Kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thắt lưng và giày da đen hải quan năm 2021

10/09/2021 6:00 PM
Untitled 1

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp thắt lưng và giày da đen hải quan năm 2021.

2. Tên gói thầu: Cung cấp thắt lưng và giày da đen hải quan năm 2021.

3. Giá gói thầu: 18.788.720.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 18.770.086.500 đồng.                                                                                                

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần 26 (Địa chỉ: Đường Hội Xa, tổ 5, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội).

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nhà thầu hoàn thành việc bàn giao toàn bộ hàng hóa.

8. Quyết định phê duyệt: 133/QĐ-TVQT ngày 09/9/2021 của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị

9. Thông tin về các công việc chính thuộc gói thầu:

STT

Các công việc chính

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Cung cấp thắt lưng và giày da đen hải quan năm 2021

 

 

 

18.770.086.500