Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết NĐ XPVPHC trong lĩnh vực Hải quan

9/06/2020 9:00 AM
Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2020, để thi hành Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP.
 

Tổng cục Hải quan đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư nêu trên tại bản đính kèm để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Trường hợp có ý kiến tham gia, đề nghị đơn vị, cá nhân phản hồi về Tổng cục Hải quan (Vụ Pháp chế - địa chỉ: Số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, email: tuyettt@customs.gov.vn) trước ngày 25/6/2020 để Tổng cục Hải quan hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Mọi chi tiết xin liên hệ với đ/c Dương Thị Khuyên – điện thoại: 0903292937./.

Tải về nội dung.

2c. MAU BB.docx2c. MAU BB.docx

2bMAU QD.docx2bMAU QD.docx

2a. PHỤ LỤC.docx2a. PHỤ LỤC.docx

2.DuthaoThongtungay 8.6.2020 bansach.doc2.DuthaoThongtungay 8.6.2020 bansach.doc