Thông báo tìm chủ sở hữu 03 lô hàng tồn đọng (12 container) tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng & 01 lô hàng lẻ tồn đọng tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng.

30/12/2020 3:00 PM