Lấy ý kiến lần 2 dự thảo Nghi định XPVPHC lĩnh vực Hải quan

17/04/2020 3:00 PM

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2020, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến phản hồi về Tổng cục Hải quan - địa chỉ: Lô E3, khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, email: tuyettt@customs.gov.vn để Tổng cục Hải quan hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Tải về: Tài liệu đính kèm.​