Trang chủ  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH

Ngành Hải quan triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm năm 2017

Tuấn Dũng  16/03/2017 5:00 PM

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định số 762/QĐ-TCHQ ngày 13/3/2017​ của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2017.

Theo đó, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động liên quan để thực hiện theo quy định tại Kế hoạch này.

Năm 2017, các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục sẽ chủ trì 45 nội dung hoạt động cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Một số hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực pháp luật hải quan như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, pháp luật về thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK; nội luật hóa và triển khai thực hiện các Hiệp định theo lô trình Việt Nam đã ký kết; rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức, DN khi tiếp cận, giải quyết các dịch vụ công.

Về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan, như: Chuẩn hóa quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại; xây dựng bổ sung hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức điện tử trong thực hiện một số thủ tục, hoạt động quản lý hải quan mà Hệ thống VNACCS/VCIS chưa triển khai được; hoàn thành việc nâng cấp một số hệ thống công nghệ thông tin vệ tinh đáp ứng yêu cầu quy định mới; thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển...

Kế hoạch cũng ban hành hoạt động chi tiết công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN; các hoạt động nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa XK, NK và hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, sẽ xây dựng mô hình địa điểm kiểm tra hồ sơ tập trung cho nhiều chi cục hải quan; chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

Phối hợp với bộ, ngành đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành theo phương pháp mới; xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phân luồng quyết định kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK”.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng được quy định cụ thể chi tiết như công tác kiểm định; cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoạt động nghiệp vụ kiểm soát hải quan; xây dựng môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng DN; cải cách hoạt động quản lý nguồn nhân lực; thực hiện liêm chính hải quan…

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Trợ giúp  |  Sitemap  |  Liên hệ  |  ENGLISH
©Bản quyền 2005-2013 Tổng cục Hải quan (General Department of Vietnam Customs)
Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội   -   Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)   -   Email: webmaster@customs.gov.vn
Số phép số 97/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông) cấp ngày 13/03/2007
Ghi chú: phải ghi rõ "Nguồn: Tổng cục Hải quan" và liên kết đến nội dung gốc khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin Điện tử Hải quan