Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn giám sát đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan

15/05/2020 2:00 PM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.39440833.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Tư vấn giám sát đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1367/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.    

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.  

5. Giá gói thầu: 3.293.232.578 đồng (Ba tỷ, hai trăm chín mươi ba triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm bảy mươi tám đồng; Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí trượt giá (nếu có) và các chi phí có liên quan đến việc Tư vấn giám sát đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Tư vấn giám sát đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan

3.293.232.578

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II/2020

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ của gói thầu đóng mới 03 tàu dầu trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan (dự kiến 190 ngày).

 

Tổng giá gói thầu

3.293.232.578