Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 05/2017 (từ ngày 01/05 đến ngày 15/05/2017)

Thống kê Hải quan  18/05/2017 4:00 PM

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 (từ 01/05 đến 15/05/2017) đạt hơn 16,34 tỷ USD giảm 11,9% (tương ứng giảm hơn 2,21 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 04/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/05/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 142,41 tỷ USD, tăng 21,3% (tương ứng tăng hơn 24,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 05/2017 thâm hụt tới gần 1,1 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 05/2017 thâm hụt gần 3,02 tỷ USD, bằng 4,3% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 05/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,75 tỷ USD, giảm 14,8% tương ứng giảm hơn 1,86 tỷ USD so với nửa cuối tháng 4/2017. Tính đến ​hết ngày 15/05/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 93,39 tỷ USD, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,1%, tương ứng tăng gần 17,54 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 05/2017 thặng dư 173 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/05/2017 gần 5,41 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 05/2017 đạt hơn 7,62 tỷ USD, giảm 20,7% (tương ứng giảm gần 1,99 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 04/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 69,7 tỷ USD, tăng 17,6% (tương ứng tăng hơn 10,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 30,7%, tương ứng giảm 780 triệu USD; hàng dệt may giảm 20%, tương ứng giảm 199 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 13,1%, tương ứng giảm 132 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 19,1%, tương ứng giảm 111 triệu USD; … trong khi đó chỉ có số ít nhóm hàng tăng như than đá tăng 20 triệu USD; hàng rau quả tăng 4,1%, tương ứng tăng 7 triệu USD; …

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/05/2017 so với cùng kỳ năm 2016)

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,46 tỷ USD, giảm 21,9% (tương ứng giảm gần 1,53 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 04/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 49,4 tỷ USD, chiếm đến 70,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 19,1%, tương ứng tăng hơn 7,91 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. .

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2017 đạt hơn 8,72 tỷ USD, giảm 2,5% ( tương ứng giảm 225 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017. Tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 72,71 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng gần 14,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 04/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 05/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: vải các loại tăng 12,6%, tương ứng tăng 62 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 40,3%, tương ứng tăng 49 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16,1%, tương ứng tăng 44 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,6 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; … Các mặt hàng có kim ngạch giảm so với kỳ trước đó là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 12,6%, tương ứng giảm 237 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 9,7%, tương ứng giảm 146 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 19,8%, tương ứng giảm 116 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29,6%, tương ứng giảm 96 triệu USD; …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế đến 15/5/2017 so với cùng kỳ năm 2016)

 

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 05/2017 đạt gần 5,29 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 335 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 4/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/05/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 43,99 tỷ USD, tăng 28%, tương ứng tăng hơn 9,62 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan