Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ kiểm định an toàn hệ thống công nghệ thông tin tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

10/09/2021 4:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan Số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 024.39440833/ 024.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm định an toàn hệ thống công nghệ thông tin tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1911/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ kiểm định an toàn hệ thống công nghệ thông tin tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố”.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 7.773.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Thuê dịch vụ kiểm định an toàn hệ thống công nghệ thông tin tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

7.392.900.000 đồng

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý III năm 2021

Hợp đồng trọn gói

12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá gói thầu: 7.392.900.000 đồng