Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Nghị quyết 35/NQ-CP: Tạo lòng tin cho doanh nghiệp, tăng tinh thần phục vụ từ bộ máy công

P.Diễm  17/05/2017 3:00 PM

Đó là một trong những kết quả quan trọng nhất sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo đánh giá, Nghị quyết 35/NQ-CP đã thể hiện những cam kết của Chính phủ đối với cộng đồng DN, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về Chính phủ kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ và thúc đẩy DN phát triển; coi DN là động lực phát triển kinh tế.

Sau gần một năm triển khai thực hiện, bộ máy công quyền đã có sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển DN.

Ở cấp Trung ương, các Bộ, ngành đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo, đôn đốc triển khai Nghị quyết. Đặc biệt, có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

​Trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Bộ Tài chính đã và đang triển khai 11/12 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa triển khai.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn triển khai thêm 9 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán… để tạo thuận lợi cho DN phát triển.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, có nhiều sáng kiến hay trong tổ chức đối thoại DN để nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn, kiến nghị của DN; thực hiện nghiêm túc các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN.

Cắt giảm nhiều thủ tục, cải thiện rõ rệt về thủ tục hành chính

Trong nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho DN, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động và phát triển.

Chính phủ đã ban hành 50 nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư và Luật DN, trong đó tập trung cắt giảm nhiều thủ tục, giấy phép.

​Trong năm 2016, số DN đăng ký thành lập mới là 110.100 DN, đạt kỷ lục cao nhất về số lượng từ trước tới nay.

Cụ thể, thủ tục về thuế và hải quan đã được đẩy mạnh thông qua việc áp dụng  hiện đại hoá, giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho DN. Hệ thống khai ​thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63 Cục thuế và 100% chi cục thuế trực thuộc. DN kê khai điện tử đạt tỷ lệ 99,64 % và được hỗ trợ nộp thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử. Số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế năm 2016 đã giảm 85 thủ tục so với 2015…

Cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 4 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore) để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11/14 Bộ. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), 37 thủ tục hành chính của 09 Bộ còn lại đã được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số bộ hồ sơ hành chính đã được xử lý trên cổng là 264 nghìn bộ hồ sơ, với sự tham gia của hơn 8,2 nghìn DN.

Đăng ký DN qua mạng điện tử đã được đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần giảm thời gian, chi phí thành lập DN. Xây dựng một hệ thống đăng ký kinh doanh minh bạch, hạn chế tối đa tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của con người.

Các giải pháp nhằm cải cách TTHC đã đạt được kết quả nhất định: 4.527/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 95,85%) đã được đơn giản hoá.

Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của DN trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn) do Văn phòng Chính phủ điều hành đã tiếp nhận tổng cộng 586 phản ánh, kiến nghị của DN.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã phân loại, chuyển 489 phản ánh, kiến nghị tới các Bộ ngành, địa phương để xem xét, xử lý. Đến nay, đã có 372 phản ánh, kiến nghị được các Bộ ngành, địa phương xử lý và trả lời DN, đạt tỷ lệ 76,1%.

​Nhiều sáng kiến trong đối thoại với DN được triển khai như:

- Cà phê doanh nhân (Q​uảng Ninh, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng…)

- Khởi nghiệp-doanh nhân (Kon Tum)

- Mô hình Bác sỹ DN (Bắc Ninh)

- Tổ điều hành thực hiện Nghị quyết 35 (Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Tổ tư vấn, hỗ trợ khởi sự DN và phát triển DN (Trà Vinh)…

63/63 tỉnh, thành phố đã ký cam kết với VCCI về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Một số địa phương có sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu, đem lại những chuyển biến, đóng góp tích cực đến sự phát triển của DN trên địa bàn, điển hình là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Tháp...

Một số địa phương đã ban hành chương trình khởi nghiệp (Long An), thành lập Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (An Giang), thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quảng Nam), kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp (Vĩnh Phúc, Đồng Tháp)…

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2016, Việt Nam đứng thứ 82/190 quốc​ gia, tăng 9 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh (từ vị trí 91/189 lên 82/190) với 5 chỉ số tăng hạng.

Khoảng cách giữa chính sách và thực thi

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, vẫn còn những điểm cần khắc phục qua thực tế gần 1 năm triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP.

Theo đánh giá của DN, vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, dẫn đến các DN gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục hành chính, đầu tư kinh doanh gây phiền hà, tốn thời gian và chi phí.

Về tiếp cận thị trường, kim ngạch xuất khẩu của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 70% và các DN trong nước khó có khả năng tham gia chuỗi xuất khẩu.

Quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa còn lỏng lẻo, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm soát hiệu quả; hàng rào kỹ thuật chưa phát huy tác dụng… dẫn đến tình trạnh cạnh tranh không lành mạnh, chèn ép sản xuất trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Nhiều sản phẩm đổi mới sáng tạo chưa có cơ hội tiếp cận thị trường, đặc biệt là thị trường mua sắm của Chính phủ.

Bên cạnh đó, vấn đề tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn... cũng còn nhiều khó khăn. DN còn phải chịu nhiều loại phí hạ tầng, phí môi trường và những vấn đề liên quan đến nợ, thanh toán chậm...

Còn tồn tại chồng chéo, trùng lắp trong nội dung thanh tra, kiểm tra của ngành thanh tra và ngành kiểm toán. Một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, chất lượng còn chưa cao.

Bổ sung các giải pháp quan trọng

Từ thực trạng nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tích cực hơn nữa các nhóm giải pháp đã đề ra để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Trong đó, một số giải pháp quan trọng được bổ sung đó là sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ,  ngành trong lĩnh vực liên quan nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư kinh doanh cho DN; giảm chi phí kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường hiệu quả triển khai, khắc phục một số tồn tại qua một năm thực hiện Nghị quyết.

Triển vọng kinh doanh tại Việt Nam:
​Theo khảo sát của JETRO, trên 66% DN Nhật Bản có xu hướng “mở rộng hoạt động kinh doanh” tại Việt Nam. 
AmCham thì đánh giá, có 36% DN Mỹ được khảo sát dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam (so với 48% ở Indonesia, 21% ở Thái Lan, 19% của Malaysia).


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan