Thông báo số 3126/CĐN (lần 1) của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan TP Đà Nẵng V/v tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, địa điểm thu  gom hàng lẻ kho CFS - Xí nghiệp Cảng Tiên Sa và kho CFS - Công ty CP Logistic

30/08/2021 3:15 PM

​Tải về nội dung.40495_3126-HQ CK CANG DA NANG.PDF40495_3126-HQ CK CANG DA NANG.PDF