Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Thông tin báo chí: Về tình hình công tác tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hải quan

27/10/2017 5:00 PM
Untitled 1

I.      TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

1.        Đánh giá chung

Trong tháng 10 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2017 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 10 năm 2017 đạt 1,23 tỷ USD.

2.  Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

- Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 5 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 36,54 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt may: ước tính trong tháng 10/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 10 tháng/2017 lên 21,51 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 2,43 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 ước tính đạt gần 21 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 11,7 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 1,05 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 ước tính là 10,36 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

- Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 650 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 6,19 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 10/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 800 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 10 tháng/2017 lên 6,8 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 570 triệu USD, tăng 8% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2017 lên 5,67 tỷ USD, tăng 15,6% so với 10 tháng/2016.

- Cà phê: xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 80 nghìn tấn, tăng 0,6% so với tháng trước và trị giá là 185 triệu USD, giảm 1%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 9 tháng/2017 ước đạt 1,2 triệu tấn với trị giá là 2,71 tỷ USD, giảm 22% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với 10 tháng/2016.

- Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 10/2017 ước tính đạt 455 nghìn tấn, giảm 4,7% so với tháng trước và trị giá là 190 triệu USD, giảm 10%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 10 tháng/2017 ước đạt 5,9 triệu tấn, trị giá ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,6% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

          3.  Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 3,6 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 30,92 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong 10/2017 là 2,6 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 27,98 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

- Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 10/2017 là 980 triệu USD, tăng 7,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu vải các loại đạt 9,24 tỷ USD, tăng 8,3% so với 10 tháng/2016.

-  Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 1,9 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 12,76 tỷ USD, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 10/2017 nhập khẩu 1,3 triệu tấn, tăng 19,1% và trị giá là 802 triệu USD, tăng 19% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 10 tháng/2017 ước đạt 12,78 triệu tấn, giảm 17% và trị giá là 7,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 10/2017 là 430 nghìn tấn, trị giá là 645 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,09 triệu tấn, trị giá là 6,04 tỷ USD;  tăng 11,6% về lượng và tăng 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 460 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 4,54 tỷ USD, tăng 8,2% so với 10 tháng/2016.

- Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 10/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, tăng 21% so với tháng trước và trị giá là 608 triệu USD, tăng 20,9%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 10 tháng/2017 ước đạt hơn 10,6 triệu tấn, trị giá ước đạt 5,62 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng 40,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 10/2017 là 125 nghìn tấn, tăng 7,7% và trị giá là 496 triệu USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 10 tháng/2017 ước đạt 1,26 triệu tấn, giảm 19,5% và tổng kim ngạch ước đạt 4,5 tỷ USD, tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Hóa chất: nhập khẩu hóa chất trong tháng 10/2017 ước tính là 360 triệu USD, tăng 5,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu mặt hàng này đạt gần 3,31 tỷ USD, tăng 30,1% so với 10 tháng/2016.

II. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.     Dự toán 2017

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016.

2.     Tình hình thực hiện thu NSNN

- Số thu NSNN từ ngày 01-25/10/2017 đạt 18.821 tỷ đồng. Lũy kế số thu từ đầu năm đến ngày 25/10/2017 là 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm 2016.

- Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 10 và ước kim ngạch XNK trong tháng 10/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 10/2017 đạt 23.000 tỷ đồng. Uớc thu 10 tháng đầu năm 2017 đạt 237.000 tỷ đồng, tăng  10,2% so với cùng kỳ năm 2016 (215.455 tỷ đồng).

III. TÌNH HÌNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

1.     Tình hình chung

Tính từ 16/09/2016 đến 15/10/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 454 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 28,251 tỷ đồng; Số thu ngân sách đạt 12,451 tỷ đồng, Hải quan khởi tố 07 vụ. [1]

Lũy kế từ 16/12/2016-15/10/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 12.038 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 520,53 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách đạt 241,6 tỷ đồng; Hải quan khởi tố 41 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 45 vụ án hình sự.

2.     Các vụ việc điển hình

- Ngày 02/10/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đội 6- Cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, qua soi chiếu hàng hóa và kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện 01 đối tượng vận chuyển ma túy. Tang vật gồm: 05 gói, trọng lượng khoảng 1.120 gram, lá hoa Cần Sa.

- Ngày 05/10/2017, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC47) Công an TP Hải Phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Cục C47) Tổng cục cảnh sát, kiểm tra hàng hóa trong 02 container qua máy soi, có nghi vấn. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện 99,76 Kg Cần Sa

- Ngày 14/10/2017, tại Khu biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Lào, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ 02 ba lô chứa 10 kg nghi là ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến.

- Trong 02 ngày 04/10 và 09/10, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, kiểm tra, kiểm soát phát hiện 02 vụ/02 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật gồm 115 triệu tiền Việt Nam.

- Ngày 11/10/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 01 lô hàng quà biếu nhập khẩu có chứa hàng hóa cấm nhập khẩu. Tang vật gồm:04 báng súng bằng gỗ, 04 nòng súng kim loại, 04 ống kim loại có lẫy và 08 lò xo, có thể lắp ráp thành 04 khẩu súng hơi hoàn thiện.

- Ngày 26/9/2017, Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì  phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hàng hóa vi phạm gồm: 10,8 kg vẩy Tê Tê (nghi vẩy Tê tê Java), trị giá ước tính khoảng: 120 triệu đồng.

- Từ ngày 19/9 đến 30/9/2017, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, kiểm soát phát hiện 06 vụ/05 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Hàng hóa vi phạm gồm: 4.076 sản phẩm đồ chơi trẻ em, không hợp chuẩn, hợp quy. Toàn bộ hàng hoá đều do Trung Quốc sản xuất, mới 100%, trị giá lô hàng ước tính khoảng: 126,45 triệu đồng.

- Ngày 12/10/2017, Cục Hải quan Quảng Ninh tuần tra, phát hiện 01 đối tượng Tập kết hàng hóa nhập lậu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan. Hàng hóa vi phạm gồm: 1.440 quả trứng ngỗng có nguồn gốc từ Trung Quốc, trị giá lô hàng ước tính khoảng 14.000.000 đồng).

 

                                                                           TỔNG CỤC HẢI QUAN


Liên kết
Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
Liên kết tới Thống kê Hải quan
Bao Hai quan dien tu (Phien ban thu nghiem)
Nhận dạng động vật hoang dã
Truy cập mail ngành Hải quan
Hộp thư phản ánh cải cách hành chính và chống tiêu cực
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia
Số điện thoại các đường dây nóng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan