Kết quả lựa chọn nhà thầu: Đào tạo chuyên sâu về quản trị, vận hành hệ thống bảo mật Firewall cho cán bộ quản trị mạng toàn ngành

8/01/2020 2:00 PM

1. Tên gói thầu: Đào tạo chuyên sâu về quản trị, vận hành hệ thống bảo mật Firewall cho cán bộ quản trị mạng toàn ngành.

2. Số thông báo mời thầu: 20191210089-00.

3.Giá gói thầu: 270.417.200 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 202.500.000 VNĐ.

5. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Công nghệ Cecomtech Việt Nam.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 60 ngày liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 10/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.