.

b. Trường hợp, chữ ký số của người nộp thuế hoặc của Tổng cục Hải quan không phù hợp, hoặc ngân hàng không chấp nhận lệnh thanh toán của người nộp thuế đã gửi qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, ngân hàng có thông báo lại Cổng thanh toán điện tử hải quan để doanh nghiệp biết và sửa đổi các thông tin trên giấy nộp tiền phù hợp.

Bước 5: Trừ nợ, thông quan/giải phóng hàng hóa:

Sau khi nhận được thông tin nộp thuế bằng ID chứng từ nộp tiền từ ngân hàng phối hợp thu chuyển qua cổng thanh toán điện tử hải quan, hệ thống của hải quan tự động kiểm tra thông tin giấy nộp tiền, số tiền thuế đã nộp, nếu phù hợp thì trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, chuyển sang hệ thống VNACCS để thông quan hàng hóa (trong vòng 5 giây);

Bước 6: Cuối giờ làm việc hoặc đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước gửi bảng kê gắn chữ ký số giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho cơ quan thu qua Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính; Cơ quan hải quan căn cứ bảng kê gắn chữ ký số cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung, hạch toán thu với ngân sách.

- Nổi bật của việc triển khai Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7

+ Là bước đột phá trong công tác thu nộp thuế và thu khác, tạo thuận lợi và hỗ trợ người nộp thuế được nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt;

+ Đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế; tránh sai sót trong quá trình thu nộp thuế và thu khác khi hạch toán đối với doanh nghiệp và cả đối với cơ quan quản lý thu.

 + Đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo yêu cầu của Chính phủ.

+ Được cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội, các ngân hàng thương mại, cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước đặt biệt quan tâm, thể hiện sau kết quả Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn và triển khai thực hiện Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” tại 3 miền Bắc, Trung, Nam do TCHQ tổ chức, số lượng các đại biểu tham dự rất đông 1230 đại biểu so với dự kiến 900 đại biểu trong đó phần lớn là cộng đồng doanh nghiệp.

5. Lợi ích cụ thể đối với việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

* Đối với người nộp thuế

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

- Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

- Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan.

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

* Đối với cơ quan hải quan

- Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế.

- Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế.

- Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin.

- Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế.

* Đối với ngân hàng thương mại phối hợp thu

- Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng.

- Thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

- Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.

6. Điều kiện thực hiện

- Đối với người nộp thuế

+ Có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế.

+  Đến các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan để làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử 24/7 theo quy định.

+ Có phương tiện kết nối với internet và gắn được chữ ký số để sử dụng.

- Đối với Hải quan và Ngân hàng

+ Nâng cấp hệ thống đáp ứng việc nộp thuế điện tử 24/7.

+ Hoàn thiện Thỏa thuận hợp tác ký bổ sung các nội dung liên quan đến  trách nhiệm và quy trình thực hiện.

7. Đánh giá, so sánh hiệu quả của nộp thuế điện tử với các phương thức nộp tiền đang thực hiện

So với quy trình các phương thức thu hiện tại, đặc biệt là phương thức nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, quy trình nộp thuế và thông quan 24/7 có đặc điểm ưu việt, đơn giản, thuận tiện, chính xác vượt trội so với các phương thức đang thực hiện, cụ thể:

* Việc đăng nhập vào chương trình nộp thuế điện tử đơn giản: người nộp thuế có thể sử dụng “user ID” đăng nhập vào VNACCS để đăng nhập vào chương trình nộp thuế điện tử.

* Việc sử dụng ID chứng từ sẽ đảm bảo: vẹn toàn dữ liệu, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, đặc biệt nó sẽ khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, là một bước đột phá trong việc trao đổi thông tin điện tử.

* Thuận tiện tại khâu kê khai, nộp tiền: người nộp thuế được lựa chọn địa điểm kê khai nộp tiền.

- Trường hợp người nộp thuế có chữ ký số thì sử dụng chữ ký số để thực hiện nộp thuế và thông quan 24/7 trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan;

- Trường hợp người nộp thuế chưa có chữ ký số thì tiếp tục thực hiện kê khai và thanh toán qua ngân hàng phối hợp thu hoặc giao dịch qua Internetbanking của ngân hàng phối hợp thu để nộp được tiền thuế điện tử; 

* Giảm một số bước khi nộp tiền: 

- Ngân hàng không phải thực hiện truy vấn thông tin sang cơ quan hải quan.

- Người nộp thuế không phải kiểm tra lại thông tin ngân hàng đã truy vấn từ Cổng thanh toán điện tử hải quan.

* Thông tin kê khai đơn giản: Nếu nộp tại ngân hàng/Kho bạc, người nộp thuế đều phải kê khai đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế, nhưng nếu lập tại Cổng thanh toán điện tử hải quan người nộp thuế chỉ cần kê khai mã số thuế, số tờ khai thì hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trên Bảng kê nộp thuế liên quan đến tờ khai nộp thuế.

* Thực hiện được mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet: tại bất kỳ thời điểm nào người nộp thuế cũng có thể nhập lệnh thanh toán nộp tiền, không phân biệt thời gian dừng giao dịch của ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có corbanking đặt ngoài địa phận Việt Nam).

* Thông tin trên Bảng kê nộp thuế lập tại Cổng thanh toán điện tử hải quan chính xác: do thông tin được lấy từ dữ liệu gốc của hải quan, nên không xảy ra các sai sót do người nộp thuế tự lập với ngân hàng thương mại, thông tin được thông quan ngay (trừ thiếu tiền hoặc chữ ký số của người nộp thuế không phù hợp giữa lập Bảng kê nộp thuế với chữ ký số đăng ký với ngân hàng).

8. Triển khai thí điểm nộp thuế điện tử 24/7

Trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu, việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Tổng cục Hải quan xác định Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 cần phải đưa vào xây dựng, hoàn thiện hệ thống, cơ sở pháp lý với các ngân hàng triển khai gấp ngay trong năm 2017 có sản phẩm cung cấp cho người nộp thuế. Theo kế hoạch đề án đã được phê duyệt là hoàn thành và đưa vào triển khai trong tháng 11/2017. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ và công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Hải quan và các ngân hàng phối hợp thu, đặc biệt là 5 ngân hàng triển khai thí điểm (bao gồm: VCB, VIETINBANK, BIDV, MBBANK, TECHCOMBANK) đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện chương trình, nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, hoàn thành nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa TCHQ và các NHTM.

Đến nay, chương trình Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã được hoàn thiện  để người nộp thuế được cập nhật thông tin chữ ký số cho nộp thuế, đăng ký trước ủy quyền trích nợ và kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Ngày 23/10/2017 TCHQ và 05 NHTM thí điểm cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 và công bố triển khai chính thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Đối với các ngân hàng thương mại phối hợp thu chưa tham gia thí điểm lần này, các ngân hàng chủ động nâng cấp hệ thống theo chuẩn dữ liệu và quy trình trao đổi thông tin theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2017  và tinh thần cuộc họp giữa TCHQ với các ngân hàng phối hợp thu vào tháng 7 và tháng 8 năm 2017. TCHQ (Cục CNTT&TKHQ và Cục Thuế XNK) sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ các ngân hàng khi nâng cấp hệ thống, đồng thời sẽ thống nhất về nội dung Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

Ngày 20/10/2017 Cục Thuế XNK - TCHQ đã có công văn số 4043/TXNK-DTQLT và 4044/TXNK-DTQLT thông báo kết hoạch triển khai và danh sách đầu mối hỗ trợ gửi các ngân hàng phối hợp thu và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chủ động, kịp thời xử lý và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hải quan

Trong những năm qua, Hải quan Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. 

Triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là một trong những công việc quan trọng đã và đang được ngành Hải quan triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Từ năm 2014, Tổng cục Hải quan đã triển khai thành công hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, cung cấp DVCTT ở mức độ 4 đối với những thủ tục hải quan cốt lõi trong thông quan hàng hóa. Đến nay, 100% thủ tục hải quan cốt lõitrong thông quan hàng hóa đã được tự động hóa, 100% Cục Hải quan, Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với99,65% doanh nghiệp tham gia.

Cũng từ cuối năm 2014, Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan với vai trò chủ trì đã phối hợp với các bộ, ngànhthúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến nay, đã có 12 bộ, ngành kết nối; số lượng thủ tục hành chính đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia (chưa kể Bộ Tài chính) là 39 thủ tục.

Từ tháng 9/2015, Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 4 nước ASEAN (Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia) để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (ATIGA C/O mẫu D). Hiện tại, Nghị định thư khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN đã được 10/10 nước thành viên phê chuẩn và có hiệu lực. Tổng cục Hải quan đang thực hiện rà soát lại kỹ thuật, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN về e-C/O form D vào tháng 12/2017.

Để thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, từ ngày 01/3/2017, ngành Hải quan tiếp tục triển khai hệ thống DVCTTtrên Cổng thông tin điện tử hải quan. Như vậy, cùng với những hệ thống đang vận hành, hệ thống DVCTT ra đời giúp cơ quan hải quan tiến gần đến mục tiêu cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan, tính đến cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan cũng cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: Tra cứu biểu thuế, mã số hàng hóa; đăng ký DN sử dụng chữ ký số; tra cứu thông tin nộp thuế, nợ thuế...

Kết quả cụ thể triển khai DCVTT trong lĩnh vực hải quan:

- Từ đầu năm đến ngày 25/10/2017: có tổng số 8,86 triệu tờ khai xử lý trên hệ thống VNACCS/VCIS với khoảng 74.600 doanh nghiệp tham gia.

- Từ đầu năm đến ngày 25/10/2017: cóhơn 573.000 hồ sơ xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của 14.763 doanh nghiệp.

- Từ 01/3/2017 đến ngày 25/10/2017đã có hơn52.500hồ sơthực hiện qua hệ thống ứng dụngDVCTTvới sự tham gia của hơn 9.500 doanh nghiệp, cá nhân. Các TTHC có nhiều hồ sơ nộp qua hệ thống DVCTT là: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế; hủy tờ khai hải quan và hoàn thuế theo Thông tư 38…Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có số lượng hồ sơ cao như: Hải Phòng, Bình Dương, Long An, Hà Nội…

Trong suốt thời gian qua, hệ thống DVCTT luôn vận hành thông suốt, đảm bảo cho việc xử lý các nghiệp vụ của cá nhân, DN thực hiện TTHC cũng như của cơ quan hải quan. Một số vướng mắc quan đến tài khoản, hướng dẫn sử dụng Hệ thống đều được bộ phận hỗ trợ (help-desk) của Tổng cục Hải quan xử lý kịp thời.

Việc thực hiện TTHC bằng phương thức điện tử góp phần giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa DN với cán bộ công chức. Đồng thờiDNcó thể theo dõi trực tuyến toàn bộ quá trình xử lý TTHC, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hải quan.

Với số lượng lớn dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3 và 4 như hiện nay, cơ quan hải quan đã tạo nhiều thuận lợi cho DN, giảm được thời gian và chi phí thực hiện TTHC hải quan, tăng năng lực cạnh tranh.DN có thể khai báo các TTHCliên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục đối với phương tiện vận tải và nhận được kết quả phản hồi của cơ quan hải quan trên mạng internet.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cung cấp DVCTThiện nay vẫn chưa thực sự hoàn thiện và hiệu quảdo một số TTHC vẫn phải trả kết quả cho DN dưới dạng văn bản giấy, bởi hiện nay chưa có đầy đủ các quy định để các cơ quan liên quan sử dụng kết quả thực hiện TTHC dưới dạng chứng từ điện tử.

Trước thực trạng đó, Tổng cục Hải quan đã có những đề xuất kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện để đề xuất sửa đổi toàn diện Nghị định 27/2007/NĐ-CP về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính và trình Chính phủ ban hành trong năm 2018. Sau khi Nghị định nàyđượctriển khai thì sẽ giải quyết được những vấn đề nêu trên và phát huy tính ưu việt của công tác triển khaiDVCTT, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ./.

Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan