Kế hoạch đấu thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

9/01/2020 9:00 AM
Untitled 1

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Địa chỉ: 06, Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Điện thoại: 02623.850.244                  Fax: 02623.852.867

2. Tên gói thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 13/QĐ-HQĐL ngày 09/01/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

5. Tổng giá trị: 82.015.400 đồng (Tám mươi hai triệu, không trăm mười lăm ngàn, bốn trăm đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên  gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2020 cho Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

82.015.400

NSNN                                       

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày           09/01/2020

Hợp đồng trọn gói

12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (theo giấy chứng nhận bảo hiểm).