Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

15/09/2021 4:00 PM
Untitled 1

1. Bên mời thầu: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: số 69, Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3841086, 0292 3820500; Fax: 0292 3841118

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

3. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 335/QĐ-HQCT ngày 15/9/2021 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

5. Giá trị gói thầu: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng thiết bị CNTT cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

70.000.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2021

Hợp đồng trọn gói

12 tháng