Lấy ý kiến về dự thảo nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành

Tuấn Dũng  19/03/2021 2:00 PM

Ngày 18/3/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; các bộ ngành gồm Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế; các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và một số Cục Hải quan địa phương.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Theo đó, tại Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu, đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định kiểm tra chuyên ngành để làm cơ sở triển khai mô hình mới này.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan làm đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu.

Tại hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định, đại diện các bộ, ngành đều ủng hộ chủ trương cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng đẩy mạnh cải cách theo phương thức điện tử. Bên cạnh đó, đại diện các bộ, ngành cũng đề nghị làm rõ một số vấn đề nêu trong dự thảo nghị định như phạm vi điều chỉnh của nghị định, đối tượng áp dụng ,vai trò trách nhiệm của bộ, ngành và cá nhân, tổ chức…


Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá cao các ý kiến góp ý bổ ích, có trách nhiệm của đại diện các bộ, ngành và đề nghị Ban soạn thảo nghị định tiếp thu tối đa các ý kiến. Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng chỉ đạo Tổng cục Hải quan sớm triển khai các công việc liên quan đến việc xây dựng Nghị định như: trình Bộ ký ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghị định; phối hợp với các bộ, ngành rà soát, cập nhật các quy định; triển khai các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp rộng rãi; chuẩn bị báo cáo đánh giá tác động trình Chính phủ... để đảm bảo Nghị định có tính khả thi, minh bạch, hiệu quả trong thực tiễn.