Thông báo về việc mức thu phí phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành

16/07/2020 10:00 AM

Tiếp theo Thông báo số 27/TB-HĐTTCC ngày 14/7/2020 về kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo mức thu phí phúc khảo bài thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

Theo quy định tại điều 4, Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, mức thu phí phúc khảo thi tuyển dụng là 150.000đ/bài thi.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2020 thông báo./.